Onderzoek

Goede zorg bieden aan onze cliënten is verbonden met onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek zorgt ervoor dat wij als Cordaan nog betere zorg kunnen leveren!

Onderzoek doen we meestal in samenwerking met verschillende opleidingsinstituten, academische werkplaatsen en hogescholen. Denk aan onder andere het Ben Sajet Centrum en Network of Europeans on Emotional Development (kortweg NEED). 

We vinden het belangrijk dat de kennis uit onderzoek praktisch toepasbaar is en dat deze wordt geïmplementeerd in de dagelijkse zorgpraktijk. Het uiteindelijke doel is dat onze cliënten kwaliteit van leven ervaren, ook als hun zorgvraag complex is. Wetenschappelijk onderzoek bij Cordaan is er dan ook voor alle cliënten, hun naasten en onze collega's.

Focus

Cordaan is een grote en diverse organisatie. Focus op een aantal onderzoekslijnen is daarom essentieel om daadwerkelijk tot levering van de best mogelijke zorg, op basis van wetenschap, in de praktijk te komen.   

Onderzoekslijnen

Het is een gegeven dat we met minder mensen en middelen meer en zwaardere zorg moeten leveren. Een complex vraagstuk waar onderzoek ons het antwoord op kan geven. Daarnaast is een focus op deze grote opgave essentieel; gezien de urgentie van dit vraagstuk is het dus belangrijk onze onderzoeksmogelijkheden- en middelen hierop in te zetten.

De onderstaande onderzoekslijnen van 2024-2027 zijn gebaseerd op deze opgave en in lijn met onze strategische koers.

 • Onderzoek naar nieuwe innovaties die we inzetten

 • Eigen regie van cliënten en naasten

 • Preventie van complexere zorg

 • Kennisvragen geïnitieerd vanuit de praktijk.

Veelgestelde vragen

 • Heb je een idee voor een onderzoeksproject? Of wil je meer weten over onderzoek binnen Cordaan? Mail naar onderzoek@cordaan.nl. 

 • Het onderzoek:

  • Is relevant voor cliënten en/of medewerkers van Cordaan.  

  • Is innovatief of evaluatief m.b.t. zorgaanbod Cordaan.   

  • Draagt bij/geeft impuls aan kwaliteitsverbetering van zorgaanbod.   

  • Draagt bij aan maatschappelijk belang; bijv. het verkleinen (toekomstige) kloof tussen zorgvraag en –aanbod of het vergroten van mogelijkheden langer thuis te wonen.   

  • Voldoet aan medisch-ethische richtlijnen Cordaan.   

  • Is uitvoerbaar op de beoogde locatie(s) wat betreft benodigde tijdsbesteding medewerkers (o.a. scholing/training, verzamelen data), disciplines, faciliteiten.  

  Overige randvoorwaarden:  

  • Ondersteuning en inzet onderzoekers: er is iemand beschikbaar die dichtbij de dagelijkse praktijk staat en het onderzoek kan coördineren.  

  • De verbinding tussen praktijk, opleiding en onderzoek is vanaf de start gegarandeerd.  

  • Eindgebruikers/professionals en ervaringsdeskundigen zijn vanaf de start betrokken.  

  • Onderzoekers koppelen (tussentijdse) bevindingen terug aan de betrokken teams en indien wenselijk breder binnen Cordaan.