Logopedie

Logopedie houdt zich bezig met preventie, onderzoek en behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, communicatie, eten, drinken en speekselverlies.  

De logopedisten zijn lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Om op de hoogte te blijven van vernieuwingen en veranderingen binnen ons vakgebied volgen wij regelmatig cursussen en lezingen.

De behandeling

Onze logopedisten werken binnen de kinder-, volwassen- en ouderenzorg en met kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. De logopedist behandelt op een locatie van Cordaan, in overleg wordt gekeken of behandeling aan huis mogelijk of nodig is. 

De logopedist helpt u bij:

Spraak 

 • Afwijkende mondgewoontes 
 • ​Articulatieproblemen 
 • Dysartrie 
 • Slissen & lispelen 
 • Verbale ontwikkelingsdyspraxie 
 • Vertraagde spraakontwikkeling 
 • Stotteren & Broddelen  

Stem

 • Astma 
 • ​COPD 
 • Stemklachten 
 • Stembandverlamming

 

Taal

 • Afasie 
 • ​Autisme spectrum stoornis (ASS) 
 • Dyslexie 
 • Taal- en spraakstoornissen bij dementie  
 • Pre verbale ontwikkeling (bij kinderen van 0-1 jaar) 
 • Taalontwikkelingsstoornis TOS 
 • Totale communicatie, waaronder ondersteunde communicatie en gebaren.

Slikken

 • Eet-, drink- en slikproblemen  

We hebben ook gespecialiseerde logopedisten op het gebied van Parkinson, COPD, oncologie en beroerte (CVA). 
De VGZ-logopedisten zijn gespecialiseerd in ervaringsordening en Geef me de Vijf. 

Vergoeding logopedie

Logopedie wordt vergoed uit de basisverzekering. Er is geen limiet aan het aantal behandeluren. 
Sommige ziektekostenverzekeraars stellen voorwaarden aan de vergoeding, mogelijk betaalt u een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar). Informeert u daarom vooraf bij uw zorgverzekering.

Heeft u een logopedist nodig?

U kunt contact opnemen met een van de logopedisten bij u in de buurt:

 • Huizen

  De Marke de Meenthoek
  Therapeut: Monique Bokkers
  06 81 67 63 55
  logopedieDMDM@cordaan.nl

 • Nieuw-Vennep

  In het Zomerpark
  Therapeut: Amina El Moussaoui
  06 34 34 63 57 
  LogopedieInHetZomerpark@cordaan.nl

 • Eerstelijn

  Therapeuten: Sandra Hakvoort, Cita Boterman, Edith van Mierlo, Monique Bokkers, Brechtje Lubbers, Amina El Moussaoui, Margreet van der Laan, Femke Boonzijer en Nadia Abri.
  logopedieeerstelijn@cordaan.nl

 • COPD

  De Die (Noord)
  Therapeut: Cita Boterman 
  (020) 568 36 35
  06 22 39 31 65
  cboterman@cordaan.nl

 • ParkinsonNet

  De Die
  Therapeut: Cita Boterman 
  06 22 39 31 65
  cboterman@cordaan.nl

  Hof van Sloten
  Therapeut: Homeyra Saiid
  06 46 23 60 85
  logopediewest@cordaan.nl

  In Het Zomerpark
  Brechtje Lubbers
  06 34 16 59 34
  Logopedieinhetzomerpark@cordaan.nl

  De Buitenhof
  Sandra Hakvoort (tijdelijk afwezig) en  Amina El Moussaoui
  06 34 34 63 57
  logopediedebuitenhof@cordaan.nl

 • Logopedie bij mensen met een verstandelijke beperking (VGZ)

  De logopedisten van Cordaan VGZ zijn gespecialiseerd in het werken met mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking en de daarbij horende complexe problematiek. Dit houdt in dat zij specifieke kennis en vaardigheden hebben met betrekking tot communicatieproblemen, autisme, eet-/drinkproblemen en het gehoor. Denk aan: totale Communicatie, gebaren, Geef me de Vijf, Ervaringsordeningen en DDS (slikonderzoek). 

  De behandeling 
  Middels een verwijzing van de huisarts, AVG en/ of gedragsdeskundige kan de client worden aangemeld via het e-mailadres hieronder. 

  De desbetreffende logopedist neemt contact op met de betrokkenen om de hulpvraag te verhelderen. Vervolgens stelt de logopedist het behandelplan op. Dit kan bestaan uit: observatie, onderzoek, direct en indirecte behandeling voor het zo optimaal mogelijk maken van de mogelijkheden en de omgeving van de cliënt. 

  Locaties 
  De logopedisten VGZ werken met een gezamenlijke behandellijst, hierdoor is er altijd een logopedist in uw regio beschikbaar. 

  Klik hier voor meer informatie

  Contact: logopedievg@cordaan.nl