Op een stapel papier met een i van informatie zijn verschillende punten afgevinkt

Raad van bestuur

De raad van bestuur van Cordaan:

  • Dhr. G.J.M. (Godfried) Barnasconi - voorzitter

  • Dhr. Drs. R.G. (Ronald) Schmidt

Ronald Schmidt en Godfried Barnasconi - raad van bestuur Cordaan
Ronald Schmidt (links) en Godfried Barnasconi, raad van bestuur

Beleid onkosten en geschenken

De governancecode zorg schrijft voor dat zorgorganisaties het beleid voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur openbaar worden gemaakt.

Verantwoording onkosten

De onkostenvergoedingen, reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten zijn eveneens in te zien.