Palliatieve zorg thuis

De verpleegkundige palliatieve zorg is gespecialiseerd in de zorg voor mensen in de palliatieve levensfase. 

Palliatieve zorg begint op het moment dat genezen niet meer mogelijk is. We hebben aandacht voor uw lichamelijke, sociale, psychische en geestelijke situatie. De palliatieve zorg kan een langere of korte periode omvatten.

Wat is palliatieve zorg thuis?

Wij bieden u de mogelijkheid de regie - zo lang als mogelijk - in eigen handen te houden. U en uw naasten worden geïnformeerd over de zorg die wij kunnen bieden. U beslist hoe deze ondersteuning eruit ziet. De palliatieve verpleegkundige begeleidt en ondersteunt u en uw naasten in de thuissituatie. 

Wat doen we voor u?

Thuis kunnen er vragen bij u opkomen die in het ziekenhuis (nog) niet aan de orde waren. Bij palliatieve zorg gaat het om zorg en ondersteuning die gericht is op kwaliteit van leven. U en uw naasten kunnen met de palliatieve verpleegkundige bijvoorbeeld praten over uw wensen en verwachtingen in uw huidige situatie en in de toekomst. Het kan daarbij ook gaan over onzekerheden over toenemende klachten en beperkingen en welke ondersteuning of ondersteunende (hulp)middelen er bestaan.

Wat kost het?

In principe vergoedt de zorgverzekering de kosten uit de basisverzekering. Deze zorg valt niet onder het eigen risico. U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen. U heeft geen verwijzing nodig. U kunt zichzelf aanmelden of één van uw naasten of hulpverleners kan dit doen.