Respijtzorg

Geeft u mantelzorg aan bijvoorbeeld uw kind, partner, ouder of andere naaste? Dan komt u misschien in aanmerking voor respijtzorg (vervangende zorg). Respijtzorg betekent dat iemand de zorg even van u overneemt. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat, of als de belasting te zwaar is.

Wat is respijtzorg

Geeft u mantelzorg aan bijvoorbeeld uw kind, partner, ouder of andere naaste? Dan komt u misschien in aanmerking voor respijtzorg (vervangende zorg). Respijtzorg betekent dat iemand de zorg even van u overneemt. Bijvoorbeeld als u op vakantie gaat, of als de belasting te zwaar is. Soms is structurele vervangende zorg mogelijk: u heeft dan bijvoorbeeld één of twee dagen per week geen zorgtaken omdat degene voor wie u zorgt bijvoorbeeld naar een dagopvang gaat. Respijtzorg is bedoeld om u als mantelzorger te ontlasten, zodat u de zorgtaken beter kunt volhouden.

Hoe werkt respijtzorg

Bij respijtzorg moet het gaan om planbare zorg. Samen met de mantelzorger en klant wordt de vraag verhelderd en beoordeeld en maakt de wijkzorgprofessional (casemanager dementie, participatie coach dagbesteding, wijkverpleegkundige) een ondersteuningsplan op. Dit wordt besproken en ondertekend door de cliënt en\of zijn mantelzorger en ingediend bij het indicatieorgaan van de Gemeente. Op basis daarvan wordt de indicatie afgegeven door de gemeente. Deze indicatie is 1 jaar geldig en kan wanneer nodig verzilverd worden.

Uw huisarts blijft de medische eindverantwoordelijkheid houden. De (verpleegkundige) zorg wordt gefinancierd uit de Zorgverzekeringswet (ZvW) en wordt geleverd via de wijkverpleging.

Verschillende vormen

Er zijn verschillende vormen van respijtzorg. Denk daarbij aan opvang buitenshuis, zoals dagopvang of logeeropvang. Maar ook hulp thuis is mogelijk. Bijvoorbeeld begeleiding of persoonlijke zorg. Het kan gaan om professionele zorg, maar ook vrijwilligerszorg.

Wilt u overleggen welke vorm van respijtzorg in uw situatie mogelijk is, neem dan contact op met het Cliënten Servicebureau 088 267 32 26.

Mantelzorgondersteuning van Markant
Markant is hét centrum voor mantelzorgers in Amsterdam en Diemen. Markant ondersteunt mantelzorgers zodat zij de zorg voor hun naaste beter kunnen volhouden, de regie over de eigen situatie behouden of terugkrijgen en voorkomen dat zij overbelast raken. Lees hier meer informatie over Markant.

Vergoedingen

Professionele respijtzorg kan worden vergoed door de gemeente, het zorgkantoor of de zorgverzekeraar.

  • Gemeente: als de zorgvrager zelf jeugdhulp of Wmo-ondersteuning krijgt. Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden.
  • Zorgkantoor: als de zorgvrager zelf langdurige, intensieve zorg krijgt vanuit de Wlz en tijdelijk gaat logeren in het kader van respijtzorg.
  • Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtzorg geheel of gedeeltelijk binnen de aanvullende verzekering.
  • Respijtzorg kan ook uit een persoonsgebonden budget (pgb) betaald worden.

Locatie respijtzorg

Meer informatie en aanmelden

Wilt u overleggen welke vorm van respijtzorg in uw situatie mogelijk is, neem dan contact op met het Cliënten Servicebureau:
T: 088 267 32 26
E: zorgbemiddeling@cordaan.nl