Verwijzers VGZ

Op deze pagina vindt u informatie over aanmelden en doorverwijzen van cliënten in de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Wilt u een cliënt aanmelden voor wonen met begeleiding, voor werk of voor dagbesteding? Bel dan ons Cliënten Servicebureau: 088 - 267 32 26.

Wonen

Bij Cordaan kunnen mensen met een verstandelijke beperking zelfstandig wonen of wonen in een groep. Bij alle vormen wordt begeleiding geboden. Alle huizen zijn in Amsterdam. Sommige huizen zijn speciaal voor ouderen, andere huizen speciaal voor jongvolwassenen. Ook is er een huis voor mensen met een meervoudig complexe beperking.

Begeleiding thuis

Cordaan begeleidt ook cliënten met een verstandelijke beperking thuis. Wanneer uw cliënt een WLZ indicatie heeft is er ook begeleiding in de thuissituatie mogelijk. Aanmelding hiervoor verloopt via het cliëntenservice bureau (CSB). 
T: 088 267 32 26
E: zorgbemiddeling@cordaan.nl

Bent u verwijzer vanuit het Buurtteam? Voor aanmelding kunt een mail sturen naar ast@cordaan.nl om een aanmeldformulier aan te vragen. 

Crisisplekken Wlz en stabilisatie plekken

Bij het Cliënten Servicebureau van Cordaan kunt u terecht met uw vragen over spoedopname, ZZP's en specifieke vormen van ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Onze cliëntconsulenten helpen u graag op weg: 088 267 32 26, of stuur een e-mail naar: zorgbemiddelingvgz@cordaan.nl.

Intercollegiaal overleg met een AVG-arts

De AVG is bereikbaar voor intercollegiaal overleg. Huisartsen en medisch specialisten kunnen telefonisch contact met ons opnemen voor vragen omtrent medische zorg gebonden aan de handicap van hun patiënt.
Ons telefoonnummer is: (020) 630 61 14.
Buiten kantooruren kunt u bellen met:
(020) 592 34 17

AVG-polikliniek

Iedereen met een verstandelijke beperking of vermoeden hiervan kan terecht bij de AVG-poli. Vragen die de AVG kan beantwoorden zijn uiteenlopend en staan altijd in verband met de verstandelijke beperking. De AVG kijkt met een brede blik en stelt de behoeften van de cliënt daarin centraal.

Meer informatie, contactgegevens en een aanmeldformulier vindt u op de pagina AVG-poli.

Wlz indicaties

Voor de meeste vormen van zorg en ondersteuning bij Cordaan heeft een cliënt een Wlz indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het CIZ

Triple C behandelmodel

Op locatie de Werf is in mei 2018 een eerste Very Intensive Care (VIC) Workhome gerealiseerd. Hier werken we met het Triple C behandelmodel. Triple C staat voor Cliënt–Competentie–Coach. Workhome is de combinatie van wonen en werken of dagbesteding. De cliënten worden zowel op de woning als op het werk door dezelfde begeleiders ondersteund vanuit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie. Een dag bestaat uit dagelijkse routines met betekenisvolle activiteiten. Onduidelijke overgangsmomenten in de dag worden zoveel mogelijk voorkomen doordat de begeleiders de cliënten zowel op de woning als op het werk en in de vrije tijd ondersteunen. Lees meer>>>

LifeWise

LifeWise is een methodisch kader dat in de ambulante ondersteuning en op de VGZ-woonlocaties voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) van Cordaan wordt gehanteerd. Vaak is er bij deze doelgrioep sprake van bijkomende problematiek (LVB+). Denk hierbij aan ADHD, hechtingsproblematiek, agressie, eenzaamheid, verslaving, schulden en/of criminaliteit. LifeWise biedt begeleiders houvast bij het maken van beslissingen in de begeleiding en ondersteuning van deze doelgroep. Het doel is om de kwaliteit van leven en welzijn van de LVB+ doelgroep te verbeteren. LifeWise is ontwikkeld door Cordaan en zorgorganisatie Middin (regio Zuid-Holland). Lees meer >>>

Expertisecentrum Kinderwens en Ouderschap & Kennisnetwerk Seksualiteit

Het expertisecentrum en kennisnetwerk wisselt kennis en ervaring uit rondom de thema’s kinderwens, ouderschap en seksualiteit bij mensen met een beperking. Het doel is een kwalitatieve verbetering van ondersteuning aan cliënten en medewerkers die met deze thema's te maken hebben. Lees meer >>>