Over Cordaan

Cordaan is er voor iedereen die zorg, ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Voor ouderen met dementie of lichamelijke ongemakken, voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en voor mensen met psychische problemen. Afkomst, religie, leeftijd of beperking spelen geen rol; die verschillen geven Cordaan juist kleur.

Voor jong en oud

Cordaan richt zich op mensen die korte of lange tijd verpleging, verzorging, begeleiding en/of ondersteuning nodig hebben. Wij bieden ondersteuning aan mensen, van jong tot oud. Aan mensen die aangewezen zijn op verzorging en verpleging, aan mensen met een verstandelijke beperking en aan mensen met chronische psychische problemen. Zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Liefst thuis, in hun eigen omgeving. Of, als dat niet kan, in een zorgomgeving waar mensen zich veilig voelen.

Dicht bij mensen

Cordaan biedt die zorg en begeleiding kleinschalig, in en rond verschillende locaties maar ook gewoon in de wijk, zo veel mogelijk thuis of ‘als thuis’. Het stimuleren van ieders mogelijkheden staat hoog in het vaandel. Wij respecteren en waarderen zelfstandigheid en eigen keuzes. Iedereen moet zo veel mogelijk het leven kunnen leiden dat hij of zij wenst, liefst zo lang mogelijk in de eigen omgeving. En als dat niet meer kan, op een veilige en gastvrije woonzorglocatie. De kernwaarden die leidend zijn bij het werk van Cordaan zijn: kleurrijk, stimulerend, vertrouwd, vriendelijk, zorgzaam en dichtbij.

De organisatie

Cordaan biedt jaarlijks 20.000 mensen voor een langere of kortere periode zorg vanuit 120 locaties en 60 thuiszorgteams in alle wijken van Amsterdam en Diemen, maar ook in Huizen en Nieuw-Vennep. Dat doen we met bijna 5.400 medewerkers en ruim 2.000 vrijwilligers. Maar ook in samenwerking met mantelzorgers en andere zorgprofessionals, onderzoeksinstellingen en vele maatschappelijke organisaties. Als één van de grootste zorgorganisaties van Amsterdam wil Cordaan verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van de langdurige zorg in de stad.

Achtergrond

Cordaan is ruim 10 jaar geleden ontstaan uit de fusie van de Verenigde Amstelhuizen en IJlanden. Vervolgens hebben Stichting AGO en Amsterdam Thuiszorg zich aangesloten en begin 2014 ook de Joodse ouderenzorginstelling Beth Shalom.

Medewerkers bij Cordaan zijn professioneel, werken met plezier en voelen zich gewaardeerd om hun inzet, betrokkenheid en aandachtige zorg.

Raad van Bestuur

Dhr. G.J.M. (Godfried) Barnasconi - voorzitter
Dhr. Drs. R.G. (Ronald) Schmidt

Raad van Toezicht

T. Stellema - voorzitter. Tevens lid Commissie Governance
Dr. J.D. Hooi, tevens lid van de Commissie Kwaliteit & Veiligheid
Ing. R.R. Huikeshoven MRE MRICS, tevens lid Commissie Financien & Vastgoed en Commissie Governance
Dr. G.J. de Grooth MBA, tevens lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid
Drs. F.J. van der Lee RA, tevens lid Commissie Financiën & Vastgoed

E: rvt@cordaan.nl

ANBI status

Cordaan staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34229005. Stichting Cordaan staat bij de belastingdienst ingeschreven als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI status).

ANBI 2022

Stichting Cornuit

De onafhankelijke Stichting Cornuit heeft tot doel voor cliënten van Cordaan iets extra's te doen. Door een psychiatrisch probleem, een handicap, dementie of ouderdom, zijn deze cliënten kwetsbaar. Cordaan biedt hun hulp en ondersteuning. Maar er blijft daarnaast nog zoveel over om voor de cliënten iets extra's te doen. Lees meer op de website van Stichting Cornuit.

Algemene Inkoopvoorwaarden

Cordaan hanteert de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) van ActiZ, organisatie van zorgondernemers, GGZ Nederland, NVZ vereniging van ziekenhuizen, Intrakoop, Santeon, InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (NEVI). Klik hier voor de Algemene Inkoopvoorwaarden.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Cordaan is een zorgorganisatie met een lange historie. De cliënten in onze verpleeghuizen verblijven bij ons vanwege dementie of vanwege somatische problemen en aandoeningen. In onze verpleeghuizen geven wij ook palliatieve zorg. Lees hier meer over Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Cordaan.

Met het Kwaliteitsvenster laten wij onze clienten en hun naasten zien wat zij mogen verwachten van de zorg in onze verpleeghuizen. We tonen u hoe we werken aan het verbeteren van kwaliteit, hoe we voortdurend leren en reflecteren.

Kwaliteit van zorg: nu en in de toekomst

Er is veel te doen rondom kwaliteit van zorg. In kranten en op televisie wordt regelmatig aandacht besteed aan het onderwerp. Cordaan hecht veel waarde aan goede zorg. En werkt daarom voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Daarover zijn en blijven we in gesprek met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), gemeenten en zorgverzekeraars, maar bovenal met onze cliënten. Lees meer >>