Revalidatie bij Cordaan

De revalidatie is bedoeld voor mensen die door de complexiteit van hun aandoening(en) (tijdelijk) minder belastbaar zijn. Zowel oudere als jongere mensen kunnen voor revalidatie in aanmerking komen. Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis of op aanvraag van uw huisarts wordt beoordeeld welke vorm van revalidatie het beste bij uw situatie past.

Tijdens de revalidatie werkt u aan een verantwoorde terugkeer naar huis. Revalideren is hard werken. Wij ondersteunen u daar graag bij. Dit doen we door er voor te zorgen dat u in een veilige, professionele maar vooral ook prettige omgeving kunt werken aan uw herstel.

Wanneer revalideren bij Cordaan

Cordaan is gespecialiseerd in revalidatie als u:

  • een beroerte (CVA of ander hersenletsel) heeft gehad;
  • een (heup)fractuur heeft opgelopen;
  • een nieuwe heup of knie heeft gekregen;
  • een amputatie heeft moeten ondergaan;
  • een ernstige ziekte heeft of complexe operatie heeft ondergaan en conditie moet opbouwen.

Komt u in aanmerking voor revalidatie bij Cordaan? Dan wordt u aangemeld door het ziekenhuis of via uw huisarts. Voor meer informatie kunt u het Clienten Servicebureau 088 267 32 26 bellen.

Waar kunt u terecht

Cordaan biedt revalidatie in en vanuit:

Verschillende locaties van Cordaan bieden geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Deze locaties hebben ieder hun eigen specialisatie.

Geriatrische Revalidatiezorg in beeld

Wat bereiken onze cliënten met ons revalidatieaanbod? Wat zijn de ervaringen van onze cliënten? De antwoorden op deze vragen leest u in het document 'Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ) in beeld'.

Revalidatie

Revalidatie bij Cordaan is erop gericht u in staat te stellen veilig thuis te zijn. Tijdens uw revalidatie verblijft u op een afdeling gespecialiseerd in revalidatie. De revalidatieafdeling is een prettige, stimulerende omgeving, waarin u op een actieve manier werkt aan uw herstel.

Intensief oefenen

Revalideren is veel dingen opnieuw leren en intensief oefenen. Onze gespecialiseerde revalidatieteams ondersteunen u hierbij, met aandacht voor uw persoonlijke wensen en mogelijkheden. Ook uw familie en mantelzorgers worden zo veel mogelijk bij uw revalidatiebehandeling betrokken.

Op zondagen thuis

Als de situatie het toelaat, gaat u tijdens uw revalidatie op zondagen naar huis. Zo ervaart u hoe het is om weer thuis te zijn. Het revalidatieteam evalueert deze 'oefendag' met u. Zo nodig wordt uw revalidatiebehandeling aangepast.

Verschillende fases

Binnen een revalidatieproces zijn een aantal fases te onderscheiden; inventarisatie, behandeling gedurende uw verblijf en behandeling thuis. Deze inventarisatie en behandeling gedurende uw verblijf overlappen elkaar gedeeltelijk.

Een persoonlijk begeleider

Een persoonlijk begeleider ontvangt u bij opname op de revalidatieafdeling. Tijdens uw verblijf is deze medewerker het vaste aanspreekpunt voor u en uw naasten. De arts, een specialist ouderengeneeskunde, is eindverantwoordelijk voor uw revalidatiebehandeling.

Het revalidatieteam

Ons revalidatieteam bestaat uit verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, maatschappelijk werkers, muziektherapeuten, bewegingsagogen, geestelijk verzorgers, activiteitenbegeleiders en revalidatiewijkverpleegkundigen. Met welke medewerkers u in contact komt, hangt af van welke behandeling en begeleiding u nodig heeft.

Revalidatiebehandelplan

Uw revalidatieteam maakt samen met u een revalidatiebehandelplan om samen aan uw herstel te werken. Met behulp van dit plan leert en oefent u de handelingen die u nodig heeft om weer zo zelfstandig mogelijk thuis te kunnen zijn en de activiteiten te kunnen ondernemen die u belangrijk vindt.

Behandeling gedurende uw verblijf

De behandeling die u ontvangt is gebaseerd op uw persoonlijke revalidatiebehandelplan. Er zijn verschillende behandelingen mogelijk, zowel individueel als in groepsverband. U kunt hierbij denken aan fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, maatschappelijk werk en psychologische behandeling.

Voorbereiden op thuis

Alle behandelingen staan in het teken van het voor u mogelijk maken om veilig in uw eigen woonomgeving te kunnen zijn. Uw revalidatie bestaat uit diverse behandelingen, die u gedurende uw verblijf zes dagen per week volgt. Dat kan individueel zijn of juist in een groep. Het revalidatieteam stimuleert u zo veel mogelijk zelf te doen en zo te werken aan uw herstel.

Behandeling aan huis

Omdat herstel het beste plaats kan vinden in de eigen woonomgeving, stopt uw revalidatie niet wanneer u thuis bent. Indien u dit nodig heeft, wordt de revalidatiebehandeling thuis voortgezet. Hierbij kunnen therapeuten u thuis behandelen, of u bezoekt de locatie waar uw gerevalideerd heeft.

Revalidatiewijkverpleegkundigen

Naast behandeling thuis, wordt u kort na uw ontslag naar huis bezocht door onze speciaal opgeleide revalidatiewijkverpleegkundigen. Zij begeleiden u bij de overgang tussen de revalidatie op een van onze locaties en thuis. De revalidatiewijkverpleegkundige is onderdeel van het revalidatieteam en kent uw revalidatiedoelen. Samen met u kijkt zij of de revalidatie thuis goed verloopt en brengt eventuele nieuwe problemen in in het multidisciplinair revalidatieteam. Daarnaast ondersteunt zij u met het gebruik van medicatie en beoordeelt samen met u de ingezette zorg en hulpmiddelen. Ook kan zij uw mantelzorger ondersteunen.

Samenwerking met Reade

Cordaan werkt nauw samen met revalidatiecentrum Reade bij de invulling van uw revalidatieprogramma. Samen bieden we altijd de best passende behandeling en zorg op het juiste moment. Doorverwijzen naar Reade tijdens uw revalidatieproces is mogelijk, als dit voor uw herstel beter lijkt. Dit besluit nemen we in overleg met u, de specialist ouderengeneeskunde en een revalidatiearts van Reade.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Wilt u graag persoonlijk spreken met een consulent? Neem dan contact op met het Cliënten Servicebureau:
T: 088 267 32 26
E: zorgbemiddeling@cordaan.nl