Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Wij zijn er voor alle mensen met een verstandelijke beperking: van licht tot zeer ernstig, met of zonder bijkomende andere beperkingen, van jong tot oud. Thuis of in een gezin, op zichzelf wonend of in een speciale woonvoorziening. Op school, in een dagcentrum of in een vrij bedrijf. Omdat de zorg en ondersteuning niet altijd door de eigen omgeving geboden kan worden, kun je een beroep op ons doen voor dagbesteding.

Waar staan we voor?

Onze drijfveer is een bijdrage te leveren aan een waardevol leven. Samen creëren we kansen en mogelijkheden om het beste uit mensen te halen. Wij vinden dat iedereen met dezelfde kansen, mogelijkheden en plichten moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Je zet je talenten zinvol in én doet werk waar je trots op bent. Zo draag je bij aan mooie, betekenisvolle en bijzondere producten en diensten.  

Onze locaties bevinden zich verspreid over de stad Amsterdam en midden in de wijken. Waar je woont is ook waar je dagbesteding kunt doen. Er is altijd een locatie bij jou in de buurt. Zo blijf je onderdeel van de wijk en ben je omringd door mensen die belangrijk voor jou zijn.

Samen doen samen beleven

---xxx deze pagina is onder constructie xxx---

Wat doen wij?

Wij bieden voor iedereen een programma op maat. Ons aanbod is veelzijdig en wordt afgestemd op de keuze die jij zelf maakt. Wij bieden activiteiten, begeleiding en verzorging die erop gericht is dat je mee kunt doen, mee kunt beleven en (waar mogelijk) vaardigheden kunt ontwikkelen of behouden. Waar nodig kunnen wij specialisten inzetten zoals; fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en gedragsdeskundigen. Om het activiteitenaanbod nog beter aan te laten sluiten, wordt er ook gebruik gemaakt van betrokkenheid van therapeuten zoals; een sportbegeleider, muziek-, dans- en psychomotorisch therapeut. 

Hoe werken wij?

Wanneer je interesse hebt om bij de dagbesteding aan de slag te gaan, meld je je aan bij onze afdeling Instroom. Zij kijken samen met jou, welke locatie in de regio het best past.

Op de dagbesteding kom je in een groep met vaste begeleiding. Deze groep wordt jouw stamgroep met de juiste mate van begeleiding. Zowel op, als buiten de groep, worden verschillende activiteiten georganiseerd gericht op beleving, beweging, ontwikkeling en werk.

De locaties

Onze locaties zijn verspreid over de stad Amsterdam, waar je ook woont. Binnen een straal van 8 km kun je een locatie vinden voor dagbesteding.

Aanmelden & Informatie

 1. Aanmelden & Informatie

  Via onze afdeling Instroom: tel 020 229 00 88 of via werk-dagbesteding@cordaan.nl.

 2. Intakegesprek

  We gaan graag met jou in gesprek voor een passende groep bij jou in buurt.

 3. Kennismaking & Plaatsing

  Kennismaking kan via een rondleiding en plaatsing gaat via een wachtlijst.

Over dagbesteding

Meedoen & Meebeleven

Op onze dagbesteding kan je meedoen met allerlei activiteiten zoals: dansen, sporten, muziek maken, koken of papier prikken. Wanneer het voor jou niet mogeijk is om zelf de activiteit te doen, dan is meebeleven en mee-ervaren de activiteit. Het prikkelen van je zintuigen staat dan centraal. Je kunt onderdeel uitmaken van een activiteit door te kijken naar wat anderen doen, ruiken wat er gemaakt wordt, luisteren naar muziek, of tijdens het papier prikken buiten meelopen en de sfeer meebeleven.

Leren & Ontwikkelen

Leren en ontwikkelen is voor iedereen belangrijk. Ook voor jou om zoveel mogelijk zelfstandigheid te ervaren in de dingen die je kunt en leuk vindt. Onze begeleiders zijn erin getraind om te ontdekken wat jouw talenten en mogelijkheden zijn. Daar zetten wij op in en helpen jou verder te komen, maar wel op je eigen tempo. Elke milimeter vooruit is een milimeter vooruit.

Wanneer leren en ontwikkelen niet tot de mogelijkheid behoort, dan zetten we in op het behouden vaardigheden en het vertragen van de achteruitgang

Begeleiding & Verzorging

Op de dagbesteding is de begeleiding erop gericht om jou te helpen sturing te geven op je dag. Op de begeleiders kun je vertrouwen. Zij bieden veiligheid en zijn nabij om samen met jou en je familie doelen te stellen. Er is ook kundige begeleiding op de groepen voor mensen met meervoudige beperkingen. Zij kunnen bijvoorbeeld sondevoeding geven, helpen bij het toedienen van medicatie en werken met een tillift. Daarnaast kunnen wij specialisten inzetten zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, muziek- en beweegtherapie. 

De groepen

De groep is je vaste plek waar je je veilig en vertrouwd kunt voelen, met vaste begeleiders die jou kennen. Waar je samen activiteiten doet en de "wereld" mee beleefd. Elke groep is anders en kan verschillen in soort, grootte, inrichting, begeleidingsintensiteit en activiteitenaanbod. Dit zorgt ervoor dat wij jou zo goed mogelijk maatwerk kunnen aanbieden.

De structuurgroep

De structuurgroep past goed bij jou als je behoefte hebt aan een vast dagprogramma en een begeleider dicht in de buurt. Je dag heeft een vaste voorspelbare indeling van activiteiten, taken en rustmomenten. De structuurgroep is vaak passend als er sprake is van autisme of moeilijk verstaanbaar gedrag. 

Belevingsgroep

In de belevingsgroep ligt de focus op verzorging en belevingsgerichte activiteiten. Op deze groep beleven en ervaren wij de wereld samen en word je geholpen om de dingen te doen die je leuk vindt. De activiteiten zijn gericht op het gebruiken van je zintuigen, snoezelen en om jou uit te dagen te bewegen. 

Activiteitengroep

Op de activiteitengroep wordt een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden, gericht op werk, ontwikkeling en ontspanning. Naast het uitvoeren van vaste werkzaamheden zoals: de was vouwen, dozen stempelen en werken in de keuken, wordt het werk afgewisseld met ontspanningsactiviteiten zoals: wandelen, fietsen of muziek luisteren.

Ouderengroep

Je hoeft niet echt op leeftijd te zijn om bij deze groep dagbesteding te volgen. De ouderengroep past ook bij jou als je behoefte hebt aan een rustig tempo van activiteiten. Op deze groep gaat alles een stukje langzamer en liggen de activiteiten meer op beleven, samen zijn, behoud van vaardigheden en voorkomen van achteruitgang. 

VG + GGZ groep

Deze groep past bij jou wanneer je, naast een verstandelijke beperking ook een psychiatrische achtergrond hebt. Ook als je meer ondersteuning nodig hebt dan de GGZ voorzieningen jou kunnen bieden. Bij de dagbesteding helpen wij jou om structuur in je dag aan te brengen. Veel van de activiteiten zijn taakgerichte activiteiten. Op de groep houden we rekening met jouw gemoedstoestand. 

Kosten

Om deel te kunnen nemen aan de dagbesteding, heb je een Wmo- of Wlz-indicatie nodig. Heb je nog geen indicatie, dan kunnen wij helpen bij de aanvraag. Naast de indicatie betaal je zelf een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage is te vinden bij het CAK

Eten & Drinken

Je kunt tijdens de lunch kosteloos een broodmaaltijd met ons meeeten. Op de meeste locaties is het mogelijk om voor een klein bedrag iets extra’s te krijgen.

Vervoer

Het is altijd mogelijk om met eigen vervoer naar de dagbesteding te komen. Heb je geen eigen mogelijkheid om naar de dagbesteding te komen, dan gaan wij graag met jou in gesprek over hoe we het vervoer kunnen organiseren.

 1. Aanmelden & Informatie

  Via onze afdeling Instroom: tel 020 229 00 88 of via werk-dagbesteding@cordaan.nl.

 2. Intakegesprek

  We gaan graag met jou in gesprek voor een passende groep bij jou in buurt.

 3. Kennismaking & Plaatsing

  Kennismaking kan via een rondleiding en plaatsing gaat via een wachtlijst.