Wonen voor mensen met een verstandelijke beperking

Bij Cordaan kunnen mensen met een verstandelijke beperking zelfstandig wonen of wonen in een groep. Bij alle vormen wordt begeleiding geboden. Alle huizen zijn in Amsterdam. Sommige huizen zijn speciaal voor ouderen, andere huizen speciaal voor jongvolwassenen. Ook is er een huis voor mensen met een meervoudig complexe beperking.

Wonen in een groep

Bij Cordaan kunt u wonen in een groep. Zodat u dingen samen kunt doen. De groepswoningen hebben gezamenlijke huiskamers. Daar kunt u samen eten, televisie kijken, of een praatje maken. U hebt altijd een eigen slaapkamer. En er is overdag altijd begeleiding. Maar ook 's avonds en 's nachts kunt u hulp krijgen. U krijgt een eigen persoonlijk begeleider. De begeleider geeft advies, laat zien hoe u dingen kunt doen en maakt u een plan. In het plan staat waar u hulp bij wilt, wat u belangrijk vindt en wat u nodig heeft. Heeft u een indicatie met behandeling? Dan zijn er behandelaars die u ondersteunen bij uw vragen.
 

Zelfstandig wonen met begeleiding

Bij Cordaan kunt u zelfstandig wonen met begeleiding. Dit kan in uw eigen appartement in de wijk, of in een appartement van Cordaan op een plek waar ook andere mensen wonen in een appartement van Cordaan. U hebt een persoonlijk begeleider. Die geeft advies. Of laat zien hoe u dingen kunt doen. Samen met de begeleider maakt u een plan. In het persoonlijk plan staat waarbij u ondersteuning nodig heeft. Wat u belangrijk vindt. 

Er is ook een steunpunt in de buurt. Soms zelfs in hetzelfde gebouw. In het steunpunt kunt u langskomen voor een praatje. Ook kunt u er eten of een kopje koffie drinken. Of samen naar de televisie kijken. Bij het steunpunt is begeleiding aanwezig. Ook 's avonds en 's nachts kunt u begeleiding bereiken als dat nodig is. 

Ouderen met een verstandelijke beperking

Als u een dagje ouder bent, wilt u genieten van een rustige oude dag. Soms heeft u daarbij ondersteuning nodig. Cordaan heeft woningen waar u met ondersteuning kunt wonen. U woont in een kleine groep of in een eigen appartement. Er is een steunpunt in het huis. Of in de buurt. Daar kunt u terecht voor een kopje koffie. U kunt er eten. Of een praatje maken.

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking kunnen bij Cordaan wonen. In een groep met veel begeleiding en verzorging. We bieden een veilige, beschutte omgeving. 

  1. Aanmelden & informatie

    U meldt zich aan bij ons Cliënten Servicebureau via 088 267 32 26, zorgbemiddelingvgzenggz@cordaan.nl of via het aanmeldformulier.

  2. We gaan met u in gesprek

    We helpen u om een woonvoorziening te vinden die bij u past.

  3. Kennismaken nieuwe woning

    Zodra we iets voor u vinden, maken we een afspraak voor u om kennis te maken met de nieuwe woning.

Verstrekkingenpakket

Woont u bij Cordaan? Of krijgt u begeleiding van Cordaan? Dan hebt u recht op een schone, huiselijke en verzorgde woonplek. Daarvoor moet van alles geregeld en betaald worden.

Samen met Cordaan maakt u afspraken. Afspraken over wat Cordaan regelt en betaalt, en afspraken over wat u regelt en betaalt.
Daarover gaat de folder 'Verstrekkingenpakket'.

Algemene leveringsvoorwaarden

De Algemene Leveringsvoorwaarden VGZ/GGZ zijn schriftelijke afspraken tussen u en Cordaan en regelen uw rechten en uw plichten en die van Cordaan. Klik hier voor meer informatie.