Een hand die een laptop vasthoudt met daarop een profielpagina

Mijn Cordaan

Je kunt als cliënt of familie op verschillende manieren online in contact blijven met de zorg. Hier vind je de meest gebruikte inlogpagina's voor cliënten en naasten.

Als je nog geen inloggegevens hebt, kun je contact opnemen met jouw aanspreekpunt of de locatiemanager.

Heb jij al een persoonlijke gezondheidsomgeving?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of een website waarin je informatie kunt inzien over jouw gezondheid. Alle zorgaanbieders in Nederland geven deze gegevens door aan de pgo. Denk aan het zorgplan of behandelgegevens uit jouw dossier bij Cordaan. In onderstaande animatie leggen wij uit hoe dit werkt.

Bekijk hier hoe de persoonlijke gezondheidsomgeving werkt.