Op een stapel papier met een i van informatie zijn verschillende punten afgevinkt

Leveringsvoorwaarden

Op deze pagina vind je de leveringsvoorwaarden die horen bij jouw zorgovereenkomst met Cordaan.

We proberen omwille van de duurzaamheid minder papier te printen. Daarom worden de algemene voorwaarden alleen nog digitaal aangeboden. Je kunt desgewenst wel een papieren versie opvragen bij de locatiemanager.

Zorg thuis

Verpleging en verzorging

VGZ en GGZ