Thuiszorg

Cordaan Thuiszorg stelt u in staat zo lang mogelijk thuis te wonen. Wanneer dat noodzakelijk is, bieden wij u hulp. Omdat u ouder wordt, of ziek bent. Of als u een handicap hebt. Onze wijkverpleegkundigen en verzorgenden helpen u het best mogelijke uit het dagelijks leven te halen.

 • Verpleging thuis

  De wijkverpleegkundige komt bij u thuis als u verpleging nodig heeft. Dit kan zijn na een ongeval of bij een ernstige ziekte. De verpleegkundige helpt onder andere bij het verzorgen van wonden, zuurstof toedienen, monitorbewaking en het toedienen van medicijnen.

  Verpleging bij u thuis

 • Verzorging thuis

  De verzorgenden van Cordaan Thuiszorg assisteren u en geven verzorging op maat. U kunt hierbij denken aan ondersteuning bij lichamelijke verzorging. Bijvoorbeeld hulp bij wassen, het aan- en uitkleden, hulp bij eten en drinken of bij het innemen van medicatie.

  Verpleging bij u thuis

 • Begeleiding thuis

  Bij Cordaan Thuiszorg kunt u terecht als u behoefte heeft aan individuele begeleiding. Begeleiding bij het omgaan met  psychiatrische problemen, begeleiding als u een verstandelijke beperking heeft en zelfstandig woont, of begeleiding in uw gezin als u bijvoorbeeld een ziek kind heeft of een zware periode achter de rug heeft en langzaam de regie weer over uw leven terug probeert te krijgen.

  Begeleiding bij u thuis

 • Hulp in de huishouding

  Cordaan Thuisdiensten helpt u bij uw huishouden. Bent u een dagje ouder geworden? Of bent u slecht ter been? Bent u zelf chronisch ziek? Of heeft u een lichamelijke beperking? Cordaan Thuisdiensten kan de huishoudelijke taken kortere of langere tijd van u overnemen.

  Cordaan Thuisdiensten

 • Maaltijdservice

  Bent u niet in de gelegenheid om te koken? Of heeft u geen zin om te koken? Cordaan brengt u graag in contact met Vers aan Tafel Maaltijdservice. Vers aan Tafel werkt met maaltijden van De Verse Keuken. Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Wij verwijzen u graag naar de website van Vers aan Tafel.

  Maaltijdservice Vers aan Tafel

 • Mantelzorgondersteuning

  Mantelzorgers geven we informatie, advies en cursussen. Ook voor emotionele begeleiding kunnen mantelzorgers bij ons terecht. We ondersteunen bij palliatieve terminale zorg van uw naasten.

  Ondersteuning voor mantelzorgers

 • Zorg thuis bij dementie

  Als bij u of bij uw naaste de diagnose dementie is gesteld, of er een sterk vermoeden is van dementie en u zelfstandig woont, kunt u hulp krijgen van een casemanager dementie. Een casemanager dementie is een onafhankelijke hulpverlener die mensen met dementie en hun naasten met raad en daad terzijde staat in de thuissituatie.

  Zorg thuis bij dementie

 • Palliatieve zorg thuis

  De verpleegkundige palliatieve zorg is gespecialiseerd in de zorg voor mensen in de palliatieve levensfase. 

  Palliatieve zorg begint op het moment dat genezen niet meer mogelijk is. We hebben aandacht voor uw lichamelijke, sociale, psychische en geestelijke situatie. De palliatieve zorg kan een langere of korte periode in beslag nemen.

  Palliatieve zorg thuis

 • Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

  Het Ambulant Geriatrisch Team (AGT) biedt advies, consultatie en/of medebehandeling aan huisartsen over zorg aan hoog-complexe, kwetsbare ouderen in de 1e lijn in Amsterdam/Diemen. Het team bestaat uit 2 specialisten ouderengeneeskunde en 3 verpleegkundig specialisten, en werkt nauw samen met paramedici, wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie.

  Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

 • Leveringsvoorwaarden Cordaan Thuiszorg

  Op deze pagina vindt u de Algemene Leveringsvoorwaarden die behoren bij uw zorgovereenkomst met Cordaan Thuiszorg. Mocht u eventueel een papieren versie wensen, dan kunt u dit bij uw wijkteam kenbaar maken.

  Deze leveringsvoorwaarden bevatten informatie over onder andere het zorgplan, uw en onze verplichtingen en hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

  Leveringsvoorwaarden

 • Leefstijlmonitoring

  U wilt waarschijnlijk zo lang mogelijk thuis blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving. Toch kunnen er situaties zijn waarbij het prettig is dat uw familie, mantelzorgers of professionele zorgverleners een oogje in het zeil houden. Leefstijlmonitoring biedt uitkomst. Cordaan biedt op basis van slimme technologie met CareSensus - ontwikkeld door Philips - een nieuwe vorm van zorg en toezicht aan alleenwonende ouderen.

  Leefstijlmonitoring

 • Informatie voor verwijzers

  Op deze pagina leest u over specialistisch verpleegkundige hulp aan huis, onze eerstelijnsproducten, consulten voor huisartsen met de specialist ouderengeneeskunde, en een bewegingsprogramma voor ouderen. Ook vindt u hier het uitvoeringsverzoek voor specialistische handelingen.

   

  Informatie voor verwijzers thuiszorg

 1. Vraag een indicatie aan

  Om in aanmerking te komen voor verpleging en verzorging bij Cordaan Thuiszorg hebt u een indicatie nodig.

 2. Vul het aanmeldformulier in

  Vul het aanmeldformulier in, stuur een e-mail naar zorgbemiddeling@cordaan.nl of bel met 088 267 32 26

 3. Eerste afspraak

  De zorgregisseur neemt contact met u voor het maken van een eerste afspraak