Cliëntenmedezeggenschap

Cordaan kent verschillende vormen van medezeggenschap. De belangrijkste vorm is de medezeggenschap op locatie. Dicht bij de leefwereld van de client. Naast de lokale raden is er voor mensen met psychiatrische problemen een cliëntenraad op directieniveau. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking is er een cliëntenraad op directieniveau.
Cordaan kent een centrale cliëntenraad die zich bezig houdt met Cordaanbrede onderwerpen. De Centrale Cliëntenraad denkt mee met de Raad van Bestuur. Op deze pagina leest u over al deze vormen van medezeggenschap.

 • Lin zit in de cliëntenraad van Anton de Komplein
  • Perez was voorzitter van de cliëntenraad VGZ
  • Daan Sajet is voorzitter van de Centrale Cliëntenraad

Lokale raden en gebiedsraden

Voor mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en mensen in verpleeghuizen zijn er cliëntenraden actief. In deze raden praten en beslissen cliënten en/of hun vertegenwoordigers mee over locatie gebonden zaken  zoals: de klachtenregeling, verbouwing, het eten, veiligheid enzovoort.

Thuiszorg/ Zorg in de Wijk heeft vier gebiedsraden. In deze raden praten cliënten en/ of hun verwanten mee over de kwaliteit van de verleende thuiszorg en het beleid daarover.

Directieniveau

Mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek praten mee op directieniveau ieder in hun eigen raad. Zij vergaderen met de directie over vraagstukken die alle mensen met een beperking of psychiatrische problematiek bij Cordaan aangaan: het verstrekkingenpakket en beleid bijvoorbeeld.

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad van Cordaan bestaat uit cliënten en/of hun vertegenwoordigers uit heel Cordaan, en heeft een onafhankelijk voorzitter. Zij vergaderen met de Raad van Bestuur over Cordaanbrede vraagstukken: kwaliteit, cliënttevredenheid, aanpassingen in de wetgeving, wijzigingen in de organisatie, innovaties, financiën, huisvesting enzovoort.

Contact

U kunt de cliëntenraden op de volgende manier bereiken:

 • Lokale raden

  Voor lokale raden in verpleeghuizen, woonlocaties voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek en dagbestedingslocaties neemt u contact op met de locatie. Telefoonnummers vindt u op de website van Cordaan bij de desbetreffende locatie.

 • Directieraden

  Voor de raad op directieniveau voor mensen met psychiatrische problematiek neemt u contact op met Ria Wolbink: 06 158 21 187

  Voor de raad op directieniveau  voor mensen met een verstandelijke beperking neemt u contact op met Ronald de Boer: 06 507 45 066

 • Gebiedsraden Zorg in de Wijk

  Voor meer informatie of vragen over medezeggenschap in de wijk neemt u contact op met Frederieke van Nieuwenhuijzen: 06 272 478 35

 • Centrale Cliëntenraad

  Voor de centrale cliëntenraad neemt u contact op met Mariejan Beek: 06 507 44 975

 • Algemene vragen

  Voor algemene vragen over cliëntmedezeggenschap of bij klachten over de medezeggenschap neemt u contact op met de functionaris medezeggenschap Patricia Otto: 06 507 44 982