Een arm met witte mouw reikt naar een arm met roze mouw. De hand die uit de witte mouw steekt, rust op de hand van de ander

Mantelzorgers

Verzorg of help jij een naaste die ziek is of kwetsbaar? Wil je dit het liefst zo lang mogelijk blijven doen, maar loop je steeds vaker tegen je eigen grenzen aan? Hier lees je meer over bijvoorbeeld logeeropvang via Markant.

Samen proberen wij je te helpen om de zorg voor jouw partner, kind, familielid of vriend vol te houden. Omdat we weten dat iedereen soms een steuntje in de rug nodig heeft.

Markant, het centrum voor mantelzorg en onderdeel van Cordaan, kan jou helpen om de zorg voor je naaste vol te houden. Dat doen we samen met vrijwilligers die jou tijdelijk bijstaan en je net even die ruimte geven om zelf te ontspannen en weer op te laden.

Een mantelzorger helpt haar man met de administratie.

Veelgestelde vragen

 • Een mantelzorger is iemand die langdurig en onbetaald zorg draagt voor een naaste met een lichamelijke of verstandelijke beperking, dementie, een chronische ziekte of voor een naaste die terminaal ziek is.

 • Als jij extra ondersteuning of hulp nodig hebt, verwijzen we je graag door naar Markant; het centrum voor mantelzorg in Amsterdam. Hier kun je terecht voor informatie, hulp, advies, cursussen en trainingen.

  Ook kan Markant een vrijwilliger inzetten, zodat jij even de handen vrij hebt om op te laden of om te ontspannen. Dankzij de tussenkomst van een vrijwilliger kan je het intensieve werk langer vol houden en blijf je in balans.

  De ondersteuning van Markant
 • Omdat we niet meer zonder de hulp van mantelzorgers kunnen. Steeds meer mensen hebben verzorging en ondersteuning nodig. Tegelijkertijd blijft het aantal mensen dat zorg kan verlenen hetzelfde. Dat betekent dat we een groter beroep moeten doen op het sociale netwerk van onze cliënten. En dus ook op mantelzorgers.

  Daarnaast vormen mantelzorgers het vertrouwde en bekende gezicht van onze cliënten. Zij weten precies wat onze cliënt prettig vindt en wat hem of haar boos of verdrietig maakt. Kortom: Zij kennen de mens achter de cliënt. Die kennis is onmisbaar om goede zorg en ondersteuning te kunnen geven.

  Mantelzorgers dragen daarmee dus ook bij aan de kwaliteit van de zorgverlening!

 • Markant is het centrum voor mantelzorg in onze regio. Zij kunnen jou op verschillende vlakken en manieren ondersteunen:

  • Bijeenkomsten en cursussen;

  • Inzet van vrijwilligers (informele respijtzorg);

  • Inzet vrijwilligers bij mensen in de laatste levensfase (Palliatieve Terminale Zorg);

  • Ondersteuning voor 70+-ers met kanker;

  • Logeerhuis voor logeeropvang en buurtactiviteiten;

  • Coaching en training (En nu jij!);

  • Inloopspreekuur in Diemen;

  • Markant op school.

  De ondersteuning van Markant

Meer weten over ondersteuning?

Kijk hier wat Markant, het centrum voor mantelzorg in Amsterdam, voor jou kan betekenen.

Meer weten over ondersteuning?