Wonen voor mensen met een verstandelijke beperking

Bij Cordaan kunnen mensen met een verstandelijke beperking zelfstandig wonen of wonen in een groep. Bij alle vormen wordt begeleiding geboden. Alle huizen zijn in Amsterdam. Sommige huizen zijn speciaal voor ouderen, andere huizen speciaal voor jongvolwassenen. Ook is er een huis voor mensen met een meervoudig complexe beperking.

Wonen in een groep

Bij Cordaan kunt u wonen in een groep. Zodat u dingen samen kunt doen. De groepswoningen hebben gezamenlijke huiskamers. Daar kunt u samen eten, televisie kijken, of een praatje maken. U hebt altijd een eigen slaapkamer. En er is overdag altijd begeleiding. Maar ook 's avonds en 's nachts kunt u hulp krijgen. U krijgt een eigen persoonlijk begeleider. De begeleider geeft advies, laat zien hoe u dingen kunt doen en maakt u een plan. In het plan staat waar u hulp bij wilt, wat u belangrijk vindt en wat u nodig heeft. Heeft u een indicatie met behandeling? Dan zijn er behandelaars die u ondersteunen bij uw vragen.

Zelfstandig wonen met begeleiding

Bij Cordaan kunt u zelfstandig wonen met begeleiding. U woont in een appartement van Cordaan, of een appartement dat u zelf huurt. U hebt een persoonlijk begeleider. Die geeft advies. Of laat zien hoe u dingen kunt doen. Samen met de begeleider maakt u een plan. In het persoonlijk plan staat waarbij u ondersteuning nodig heeft. Wat u belangrijk vindt. 

Er is ook een steunpunt in de buurt. Soms zelfs in hetzelfde gebouw. In het steunpunt kunt u langskomen voor een praatje. Ook kunt u er eten of een kopje koffie drinken. Of samen naar de televisie kijken. Bij het steunpunt is begeleiding aanwezig. Ook 's avonds en 's nachts kunt u begeleiding bereiken als dat nodig is. 

Ouderen met een verstandelijke beperking

Als u een dagje ouder bent, wilt u genieten van een rustige oude dag. Soms heeft u daarbij ondersteuning nodig. Cordaan heeft woningen waar u met ondersteuning kunt wonen. U woont in een kleine groep of in een eigen appartement. Er is een steunpunt in het huis. Of in de buurt. Daar kunt u terecht voor een kopje koffie. U kunt er eten. Of een praatje maken.

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking

Mensen met een ernstige verstandelijke beperking kunnen bij Cordaan wonen. In een groep met veel begeleiding en verzorging. We bieden een veilige, beschutte omgeving. 

 1. Aanmelden

  U meldt zich aan bij ons Cliënten Servicebureau via 088 267 32 26 of via het aanmeldformulier.

 2. We gaan voor u op zoek

  We helpen u om een woonvoorziening te vinden die bij u past.

 3. Kennis maken

  Zodra we iets voor u vinden, maken we een afspraak voor u om kennis te maken met de locatie.

Wonen met behandeling

Heeft u een Wlz-indicatie met behandeling en woont u bij Cordaan? Dan heeft u recht op behandeling door een Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), gedragsdeskundige, fysio-, oefen-, ergo-, hydro-, of muziektherapeut en logopedist. Hieronder leest u met welke vragen u bij deze behandelaren terecht kunt.

 • AVG-poli (Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten)

  Iedereen met een verstandelijke beperking of vermoeden hiervan kan terecht bij de AVG-poli. Vragen die de AVG kan beantwoorden zijn uiteenlopend en staan altijd in verband met de verstandelijke beperking. De AVG kijkt met een brede blik en stelt de behoeften van de cliënt daarin centraal. Zo nodig werkt de AVG multidisciplinair met een gedragsdeskundige, een praktijkverpleegkundige of een paramedicus.

  Meer informatie over de AVG-poli

 • Diagnostiek en behandeling

  Diabe is het expertisecentrum van Cordaan voor mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers. Diabe is multidisciplinair en biedt consultatie, advies, diagnostiek en behandeling. Heeft u vragen waarom u bent zoals u bent? Voelt u zich niet goed in uw vel, maar weet u niet waarom? Wilt u advies omdat u vastgelopen bent in een bepaalde situatie? Heeft u een probleem waar u van af wilt? Neem dan contact op met Diabe.

  Meer informatie over Diabe

 • Psychomotorische therapie (PMT)

  Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten en problemen. Klachten zoals somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetstoornissen of burn-out.

  Meer informatie over PMT

 • Fysio- en oefentherapie

  Een verstandelijke beperking kan invloed hebben op hoe iemand beweegt. Het tempo van bewegen, de concentratieboog en de manier van informatieverwerking zijn bij mensen met een verstandelijke beperking vaak anders. Daarom heeft Cordaan speciale fysiotherapeuten en oefentherapeuten voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer informatie over fysio- en oefentherapie

 • Ergotherapie

  Deze vorm van ergotherapie is bedoeld voor mensen die bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten worden gehinderd door lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Een ergotherapeut helpt bij het vinden van oplossingen bij het uitvoeren van deze activiteiten.

  De therapeut geeft advies, behandelt en heeft een signalerende functie.

  Meer informatie over ergotherapie

 • Logopedie

  Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van (ondersteunde) communicatie, problemen met spraak, stem of gehoor, en mensen met slikstoornissen.

  Zij ondersteunen cliënten met specifieke problemen, bijvoorbeeld moeilijk verstaanbaar gedrag, autismespectrumstoornis, ernstige meervoudige beperkingen en dementie.

  Meer informatie over logopedie

 • Sensorische informatieverwerking (SI)

  Sensorische informatieverwerking (SI) betekent dat we informatie uit de wereld om ons heen en vanuit ons lichaam via de zintuigen kunnen opnemen, stukjes informatie met elkaar kunnen verbinden en er op de juiste manier op kunnen reageren. Een verstandelijke of meervoudige beperking kan zorgen voor een verstoring binnen deze informatieverwerking en voor extra beperkingen. Hierdoor kan de kwaliteit van leven verminderen.

  Meer informatie over SI

 • Hydrotherapie

  Hydrotherapie is een vorm van fysiotherapie/oefentherapie die in het water wordt uitgevoerd. We maken gebruik van de gewichtsloosheid van het menselijk lichaam in het water en de temperatuur van het water (32 graden Celsius). Ook voor wie niet actief kan zwemmen, is hydrotherapie een geschikte behandelmethode. Onder begeleiding van een ervaren therapeut voert u verschillende oefeningen uit. Door de opwaartse druk van het water zijn veel van deze oefeningen gemakkelijker uit te voeren, andere oefeningen worden zwaarder door de extra weerstand van het water.

  Meer informatie over hydrotherapie

 • Muziektherapie

  Mensen met een verstandelijke beperking kunnen in hun dagelijks leven problemen ondervinden die te maken hebben met hun beperking(en). Muziek is een middel om met anderen te communiceren, kan aanzetten tot bewegen en invloed hebben op de stemming van mensen. Ook neurologisch onderzoek wijst uit dat muziek goed voor je is. Daarom is muziektherapie een geschikte behandeling voor mensen met een beperking.

  Meer weten over muziektherapie

Meer informatie?

Bel het Cliënten Servicebureau via 088 267 32 26 of stuur een e-mail naar zorgbemiddelingvgz@cordaan.nl.