LifeWise

Cordaan heeft samen met Middin het methodisch kader LifeWise ontwikkeld. LifeWise vormt de basis voor de benaderingswijze en begeleiding van mensen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek (LVB+). Denk hierbij aan ADHD, hechtingsproblematiek, agressie, eenzaamheid, verslaving, schulden en/of criminaliteit. Op deze pagina leggen we uit wat LifeWise inhoudt en op welke locaties we met LifeWise werken. 

Wat, waarom en voor wie?

(jong)Volwassenen met een LVB hebben het, zeker in grote steden, vaak moeilijk. In de grote stad zijn nu eenmaal meer mensen, prikkels en verleidingen. Ze ervaren vaak problemen bij o.a. het voeren van een eigen huishouden, het aangaan en onderhouden van relaties en het vinden en behouden van werk. Door hun beperking zijn deze (jong)volwassenen beïnvloedbaar en overzien vaak de consequenties van hun handelen niet. Daarmee lopen zij risico slachtoffer te worden van financiële, seksuele of criminele uitbuiting. Deze groep vraagt van de begeleider extra inzet, creativiteit en vakmanschap.  

Ditzelfde geldt voor mensen met chronische psychiatrische problematiek. Zij ervaren vergelijkbare problemen in het maatschappelijk functioneren. In 2020/2021 is er een pilot LifeWise uitgevoerd in een van de GGZ-woonlocaties van Cordaan. Gebleken is dat LifeWise – in combinatie met Herstelgericht werken – ook voor deze doelgroep kan worden ingezet. Daarom zijn we in 2022 begonnen met de toepassing van LifeWise binnen de GGZ. Naar verwachting wordt er medio 2023 in alle GGZ teams van Cordaan gebruik gemaakt van LifeWise.

LifeWise biedt begeleiders handvatten om (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende complexe problemen (LVB+), en daarnaast mensen met pscyhiatrische problematiek, te ondersteunen in hun dagelijks leven. Met als doel dat de kwaliteit van leven en welzijn toeneemt en de problemen afnemen. Het is een handzame, praktische beschrijving die direct uitvoerbaar en overdraagbaar en toetsbaar is. Met de LifeWise webapp hebben begeleiders de pijlers en de handvatten en een groot arsenaal aan hulpmiddelen (handreikingen, stappenplannen, checklists en modellen) altijd bij de hand, waardoor de handelingsverlegenheid in het dagelijks werk afneemt. 

LifeWise bestaat uit 4 ondersteuningsthema’s (pijlers) en 16 handvatten om de cliënt verder te kunnen helpen 

Ondersteuningsthema's

 • Verbinden

  Begeleiders gaan een samenwerkingsrelatie aan met de cliënt, zorgen voor nabijheid, zijn betrouwbaar en betrokken. Een goede werkrelatie is essentieel voor de ondersteuning van deze doelgroep bij wie vaak sprake is van hechtingsproblematiek.

 • Stabiliseren

  Rust, regelmaat en overzicht zijn voorwaarden om te kunnen groeien. Deze voorwaarden ontbreken vaak in de levens van (jong)volwassenen met LVB en/of psychiatrische problematiek. LifeWise heeft als belangrijk doel om samen met de cliënt zijn situatie te stabiliseren. De cliënt blijft daarbij aan het roer.

 • Ontwikkelen

  Het is een belangrijke taak voor begeleiders om de sociale (omgangs)regels mee te geven en de cliënt actief te ondersteunen om zich deze regels eigen te maken. Ook het ontwikkelen van andere vaardigheden valt onder deze pijler. Belangrijk onderdeel daarin is psycho-educatie: de cliënt en zijn netwerk meenemen in de consequenties van de beperking en gebruik te maken van de mogelijkheden en de talenten van de cliënt.

 • Inbedden

  Het is belangrijk steeds aandacht te hebben voor het overdragen van de professionele inzet naar meer informele ondersteuning. De betrokkenheid en inzet van het sociale netwerk van de cliënt staat hierin centraal. Ook het vertalen van de complexe wereld om de cliënt heen naar begrijpelijke adviezen en informatie is daarbij van belang, zowel voor de cliënt als voor zijn netwerk.

Meer weten over LifeWise?

Kijk voor meer informatie over LifeWise op www.lifewiselvb.nl.  

JobWise

Het onderzoek JobWise is een vervolg op LifeWise. Het streven naar een betekenisvolle daginvulling, zoals werk, opleiding of een andere vorm, is een belangrijk onderdeel van LifeWise. Met JobWise is onderzocht wat succesvol is in de begeleiding van cliënten met een LVB+ naar werk en tijdens werk. Uit het onderzoek blijkt dat jobcoaches een belangrijke verbindende rol hebben bij het begeleiden van mensen met een LVB+ naar betekenisvol(le) werk/daginvulling. Met de uitkomsten van het onderzoek gaan Middin en Cordaan de werkwijze overdraagbaar maken voor medewerkers van alle zorgorganisaties die met LifeWise werken.

LifeWise in de praktijk

“LifeWise is voor mij een taal,” zegt Meredith Krind, casemanager specialistisch team ambulant Cordaan en trainer LifeWise. LifeWise maakt je werk makkelijker, overzichtelijker en het biedt je houvast. Het maakt je bewust: ‘wat doe ik en waarom’.”

Bekijk het filmpje waarin Meredith uitlegt hoe je LifeWise kunt gebruiken.

Ambulante teams die werken met LifeWise

 • Team Oost/Watergraafsmeer en Diemen WLZ 
 • Team Zuid-Oost WLZ 
 • Team Zuid WLZ 
 • Team Noord WLZ
 • Ambulant Specialistisch Team (SUP)
 • De Wending
 • Team Staatsliedenbuurt
Podcast Studio LVB over het effect van stress op iemand met een LVB

donderdag 13 januari 2022

Podcast Studio LVB over het effect van stress op iemand met een LVB

Wat is het effect van stress op iemand met een licht verstandelijke beperking (LVB)? En wat kan LifeWise betekenen in het verminderen van deze stress? In de nieuwe podcast van Studio LVB vertellen Hans Willemsen (Cordaan) en Lisa Veldkamp (Middin) over LVB en stress. Ook deelt een cliënt van Middin zijn verhaal over de stress die hij ervaart in zijn leven.

Lees verder