Kortdurend eerstelijns verblijf

Kortdurend eerstelijns verblijf is mogelijk als u om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis. Ook in de laatste levensfase is tijdelijk - kortdurend - eerstelijns verblijf mogelijk, bijvoorbeeld als thuis geen terminale zorg gegeven kan worden.

Wat is kortdurend verblijf

Heeft u tijdelijk zorg nodig, bijvoorbeeld omdat u terug bent van een ziekenhuisopname of omdat uw partner of familie even geen zorg kan bieden? Bij kortdurend verblijf woont u enkele dagen of weken (maximaal 12 weken) in een woonlocatie van Cordaan, met de intentie daarna weer terug naar huis te gaan. U kunt gebruikmaken van kortdurend verblijf als:

  • u door omstandigheden tijdelijk geen verzorging thuis kunt krijgen;
  • uw partner, uw familie of anderen (mantelzorgers) tijdelijk niet of onvoldoende voor u kunnen zorgen (respijtzorg);
  • u tijdelijk niet in staat bent om voor uzelf te zorgen, bijvoorbeeld door een kortdurende ziekte of een handicap;
  • u moet aansterken na een ziekenhuisopname;
  • herstellen in de thuissituatie niet mogelijk is.

Wat doen we voor u

U krijgt de begeleiding, verzorging en verpleging die u nodig heeft. Onze verzorgenden, verpleegkundige en andere deskundigen zoals een psycholoog en fysiotherapeut staan voor u klaar. U kunt tijdens uw verblijf gebruik maken van alle aanwezige voorzieningen, zoals een pedicure en een kapper. We bieden ook specialistische zorg (zoals stoma- of wondverzorging) als dat nodig is.

Uw huisarts kan betrokken blijven bij de zorg of de medische verantwoordelijkheid wordt tijdelijk overgenomen door de Specialist ouderengeneeskunde van de woonlocatie. Dit wordt in goed onderling overleg bepaald en hangt af van de situatie. Gedurende uw verblijf overleggen wij met u wanneer u weer terug kunt naar uw eigen huis en wat ervoor nodig is, bijvoorbeeld thuiszorg regelen.

Wat kost het?

Kortdurend eerstelijns verblijf valt onder de Zvw (ziektekostenverzekeringswet). De huisarts of het ziekenhuis kan een indicatie afgeven voor kortdurend eerstelijns verblijf.

Uw huisarts of ziekenhuis meldt u aan bij Cordaan. Wij kijken vervolgens waar een plek voor u beschikbaar is.

Locatie kortdurend verblijf

Palliatieve zorg

Voor de palliatieve zorg (eerstelijnsverblijf) zijn er gespecialiseerde afdelingen op de volgende locaties:

Lees hierover meer op onze pagina palliatieve zorg.

Aanvragen of meer informatie

Bent u huisarts of werkzaam op een SEH in Amsterdam? Meld uw patiënt dan aan via het Aanmeldportaal TIjdelijke Zorg Amsterdam: (020) 262 81 12
Bent u huisarts in Amstelland of Haarlemmermeer? Bel dan met Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amstelland - Haarlemmermeer: (023) 555 60 04

Bent u geen huisarts, maar heeft u toch een vraag over kortdurend eerstelijnsverblijf? Deze kunt u stellen bij ons Clienten Servicebureau:
T: 088 267 32 26
E: zorgbemiddeling@cordaan.nl