Kleurrijk en betekenisvol, met elkaar

Onze strategie

De zorg voor ouderen, voor kinderen en volwassenen met een beperking en voor mensen met psychische problemen is flink aan het veranderen. Doordat we gemiddeld steeds ouder worden groeit de vraag naar zorg en ondersteuning. Tegelijkertijd is er krapte op de arbeidsmarkt, ook in de zorg. Om in de toekomst ook goede zorg te kunnen bieden heeft Cordaan een nieuwe strategische koers ontwikkeld. De koers heet 'Kleurrijk en betekenisvol, met elkaar'. Dat is de kracht van Cordaan.

Oudere dame en medewerkster zitten aan tafel en lachen samen

In onderstaande animatie lichten we de koers toe en leggen we uit hoe we ons samen met ons netwerk binnen en buiten Cordaan voorbereiden op de toekomst.

Onze strategie: 'Kleurrijk en betekenisvol, met elkaar'

De koers hebben we ook verbeeld in praatplaten. De eerste beschrijft wat onze kracht is en hoe we die inzetten.

Strategische koers Cordaan -  De kracht van Cordaan

De tweede praatplaat gaat over onze leidende principes die ons helpen om keuzes te maken.

Strategische koers Cordaan - Leidende principes

We hebben de periode tot 2033 ingedeeld in drie blokken. We noemen dit ontwikkelstappen. De eerste ontwikkelstap is van 2024 tot 2027. Hieronder zie je de thema's. Bij elk van de vier thema's hebben we doelstellingen geformuleerd. 

Strategische koers Cordaan - Eerste ontwikkelstap

Heb je een vraag over de strategische koers dan kun je die hieronder stellen via e-mail.

Kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag over wat wij voor je kunnen doen? Of wil je meteen zorg aanvragen?

Je kunt ons op werkdagen tussen 9 en 5 uur bellen. Je kunt ook een e-mail sturen.

Cliënten Servicebureau

T: 088 267 32 26
E: zorgbemiddeling@cordaan.nl