Verpleeghuiszorg

Voor iedereen die niet meer zelfstandig thuis kan wonen, heeft Cordaan diverse woonvormen met uiteenlopende mogelijkheden in zorg en ondersteuning. U kunt wonen in een verpleeghuis met weinig ondersteuning, in een verpleeghuis met intensieve zorg, of in een van onze huiselijke kleinschalige woonvoorzieningen.

Verpleeghuiszorg

Voor wie niet meer zelfstandig thuis kan wonen met mantelzorg of thuiszorg, heeft Cordaan diverse woonvormen met uiteenlopende mogelijkheden in zorg en ondersteuning. U kunt wonen in een verpleeghuis met weinig ondersteuning, in een huis met intensieve zorg, of in een van onze huiselijke kleinschalige woonvoorzieningen. Elk jaar komen er nieuwe locaties voor kleinschalig wonen bij. Uw individuele zorgvraag en wensen zijn de uitgangspunten voor de ondersteuning die u van ons ontvangt.

Wachttijden

De consulenten van het Cliënten Servicebureau kunnen u meer vertellen over plaatsingsmogelijkheden en u adviseren over uw specifieke situatie. U kunt de cliëntconsulenten bereiken via: 
T: 088 267 32 26
E: zorgbemiddeling@cordaan.nl

Dagbesteding

Dagbesteding biedt ondersteuning aan ouderen en hun mantelzorgers in (het behouden van) zelfredzaamheid en een gezonde leefstijl, het hebben van een zinvolle daginvulling en het ontlasten van de thuissituatie. Dagbesteding draagt hiermee bij aan dat u zo lang mogelijk in uw eigen omgeving kunt blijven wonen. 

De invulling van de activiteiten wordt samen met ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers en organisaties uit de buurt vormgegeven. Aan welke activiteiten u deelneemt, bepaalt u zelf in overleg met de medewerkers. Ook mantelzorgers kunnen deelnemen aan activiteiten of u en andere bezoekers ondersteunen hierbij. U kunt gebruik maken van een maaltijd tijdens uw bezoek aan de dagbesteding.

De medewerkers van dagbesteding werken indien nodig samen met thuiszorg medewerkers en behandelaren als een fysiotherapeut of ergotherapeut, om u de noodzakelijke zorg en behandeling te bieden.

Wat betaalt u zelf

Als u in een verpleeghuis woont, wordt de zorg vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd voor Wlz-zorg. Wie zorg uit de Wlz krijgt, betaalt een verplichte eigen bijdrage. Dat heeft de overheid geregeld.

Informatie over de verplichte eigen bijdrage Wlz kunt u krijgen bij het CAK. Elke bewoner van een verzorgingshuis of verpleeghuis krijgt de zorg die past bij de zorgbehoefte.

Voor sommige zaken moet u zelf betalen. Bijvoorbeeld de gewone zorgverzekering die u afsluit voor ziektekosten. Of het wassen van uw kleding. U kiest zelf van welke aanvullende diensten u gebruik maakt.  

Cordaan houdt zich aan de landelijke regels over wat de zorginstelling betaalt en wat u zelf betaalt. In de brochure Verstrekkingen V&V leest u alles over deze regels. De bedragen waar u recht op heeft leest u in Tarieven verstrekkingen V&V 2024

Kleinschalig wonen

In onze kleinschalige woongroepen bieden we zorg in een huiselijke en herkenbare omgeving. De individuele zorgvraag is het uitgangspunt, de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven hebben prioriteit. De bewoners leven zoveel mogelijk 'als thuis'. Zij vormen samen een huishouden en worden betrokken bij het bestellen van boodschappen, koken en huishoudelijke activiteiten. In de woongroep beschikt iedere bewoner over een eigen zitslaapkamer. De kamers kunnen naar eigen smaak worden ingericht met eigen meubels en accessoires. Elke woongroep heeft een gezellige, sfeervolle huiskamer en een moderne keuken die men met elkaar deelt.

Familie en vrienden zijn in onze kleinschalige woonvoorzieningen altijd welkom, en kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan dagelijkse activiteiten in de groepswoningen, speciale dagactiviteiten en uitstapjes.

Cordaan heeft vier locaties in Amsterdam waar u kunt wonen in een kleinschalige woonvoorziening. Deze kleinschalige woonvormen zijn speciaal voor mensen met dementie of chronische lichamelijke klachten. In elke woongroep wonen zes cliënten. In de locatie Ottho Heldringstraat kunnen ook mensen wonen met chronisch somatische klachten of niet-aangeboren hersenletsel (NAH). De locatie Anton de Komplein is voor mensen met een surinaamse achtergrond.

Kortdurend Eerste lijns verblijf

Wanneer de zorg thuis tijdelijk niet meer mogelijk is, kan uw huisarts eerstelijnsverblijf aanvragen. Wanneer u hiervoor in aanmerking komt, kunt u kortdurend, maximaal 3 maanden in een verzorgingshuis of verpleeghuis verblijven. Uw verblijf is gericht op zo spoedig mogelijk weer naar uw eigen huis met (thuis-)zorg indien nodig.

Lees meer op de pagina over Kortdurend Eerste Lijnsverblijf.

Seniorenwoningen met zorg

In Amsterdam staan ook Seniorenwoningen met zorg. Wonen In een Beschermde Omgeving, zoals vroeger de aanleunwoningen. U kunt zich voor een Seniorenwoning met zorg nietinschrijven bij Cordaan. Inschrijven gaat via de woningbouwvereniging. Voor Amsterdam en Diemen is dit Woningnet . Voor Nieuw-Vennep kunt u zich inschrijven voor een Seniorenwoning. Als u in een Seniorenwoning met zorg woont kunt u wel gebruik maken van services van het dienstencentrum van Cordaan in de buurt van de woningen. Maaltijdservice bijvoorbeeld, linnenservice, maar ook huishoudelijke hulp en verzorging van Cordaan Thuiszorg. Vaak is er in het dienstencentrum ook een ontmoetingszaal waar u andere mensen kunt ontmoeten, een maaltijd nuttigen en informatie en advies aanvragen.

Hospice

ledereen kan in haar of zijn leven te maken krijgen met een ernstige ziekte waarvoor genezing niet mogelijk is. Speciaal voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, een korte levensverwachting hebben en die (tijdelijk) niet thuis of in het ziekenhuis kunnen of willen verblijven, heeft Cordaan hospice-units voor intensieve zorg ingericht. Deze units zijn aangesloten bij het palliatief netwerk Amsterdam.

De gasten die bij ons verblijven, kiezen ervoor om de laatste fase van hun leven in een veilige en huiselijke sfeer door te brengen. In onze hospice-units ontvangen zij de zorg die vanzelfsprekend is afgestemd op hun persoonlijke wensen en behoeften. Daar horen natuurlijk ook vertrouwde spullen van thuis bij. 

U vindt onze hospice-units in 
Nieuw-West: Hof van Sloten
Noord: De Die

Kwaliteitskader

Cordaan is een zorgorganisatie met een lange historie. De cliënten in onze verpleeghuizen verblijven bij ons vanwege dementie of vanwege somatische problemen en aandoeningen. In onze verpleeghuizen geven wij ook palliatieve zorg. Lees hier meer over Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Cordaan.

Kwaliteitsvenster

Met het Kwaliteitsvenster laten wij onze clienten en hun naasten zien wat zij mogen verwachten van de zorg in onze verpleeghuizen. We tonen u hoe we werken aan het verbeteren van kwaliteit, hoe we voortdurend leren en reflecteren.

Lees hier alles over ons Kwaliteitsvenster.