Cliëntenmedezeggenschap

Cordaan kent verschillende vormen van medezeggenschap. De belangrijkste vorm is de medezeggenschap op locatie. Dicht bij de leefwereld van de client. Naast de lokale raden is er voor mensen met psychiatrische problemen een cliëntenraad op domeinniveau. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking is er een cliëntenraad op domeinniveau.

Cordaan kent een centrale cliëntenraad die zich bezig houdt met Cordaanbrede onderwerpen. De Centrale Cliëntenraad denkt mee met de Raad van Bestuur. Op deze pagina leest u over al deze vormen van medezeggenschap.

Leden gezocht: Zet je deskundigheid in voor de Centrale Cliëntenraad van Cordaan!

vrijdag 21 april 2023

Leden gezocht: Zet je deskundigheid in voor de Centrale Cliëntenraad van Cordaan!

Opkomen voor de belangen van álle cliënten van Cordaan? Wil je maandelijks in gesprek over verschillende onderwerpen binnen de organisatie, en met de Raad van Bestuur? Word dan lid van de Centrale Cliëntenraad van Cordaan (CCC). Denk je dat iemand anders binnen de lokale raad ook geschikt is? Geef deze oproep dan door!

Lees verder

 • Marlous is teammanager van Van Ossstraat
  • Lin zit in de cliëntenraad van Anton de Komplein
  • Chantal is opeens 'corona-cateraar'

Lokale raden en gebiedsraden

Voor mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en mensen in verpleeghuizen zijn er cliëntenraden actief. In deze raden praten en beslissen cliënten en/of hun vertegenwoordigers mee over locatie gebonden zaken  zoals: de klachtenregeling, verbouwing, het eten, veiligheid enzovoort.  

Thuiszorg/ Zorg in de Wijk heeft vier gebiedsraden. In deze raden praten cliënten en/ of hun verwanten mee over de kwaliteit van de verleende thuiszorg en het beleid daarover.

Domeinniveau

Mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek praten mee op domeinniveau, ieder in hun eigen raad. Zij vergaderen met de domeindirecteur over vraagstukken die alle mensen met een beperking of psychiatrische problematiek bij Cordaan aangaan: Bijvoorbeeld het verstrekkingenpakket.

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad van Cordaan bestaat uit cliënten en/of hun vertegenwoordigers uit heel Cordaan, en heeft een onafhankelijk voorzitter. Zij vergaderen met de Raad van Bestuur over Cordaanbrede vraagstukken: kwaliteit, cliënttevredenheid, aanpassingen in de wetgeving, wijzigingen in de organisatie, innovaties, financiën, huisvesting enzovoort.

Contact

U kunt de cliëntenraden op de volgende manier bereiken:

 • Lokale raden

  Voor lokale raden in verpleeghuizen, woonlocaties voor mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek en dagbestedingslocaties neemt u contact op met Nicky van Veenhuizen:
  E: nvanveenhuizen@cordaan.nl
  T: 06 11 86 50 88

 • Domeinraden

  Voor de raad op directieniveau voor mensen met psychiatrische problematiek neemt u contact op met Ria Wolbink:
  E: rwolbink@cordaan.nl 
  T: 06 158 21 187

  Voor de raad op directieniveau voor mensen met een verstandelijke beperking neemt u contact op met Minki Gyle:
  E: mgyles@cordaan.nl 
  T: 06 189 06 829

 • Gebiedsraden Zorg in de Wijk

  Voor meer informatie of vragen over medezeggenschap in de wijk neemt u contact op met Nicky van Veenhuizen:
  E: nvanveenhuizen@cordaan.nl
  T: 06 11 86 50 88

 • Centrale Cliëntenraad

  Voor de centrale cliëntenraad neemt u contact op met Annemiek Nieuwstraten:
  E: anieuwstraten@cordaan.nl
  T: 06 39 77 61 70

 • Algemene vragen

  Voor algemene vragen over cliëntmedezeggenschap of bij klachten over de medezeggenschap neemt u contact op met Nicky van Veenhuizen:
  E: nvanveenhuizen@cordaan.nl
  T: 06 11 86 50 88

De Centrale clientenraad zoekt nieuwe leden

De raad overlegt maandelijks met de Raad van Bestuur en volgt de WMCZ (Wet Medezeggenschap clienten Zorginstellingen), denkt positief kritisch mee over de beste zorg voor clienten van Cordaan. Daarnaast ondersteunt de raad de locaties bij het verdere uitbreiding en versterking van de clientmedezeggenschap.

Wilt u zich inzetten voor het ontwikkelen van de zorg en de verdere professionalisering van de clientvertegenwoordiging binnen Cordaan? Heeft u een brede maatschappelijke belangstelling? Bent u in staat uw communicatieve en sociale vaardigheden op diverse niveaus binnen Cordaan in te zetten? Dan zijn wij naar u op zoek.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij bieden u een omgeving waarin u invloed kunt uitoefenen op het beleid van één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam. Er zijn scholingsmogelijkheden en deelname aan landelijke congressen op het gebied van cliëntmedezeggenschap. Verder is er een vacatiegeldregeling en ambtelijke ondersteuning.

Wij komen graag met u in contact via onze ondersteuner. Op dit moment zijn wij op zoek naar een nieuwe ondersteuner Cliëntenmedezeggenschap die u rechtstreeks in contact zal brengen met de ondersteuner van de desbetreffende raad. Zodra de nieuwe functionaris in diens is, delen we hier de contactgegevens.

Meepraten op het inspraakplatform

U kunt nu ook online meepraten over de dagelijkse gang van zaken bij Cordaan. Hiervoor maken wij gebruik van Het Cliënten-Inspraakplatform.
Meer weten of aanmelden? Klik dan op onderstaande button 'Webpagina voor online inspraak'.