Geestelijke Gezondheidszorg

Cordaan GGZ ondersteunt mensen met psychiatrische problematiek of langdurige psychosociale problemen in Amsterdam. U kunt bij Cordaan beschermd wonen of begeleid zelfstandig wonen. Uw wensen, behoeften en mogelijkheden staan bij ons centraal. Onze ondersteuning is erop gericht dat u het leven kunt leiden zoals u dat wenst. We gaan hierbij uit van wat u kan, niet van uw beperkingen.

Cordaan GGZ

Cordaan GGZ ondersteunt mensen met psychiatrische problematiek of langdurige psychosociale problemen in Amsterdam. U kunt bij Cordaan beschermd wonen of begeleid zelfstandig wonen. Uw wensen, behoeften en mogelijkheden staan bij ons centraal. Onze ondersteuning is erop gericht dat u het leven kunt leiden zoals u dat wenst. We gaan hierbij uit van wat u kan, niet van uw beperkingen.

Cordaan GGZ verzorgt een gevarieerd aanbod aan dagactiviteiten & werkvormen binnen en buiten onze dagactiviteitencentra. U kunt ook een individueel traject volgen, en met een participatiecoach stap voor stap werken aan het doel dat u zich heeft gesteld. Een doel dat te maken heeft met werk en leren bijvoorbeeld, of met het uitbreiden van uw sociale netwerk. 

Beschermd wonen

Cordaan RIBW biedt verschillende vormen van beschermd wonen. In onze woonlocaties in Amsterdam heeft u de beschikking over een eigen zitslaapkamer of appartement. Deze ruimte kunt u inrichten met uw eigen spullen. Heeft u een zitslaapkamer, dan deelt u met anderen een gemeenschappelijke woonkamer. U heeft de mogelijkheid om vanuit onze beschermde woonvorm door te stromen naar een eigen woning

Aanmeldingen voor RIBW (cliënten met GGZ-indicaties) gaan sinds 01-01-2015 via de gemeente. Hiervoor hebt u een beschikking nodig van Gemeente Amsterdam. Voor aanmelden neemt u contact op met de CTBW (Centrale Toegang Beschermd Wonen). Alle informatie over wonen en de aanmeldprocedure vindt u op de website van Gemeente Amsterdam.

GGZ Ambulante Ondersteuning

Naast beschermde woonvormen biedt Cordaan de mogelijkheid tot ondersteuning in de eigen woonomgeving. In Amsterdam verloopt de aanvraag voor ondersteuning via het Buurtteam bij u in de buurt, inwoners van Diemen kunnen bij De Brede Hoed een beschikking voor AO aanvragen.

Voor meer informatie over ondersteuning bij thuis kunt u contact opnemen met onze teamondersteuners via sup@cordaan.nl

Voor aanmelding kunt een mail sturen naar sup@cordaan.nl om een aanmeldformulier aan te vragen. 

Wonen op een GGZ-afdeling in een verpleeghuis

Als u naast ondersteuning bij uw psychiatrische aandoening, ook ondersteuning nodig heeft bij chronische ziekte, dan biedt Cordaan de mogelijkheid te wonen op een GGZ-afdeling in een verzorgingshuis/verpleeghuis. Dat kan in d'Oude Raai en in De Buitenhof. De aanmelding hiervoor wordt door uw behandelaar bij de gemeente gedaan. Alle informatie over wonen en de aanmeldprocedure vindt u op de website van Gemeente Amsterdam.

Als u verpleeghuiszorg nodig heeft biedt Cordaan ook de mogelijkheid tot wonen op een GGZ-afdeling in een verpleeghuis. Dat kan in De Die in Noord. Voor deze woonvorm heeft u een WLZ-indicatie nodig van het CIZ. Bel of mail voor meer informatie naar het Cliënten Servicebureau:
T: 088 267 32 26
E: zorgbemiddeling@cordaan.nl

Werk- en dagbesteding

Een goede daginvulling is voor iedereen van belang. Werken, leren, ontspanning en sport zijn belangrijke onderdelen van het dagelijks leven. Daarom biedt Cordaan werk en dagbesteding in verschillende activiteitencentra in Amsterdam.

In onze centra wordt gewerkt voor en door cliënten en is ruimte voor ontmoeten en lotgenotencontact. Waar contact is met de buurt en waar herstel, zelfregie en het leren van vaardigheden centraal staan. Ons programma is zeer laagdrempelig en zo ontwikkeld dat we goed kunnen aansluiten bij de diversiteit aan wensen voor ontwikkeling & participatie van onze deelnemers.
Lees meer >>

Herstel Werkt!

Cordaan werkt samen met Amsterdamse GGZ-organisaties in 'Herstel Werkt!'. Herstel werkt! geeft een overzicht van alle herstelgerichte activiteiten in de wijken van Amsterdam. Inlooplocaties, ervarings- en herstelgroepen, cursussen als mindfulness, omgaan met stress, en individuele begeleiding.

Lees op de website Herstel Werkt! alles over het herstelgerichte activiteitenaanbod van Cordaan, Arkin, HVO Querido, GGZ Ingeest, De Regenbooggroep, Leger des Heils enzovoort.

Familievertrouwenspersoon

Ontvangt uw familielid of naaste begeleiding van Cordaan? Dan kunt u steun krijgen van een familievertrouwenspersoon. Die is er voor familieleden en naastbetrokkenen van cliënten die begeleiding ontvangen van Cordaan. Binnenkort is er een nieuw familievertrouwenspersoon bij Cordaan.
 

Sport en bewegen

Team sport en bewegen Cordaan verzorgt activiteiten met specialisten op het gebied van sport en beweging. Het team is werkzaam is de sectoren VGZ, GGZ en V&V. 

Het Team sport en bewegen wordt door woonlocaties GGZ een aantal uren in de week ingehuurd. Deze locaties hebben in hun activiteitenaanbod sport en bewegen opgenomen.