Ergotherapie

Ergotherapie is er voor iedereen die de dagelijkse handelingen niet (meer) naar wens kan uitvoeren. Of het gaat om gezondheidsproblemen, een handicap of problemen die ontstaan door het ouder worden. Onze ergotherapeuten helpen u graag.

Aanmelden voor ergotherapie aan huis kan alleen als u thuiszorg heeft van Cordaan of als u woont in de regio Haarlemmermeer of Nieuw Vennep. U kunt zich aanmelden via het Clienten Service Bureau: 088 267 32 26 (keuze 1) of ergotherapieeerstelijn@cordaan.nl

Behandeling

De ergotherapeut bekijkt met u hoe u de dagelijkse handelingen (weer) zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren. De ergotherapeut van Cordaan kijkt naar wat u wél kunt en hoe u daar meer gebruik van kunt maken. De ergotherapeut helpt u bij:

 • de mobiliteit binnen- en buitenshuis;
 • het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten;
 • het vinden van een balans tussen uw activiteiten en uw energieniveau;
 • het aanpassen van uw woning;
 • het geven van advies aan mantelzorgers;
 • het geven van advies rondom valpreventie.

Vergoeding

Ergotherapie thuis wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vanuit deze basisverzekering heeft u per kalenderjaar recht op 10 uur ergotherapie. Uw huisarts kan u naar ons doorverwijzen maar ook zonder verwijzing kunt u bij ons terecht.

Sommige ziektekostenverzekeraars stellen voorwaarden aan de vergoeding. Mogelijk betaalt u een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar). Informeer daarom vooraf bij uw zorgverzekering wat in uw situatie van toepassing is.

Ergotherapie op een locatie van Cordaan (intramuraal) wordt vergoed binnen de WLZ.

Specialisaties

Cordaan heeft gespecialiseerde ergotherapeuten op het gebied van:  

 • Arabischtalige en Marokkaanse cliënten
 • COPD
 • CVA
 • Cognitieve Revalidatie
 • Omgaan met Dementie ( EDOMAH)
 • MS
 • Parkinson, aangesloten bij ParkinsonNet
 • Reuma en artrose
 • Mensen met een verstandelijke beperking

Heeft u een ergotherapeut nodig?

Ergotherapie in de wijk

Woont u zelfstandig en krijgt u hulp van Cordaan thuis, bijvoorbeeld thuiszorg? Dan kunt u zich aanmelden voor een huisbezoek van de ergotherapeut. Neem contact op met uw wijkverpleegkundige of bel het Cliënten Servicebureau: 088 267 32 26 (Keuze 1: Zorg in de wijk)

Ergotherapie in een Cordaan locatie

In bijna alle Cordaanlocaties werken ergotherapeuten. Woont u in een Cordaan locatie en heeft u een vraag voor de ergotherapeut? Vraag dan een van de medewerkers om u in contact te brengen met de ergotherapeut van uw locatie.