Logopedie

Logopedie houdt zich bezig met preventie, onderzoek en behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, communicatie, eten, drinken en speekselverlies.

Onze logopedisten werken binnen de kinderen- en volwassenzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en ouderenzorg. De logopedist behandelt u bij u thuis of op een locatie van Cordaan. Dit is afhankelijk van uw hulpvraag.

De behandeling

De logopedist helpt u bij:

 • preverbale ontwikkeling (bij kinderen van 0-1 jaar);
 • spraak-taalontwikkelingsproblemen;
 • afwijkend mondgedrag;
 • articulatieproblemen;
 • stemklachten;
 • vragen omtrent communicatie- en presentatievaardigheden;
 • afasie en dysartrie;
 • slikklachten;
 • stem- en slikklachten bij de ziekte van Parkinson;
 • totale communicatie;
 • eet- en drinkproblemen bij personen met een verstandelijke beperking.

We hebben ook gespecialiseerde logopedisten op het gebied van Parkinson en na een beroerte (CVA).

Vergoeding logopedie

Logopedie wordt vergoed uit de basisverzekering. Er is geen limiet aan het aantal behandeluren.

Sommige ziektekostenverzekeraars stellen voorwaarden aan de vergoeding, mogelijk betaalt u een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar). Informeert u daarom vooraf bij uw zorgverzekering.

De logopedisten zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Heeft u een logopedist nodig? U kunt contact opnemen met een van de logopedisten bij u in de buurt: