Verzorging thuis

De verzorgenden bij Cordaan Thuiszorg geven ondersteuning bij lichamelijke verzorging. Bijvoorbeeld hulp bij wassen, het aan- en uitkleden, hulp bij eten en drinken of bij het innemen van medicatie.

Voor zorgbemiddeling in de thuiszorg belt u met het Cliënten Servicebureau: 088 267 32 26.

Wat is het?

Onze verzorgenden ondersteunen u bij uw lichamelijke verzorging. Bijvoorbeeld hulp bij wassen, het aan- en uitkleden, hulp bij eten en drinken of bij het innemen van medicatie. Onze verzorgenden werken in een klein team. U heeft dus te maken met vaste contactpersonen. Dat is wel zo prettig als het uw lichamelijke verzorging betreft.

Wat doen we voor u?

U kunt bij onze verzorgenden terecht voor:

  • Hulp bij het wassen;
  • Hulp bij het aan- en uitkleden;
  • Hulp bij het aan- en uittrekken van uw steunkousen;
  • Hulp bij eten en drinken;
  • Hulp bij het innemen van medicatie.

Wat kost het?

De kosten voor verpleging en verzorging hangen af van uw persoonlijke situatie. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u de mogelijkheden en helpt u bij de aanvraag van de vergoeding(en).

U kunt direct contact opnemen met het Cliënten Servicebureau 088 267 32 26 of de wijkverpleegkundige bij u in de buurt om zorg aan te vragen.

Persoonsgebonden budget (pgb) voor verzorging aanvragen

Aanvragen PGB-Zvw

Het Indicatiebureau PGB helpt u bij aanvragen van een persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw). De wijkverpleegkundigen van het indicatiebureau zijn gespecialiseerd in deze indicatiestelling. Zij brengen uw hulpvraag in uw thuissituatie in kaart en zorgen binnen vier weken voor de juiste documenten die u bij uw verzekeraar kunt indienen.
Meer informatie vindt u in onze aanvraagprocedure.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor hulp bij het aanvragen van een PGB-Zvw worden vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft hiervoor geen verwijzing nodig. U kunt uzelf aanmelden, of uw mantelzorger vragen dit per e-mail voor u te doen.

Meer informatie over de PGB-Zvw vindt u in het reglement van uw verzekering.

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie of een aanvraag neemt u contact op met het Cliënten Servicebureau:

T: 088 267 32 26
E: zorgbemiddeling@cordaan.nl

Na uw aanmelding bellen wij u binnen vijf werkdagen om een afspraak te maken.