Een madeliefje in het zonlicht

Geestelijke verzorging

Als jouw naaste of jij zorg ontvangt van Cordaan of in een locatie van Cordaan verblijft, krijg je veel indrukken te verwerken.

Vragen, gedachten en gevoelens delen

Deze indrukken kunnen vragen, gedachten en gevoelens oproepen: 'Heb ik zelf nog iets te zeggen over mijn leven?' 'Ik voel me verdrietig en radeloos.' 'Wat geeft mij vertrouwen, kracht en inspiratie?' Met al deze vragen kunt u terecht bij de geestelijk verzorgers van Cordaan. 

Voor iedereen 

Onze geestelijk verzorgers bieden aandacht en ondersteuning aan alle cliënten en bewoners van Cordaan, hun familieleden en naasten. Zij maken daarbij geen onderscheid in levensbeschouwing, levensvisie of geloof.

Wat kunnen geestelijk verzorgers bieden?

 • Individuele aandacht en begeleiding voor jou en je familie; 

 • Vieringen, kerkdiensten, herdenkingsbijeenkomsten; 

 • Rituelen bij bijzondere levensmomenten; 

 • Zorg op weg naar en rond het levenseinde; 

 • Ondersteuning bij het nemen van moeilijke beslissingen; 

 • Rol van vertrouwenspersoon voor jou en je familie; 

 • Verzorgen van gespreks- en ontmoetingsgroepen; 

 • Verzorgen van belevingsconcerten op de psychogeriatrie afdelingen. 

Wil je met een geestelijk verzorger in gesprek? Kijk naar het overzicht van de geestelijk verzorger op jouw locatie of stuur een e-mail naar: geestelijkeverzorging@cordaan.nl

Overzicht geestelijke verzorgers

 • Stuur mij een e-mail.

  Ik ben aanwezig op:
  maandag - dinsdag - woensdag - donderdag

 • Stuur mij een e-mail.

  Ik ben aanwezig op:
  maandag - dinsdag - vrijdag

 • Stuur mij een e-mail.

  Ik ben aanwezig op:
  maandag - dinsdag - donderdag

 • Stuur mij een e-mail.

  Ik ben aanwezig op:
  woensdag en vrijdag

 • Stuur mij een e-mail.

  Ik ben aanwezig op:
  dinsdag

 • Stuur mij een e-mail.

  Ik ben aanwezig op:
  dinsdag

 • Stuur mij een e-mail.

 • Stuur mij een e-mail.

  Ik ben aanwezig op:
  dinsdag - woensdag - donderdag

 • Stuur mij een e-mail.

 • Stuur mij een e-mail.

  Ik ben aanwezig op:
  Dinsdag en woensdagochtend

Veelgestelde vragen

 • Geestelijk verzorgers bieden professionele begeleiding, hulpverlening en advisering bij zingeving en levensbeschouwing. Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, ongeacht de geloofsovertuiging of levensfilosofie iemand ook heeft. Zij bieden een luisterend oor, een troostend woord, rituelen en een goed gesprek. Bij hen is vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid verzekerd. 

 • Geestelijk verzorgers bieden een luisterend oor, organiseren bijeenkomsten, voeren gesprekken met mensen die behoefte hebben aan een goed gesprek. Ook bieden zij bestaande rituelen aan zoals gebed, meditatie of zegening. Ook kunnen geestelijk verzorgers een nieuw ritueel ontwerpen, afgestemd op iemands persoonlijke situatie.