Verwijzers VGZ

Op deze pagina vindt u informatie over aanmelden en doorverwijzen van cliënten in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Wilt u een cliënt aanmelden voor wonen met begeleiding, voor werk of voor dagbesteding? Bel dan ons Cliënten Servicebureau: 088 - 267 32 26.

Crisis, stabilisatie en time-out

Bij het Cliënten Servicebureau van Cordaan kunt u terecht met uw vragen over spoedopname, ZZP's en specifieke vormen van ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Onze cliëntconsulenten helpen u graag op weg: 088 267 32 26, of stuur een e-mail naar: zorgbemiddelingvgz@cordaan.nl.

Arts voor verstandelijk gehandicapten: AVG

De AVG is bereikbaar voor intercollegiaal overleg. Huisartsen en medisch specialisten kunnen telefonisch contact met ons opnemen voor vragen omtrent medische zorg gebonden aan de handicap van hun patiënt.
Ons telefoonnummer is: (020) 630 61 14.
Buiten kantooruren kunt u bellen met:
(020) 592 34 17

AVG-polikliniek

Iedereen met een verstandelijke beperking of vermoeden hiervan kan terecht bij de AVG-poli. Vragen die de AVG kan beantwoorden zijn uiteenlopend en staan altijd in verband met de verstandelijke beperking. De AVG kijkt met een brede blik en stelt de behoeften van de cliënt daarin centraal.

Meer informatie, contactgegevens en een aanmeldformulier vindt u op de pagina AVG-poli.

ZZP-indicaties

Voor de meeste vormen van zorg en ondersteuning bij Cordaan is een indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het CIZ. De cliënt krijgt van het CIZ een ZZP met nummer 3 tot 8 toegewezen. Met deze ZZP kunt de cliënt terecht bij een van de woonlocaties of werk- en dagbestedingsplekken van Cordaan.

Begeleiding thuis

Cordaan begeleidt ook clienten met een verstandelijke beperking thuis. Voor thuisbegeleiding is een beschikking nodig van de Gemeente Amsterdam. Deze kunt u aanvragen bij de MO-zaak. U kunt zich voor begeleiding  thuis aanmelden bij Cordaan Thuiszorg: (088) 267 32 26, of een e-mail sturen naar planbureauVVBthuisbegeleiding@cordaan.nl.

Forensische zorg

Cordaan levert sinds een aantal jaren forensische zorg. Forensische zorg is ondersteuning van cliënten die in zorg zijn als ‘straf’maatregel die hen is opgelegd door de rechter. De ondersteuning (VGZ of GGZ) voor deze cliënten wordt door Justitie betaald. We leveren deze ondersteuning  ambulant of in de vorm van ondersteuning met verblijf, inclusief dagbesteding. Lees meer >>