Stoffen knippen met een grote schaar.

Auteursrechten

Iedereen die een ‘origineel werk van letterkunde, wetenschap of kunst’ maakt of wil gebruiken, heeft te maken met de Auteurswet.

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video et cetera) die u op deze website (Stichting Cordaan.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Stichting Cordaan of zijn gelicenseerd aan Stichting Cordaan.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Stichting Cordaan of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of geprint worden, mits dit gebeurt voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: '© Copyright Stichting Cordaan', mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

Stichting Cordaan voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webredactie stelt het op prijs hiervan via e-mail in kennis te worden gesteld.

Colofon website Cordaan

 • Het ontwerp en de technische ontwikkeling van de website zijn gedaan door GRRR/Norday, uit Amsterdam.

  Meer informatie over Norday
 • Vrijwel alle foto's zijn gemaakt door fotografen Wouter Zaalberg en Eveline Roemer.

 • De filmbeelden op de homepage zijn gemaakt door Ministry of Frames.

  Meer informatie over Ministry of Frames
 • De teksten zijn geschreven door het team communicatie van Cordaan.

  Bureau Zuurstof tekende voor de interviews met verschillende collega's.

  Meer informatie over Bureau Zuurstof