Ergotherapie

Ergotherapie is er voor iedereen die de dagelijkse handelingen niet (meer) naar wens kan uitvoeren. Of het gaat om gezondheidsproblemen, een handicap of problemen die ontstaan door het ouder worden. Onze ergotherapeuten helpen u graag.

U kunt gebruik maken van de ergotherapeut van Cordaan als u (thuis)zorg krijgt van Cordaan of woont in een Cordaanlocatie. De ergotherapeut behandelt u thuis, of op een locatie van Cordaan, afhankelijk van uw situatie.

Aanmelden voor ergotherapie thuis kan via het Cliënten Servicebureau:
088 267 32 26 (keuze 1) of ergotherapieeerstelijn@cordaan.nl

Behandeling

De ergotherapeut bekijkt met u hoe u de dagelijkse handelingen (weer) zo zelfstandig mogelijk kunt uitvoeren. De ergotherapeut van Cordaan kijkt naar wat u wél kunt en hoe u daar meer gebruik van kunt maken. De ergotherapeut helpt u bij:

 • de mobiliteit binnen- en buitenshuis;
 • het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten;
 • het vinden van een balans tussen uw activiteiten en uw energieniveau;
 • het aanpassen van uw woning;
 • het geven van advies aan mantelzorgers;
 • het geven van advies rondom valpreventie.

We hebben gespecialiseerde ergotherapeuten op het gebied van Parkinson, MS, CVA, cognitieve revalidatie therapie (CRT), dementie, COPD, reuma en artrose en kinderen met een beperking.

Vergoeding

Ergotherapie thuis wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vanuit deze basisverzekering heeft u per kalenderjaar recht op 10 uur ergotherapie. Uw huisarts kan u naar ons doorverwijzen maar ook zonder verwijzing kunt u bij ons terecht.

Sommige ziektekostenverzekeraars stellen voorwaarden aan de vergoeding. Mogelijk betaalt u een deel van de behandeling zelf via het eigen risico (vanaf 18 jaar). Informeer daarom vooraf bij uw zorgverzekering wat in uw situatie van toepassing is.

Ergotherapie op een locatie van Cordaan (intramuraal) wordt vergoed binnen de WLZ.

Mensen met een verstandelijke beperking

Cordaan heeft een speciaal team ergotherapeuten voor mensen met een verstandelijke beperking. Deze therapie is bedoeld voor mensen die bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten worden gehinderd door lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Een ergotherapeut helpt bij het vinden van oplossingen bij het uitvoeren van deze activiteiten.

Hier leest u meer informatie over Ergotherapie voor mensen met een verstandelijke beperking.

Heeft u een ergotherapeut nodig?

Ergotherapie in de wijk

Woont u zelfstandig en krijgt u hulp van Cordaan thuis, bijvoorbeeld thuiszorg? Dan kunt u zich aanmelden voor een huisbezoek van de ergotherapeut. Neem contact op met uw wijkverpleegkundige of bel het Cliënten Servicebureau: 088 267 32 26 (Keuze 1: Zorg in de wijk)

Ergotherapie in een Cordaanlocatie

In bijna alle Cordaanlocaties werken ergotherapeuten. Woont u in een Cordaanlocatie en heeft u een vraag voor de ergotherapeut? Vraag dan een van de medewerkers om u in contact te brengen met de ergotherapeut van uw locatie.

Specialisaties

Verwijsformulier 1e lijn ergotherapie

Huisartsen en andere verwijzers kunnen patiënten aanmelden voor ergotherapie die ook andere zorgverleners hebben van Cordaan. Bijvoorbeeld thuiszorg of een casemanager dementie. Gebruik hiervoor het verwijsformulier. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar: ergotherapieeerstelijn@cordaan.nl

 • Ergotherapie en Parkinson

  Mensen met Parkinson ervaren vaak problemen met dagelijkse activiteiten zoals wassen, aankleden, in/ uit bed komen, schrijven het huishoude, werk en hobby's. De ergotherapeut oefent deze activiteiten met u en geeft u en de mantelzorger advies over de manier waarop deze activiteiten het best kunnen worden uitgevoerd.

  De therapeuten bij Cordaan zijn aangesloten bij  ParkinsonNet

  Parkinson Netwerk

 • Ergotherapie en Hersenletsel

  Door herstenletsel ontstaan vaak problemen in het plannen en organiseren. Dit noemen we cognitieve problemen.  Dit kan onstaan door bijvoorbeeld een beroerte, ouderdom, ziekte of als gevolg van een ongeval.

  De ergotherapeut richt zich op het plannen en organiseren van uw dagelijkse activiteiten. De ergotherapeut kijkt samen met u naar uw mogelijkheden en belemmeringen in het handelen. Wat gaat goed en waar heeft u moeite mee.

  Niet Aangeboren Hersenletsel

 • Ergotherapie en orthopedie

  Klachten aan het bewegingsapparaat kunnen een grote inmapct hebben op het doen van normale dagelijkse bezigheden. Het nemen van een trap, het stofzuigen, het openen van een potje of computergebruik, het zijn dagelijkse bezigheden, die voor iemand met gewrichtsklachten minder vanzelfsprekend kunnen worden.

  Orthopedie