Twee handen van twee verschillende personen houden, een boven en een onder, een gloeilamp tussen zich in

Medezeggenschap

Cordaan kent verschillende vormen van medezeggenschap. De belangrijkste vorm is de medezeggenschap op locatie. Dicht bij de leefwereld van onze cliënt.

Naast de lokale cliëntenraden is er voor mensen met psychiatrische problemen een cliëntenraad op domeinniveau. Ook voor mensen met een verstandelijke beperking is er een cliëntenraad op domeinniveau. 

Cordaan kent een centrale cliëntenraad die zich bezighoudt met Cordaanbrede onderwerpen. De centrale cliëntenraad denkt mee met de Raad van Bestuur.  

Ook heeft Cordaan een Verpleegkundige Advies Raad (VAR). 

Lokale raden en gebiedsraden

Voor mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en mensen in verpleeghuizen zijn er cliëntenraden actief. In deze raden praten en beslissen cliënten en/of hun vertegenwoordigers mee over locatie gebonden zaken zoals: de klachtenregeling, verbouwing, het eten en veiligheid.   

Thuiszorg en Zorg in de Wijk hebben vier gebiedsraden. In deze raden praten cliënten en/of hun naasten mee over de kwaliteit van de verleende thuiszorg en het daarbij behorende beleid.  

Contact met lokale raden en gebiedsraden
Via Nicky van Veenhuizen (teamleiders ondersteuners clientenraden) kom je in contact met de lokale raden en gebiedsraden. Zij is telefonisch bereikbaar via 06 - 11 86 50 88 of nvanveenhuizen@cordaan.nl.

Cliëntenraad op domeinniveau

Mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek praten mee op domeinniveau, ieder in hun eigen raad. Zij vergaderen regulier met de domeindirecteur over vraagstukken die alle mensen met een beperking of psychiatrische problematiek bij Cordaan aangaan.

Voor de raad op directieniveau voor mensen met psychiatrische problematiek neemt u contact op met Ria Wolbink via 06 - 15 82 11 87 of rwolbink@cordaan.nl.

Voor de raad op directieniveau voor mensen met een verstandelijke beperking neemt u contact op met Minki Gyle, via 06 - 18 90 68 29  of gyles@cordaan.nl.

Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad van Cordaan bestaat uit cliënten en/of hun vertegenwoordigers uit heel Cordaan, en heeft een onafhankelijk voorzitter. Zij vergaderen met de Raad van Bestuur over Cordaanbrede vraagstukken. Denk hierbij aan kwaliteit, cliënttevredenheid, aanpassingen in de wetgeving, wijzigingen in de organisatie, innovaties, financiën en huisvesting. 
 
De Centrale Cliëntenraad overlegt maandelijks met de Raad van Bestuur en volgt de WMCZ (Wet Medezeggenschap cliënten Zorginstellingen), denkt positief kritisch mee over de beste zorg voor cliënten van Cordaan. Daarnaast ondersteunt de raad de locaties bij het verdere uitbreiding en versterking van de cliëntmedezeggenschap.

Contact met Centrale Cliëntenraad
Via Annemiek Nieuwstraten (ondersteuner Centrale Cliëntenraad) kom je in contact met de Centrale Cliëntenraad. Zij is telefonisch bereikbaar via 06 - 39 77 61 70 of anieuwstraten@cordaan.nl.

Meepraten op het cliënten-inspraakplatform

Je kan nu ook online meepraten over de dagelijkse gang van zaken bij Cordaan. Hiervoor maken wij gebruik van het cliënten-inspraakplatform. 

Meer weten of aanmelden? Lees dan verder op het Inspraakplatform voor cliënten.

Verpleegkundige Advies Raad (VAR)

De Verpleegkundige Advies Raad bestaat uit verpleegkundige collega’s van Cordaan, die de belangen behartigen van alle verpleegkundigen en verzorgenden in de organisatie. 

Ondernemingsraad

Cordaan heeft vanzelfsprekend ook een ondernemingsraad. Hierin zitten betrokken collega’s die de belangen behartigen van onze medewerkers.

De ondernemingsraad is een klankbord voor Cordaan als werkgever en draagt door middel van adviezen, voorstellen en onderhandelingen bij aan een gezonde bedrijfsvoering.

Heb je vragen? Stel ze aan de ondernemingsraad via or@cordaan.nl.

Een foto van alle leden van de ondernemingsraad van Cordaan
De ondernemingsraad van Cordaan