Mantelzorg ondersteuning

U bent mantelzorger als u langdurig, onbetaald zorgt voor een familielid of andere naaste met een lichamelijke of verstandelijke beperking, of een naaste die chronisch of terminaal ziek is. Bijvoorbeeld uw partner, kind, ouder, buur of vriend(in). Markant, centrum voor mantelzorg, biedt kosteloos ondersteuning aan mantelzorgers en hun hulpbehoevende naasten in Amsterdam en Diemen.

Het stedelijk Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam is onderdeel van Markant en richt zich specifiek op de ondersteuning van professionals uit zorg en welzijn. Markant is onderdeel van Cordaan.

Wat kan Markant voor u doen

Wij helpen mantelzorgers om de zorg te kunnen dragen. Dat doen we samen met onze vrijwilligers. Zij kunnen u tijdelijk bijstaan en u net even die ruimte geven om zelf te ontspannen en op te laden. We bieden ook ondersteuning in de laatste levensfase, zetten coaches in en geven cursussen en themabijeenkomsten. Zo helpen we mantelzorgers om in balans te komen en te blijven. Een indicatie of verwijzing is niet nodig. Onze hulp is gratis.

Coaches Sociaal Werk

Als u of uw naaste in een woonzorgcentrum van Cordaan verblijft, dan kunnen vrijwillige Coaches Sociaal Werk u tijdelijk ondersteunen bij regelzaken en het op orde brengen van de administratie. Variërend van het ordenen van de post, invullen van formulieren, meegaan naar instanties tot het inschakelen van uw sociale netwerk.

Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam

Onze kennis en ervaring delen we met professionals uit zorg en welzijn. We werken aan meer bewustwording over wat mantelzorg kan betekenen en stimuleren de samenwerking tussen professionals en mantelzorgers. Professionals kunnen bij ons terecht voor voorlichting en training. Voor een antwoord op individuele vragen van professionals hebben wij een telefonische helpdesk die op werkdagen is te bereiken.

Vrijwilligerszorg

Vrijwilligers van Markant kunnen uw naaste een paar uur per week gezelschap houden of iets gezelligs met hem/haar ondernemen, zoals wandelen, een spelletje doen of koffie drinken. U heeft dan even de handen vrij om iets voor uzelf te doen. Onze vrijwilligers worden zorgvuldig gescreend, getraind en begeleid. Zij worden ingezet bij:

  • Volwassenen en kinderen die langdurig zien zijn of een beperking hebben
  • Mensen met dementie
  • Mensen in de laatste levensfase.

Palliatieve terminale zorg

Markant zet specifiek getrainde vrijwilligers palliatieve terminale zorg in om mensen in de laatste levensfase en hun mantelzorgers te ondersteunen. Thuis en in sommige verpleeghuizen van Cordaan. Ook geven wij advies, emotionele ondersteuning en nazorg.

Cursussen en themabijeenkomsten

Markant heeft een uitgebreid aanbod van cursussen en themabijeenkomsten voor mantelzorgers. Zoals de cursus ‘De zorg de baas’ en de training ‘Werk en mantelzorg combineren’. Deze vinden op verschillende locaties in Amsterdam plaats. Actuele informatie over het cursusaanbod vindt u op www.markant.org/agenda.

Inloopspreekuur voor mantelzorgers in Diemen

Onze mantelzorgmakelaar in Diemen geeft informatie en advies, kan regeltaken overnemen en heeft een luisterend oor. Mantelzorgers uit Amsterdam kunnen voor informatie en advies terecht bij het Sociaal Loket of bij de Maatschappelijke Dienstverlening.

Informatie

Informatie over mantelzorg en mantelzorgondersteuning vindt u op onze website en in onze gratis digitale nieuwsbrieven: ‘Mantelzorgnieuws’ voor mantelzorgers in Amsterdam e.o. en ‘Expertnieuws’ voor professionals met nieuws, informatie, tips en een activiteitenagenda. U vindt ons ook op:

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

Kijk voor het complete aanbod op de website van Markant.

Contact

Markant, centrum voor mantelzorg
Zwanenburgwal 206
1011 JH Amsterdam
(020) 886 88 00