Mantelzorg ondersteuning

U bent mantelzorger als u langdurig onbetaald zorg verleent aan een familielid of andere naaste met een ziekte of handicap. Als mantelzorger helpt u uw naaste op vele manieren, praktisch maar ook emotioneel. Zorgen voor een ander kan veel voldoening geven maar vaak is de zorg voor een naaste ook zwaar. 

Markant is hét centrum voor mantelzorgers in Amsterdam en Diemen en is onderdeel van Cordaan Thuiszorg. Markant is ook het stedelijk Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning voor professionals. Wat wij willen bereiken is dat mantelzorgers de zorg beter kunnen volhouden, de regie over de eigen situatie behouden of terugkrijgen en voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

Wat kan Markant voor u doen

Wij ondersteunen mantelzorgers door middel van informatie en advies, cursussen, emotionele begeleiding, palliatieve terminale zorg en praktische ondersteuning. Wij kunnen vrijwilligers inzetten zodat de mantelzorger even vrijaf heeft en op adem kan komen. 

Mantelzorgmakelaars

Mantelzorgmakelaars van Markant bieden individuele ondersteuning. Zij zijn vertrouwd met wet- en regelgeving, zoeken zaken uit, nemen zonodig tijdelijk regeltaken van u over, bieden emotionele ondersteuning en komen op voor uw persoonlijke belangen. In een aantal Loketten Zorg en Samenleven in Amsterdam en het Centraal Servicepunt Diemen kunt u wekelijks terecht op het inloopspreekuur van de mantelzorgmakelaar. Er kan ook een afspraak worden gemaakt. Nadere informatie over waar en wanneer de spreekuren plaatsvinden, vindt u op de website van Markant.

Informele respijtzorg

Markant zet vrijwilligers in om mantelzorgers en degenen voor wie zij zorgen te ondersteunen. De vrijwilligers worden door Markant zorgvuldig gescreend, getraind en begeleid. Zij kunnen één of enkele dagdelen per week worden ingezet, overdag en ’s avonds. De vrijwilliger kan de verzorgde gezelschap houden maar kan ook gezelligheid brengen door samen iets te ondernemen. Wij zetten vrijwilligers in bij chronisch zieken en dementerenden, kinderen met een chronische ziekte of beperking, ongeneeslijk zieken en hun naasten, jonge mensen tussen 17 en 35 jaar met een licht verstandelijke beperking. Kijk voor meer informatie op de website van Markant.

Vrijwilliger bij Markant

Markant biedt gevarieerd vrijwilligerswerk waarbij u nuttig bezig bent, ervaring opdoet en interessante mensen ontmoet. Wij zorgen voor goede begeleiding en trainingen.

Om vrijwilliger te worden bij Markant is geen specifieke opleiding nodig, wel is het belangrijk dat u betrokken bent. Lees meer op de website van Markant.

De Mantelzorgnieuws

Naast actueel nieuws, bevat Mantelzorgnieuws ook een activiteitenkalender en nuttige adressen voor mantelzorgers. U kunt zich gratis abonneren. Het nieuws staat op de website van Markant.

Contact

Markant, Steunpunt voor Mantelzorg
Zwanenburgwal 206
1011 JH Amsterdam
(020) 886 88 00
info@markant.org 
www.markant.org

Cursussen, themabijeenkomsten en voorlichting

Markant geeft ook ondersteuning in groepsverband in de vorm van cursussen, themabijeenkomsten en voorlichting. Hier kunt u kennis opdoen en tevens ervaringen en tips uitwisselen met lotgenoten. Voorbeelden zijn onze cursus ' De Zorg de Baas' en de Mantelzorglunchrooms die in verschillende stadsdelen worden georganiseerd. Kijk voor meer informatie over cursussen en bijeenkomsten voor mantelzorgers op de website van Markant of bel: (020) 886 88 00.

Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam

Het Expertisecentrum Mantelzorg is een centrum voor professionals. Het is ontwikkeld in opdracht van de Dienst Zorg en Samenleven Amsterdam, en ondergebracht bij Markant. Het Expertisecentrum Mantelzorg adviseert de gemeente, de stadsdelen en organisaties op het terrein van mantelzorg met het doel de mantelzorgondersteuning te versterken. Naast advisering heeft het Expertisecentrum de volgende taken:

  • het bundelen en verspreiden van kennis over mantelzorg
  • het signaleren van trends en knelpunten
  • deskundigheidsbevordering 
  • het stimuleren van innovatie en ontwikkeling nieuwe producten.