Wonen en logeren voor kinderen met een verstandelijke beperking

Bijna alle kinderen vinden het leuk om te logeren. Voor kinderen met een matige of ernstige verstandelijke beperking is dit vaak minder eenvoudig dan voor kinderen zonder beperking. Zoekt u een plek waar uw kind met veel plezier kan logeren? Ook al vindt u het misschien moeilijk de zorg voor uw kind aan een ander over te laten? Cordaan heeft twee fijne, veilige logeerhuizen met vertrouwde begeleiders.

Een fijne, vertrouwde logeerplek in Amsterdam

Voor kinderen met een matige, ernstige verstandelijke of meervoudig complexe beperking is logeren niet altijd eenvoudig. Zoekt u een plek waar uw kind met veel plezier kan logeren? Dat kan ieder weekend in Logeerhuis De Kring. Als uw kind veel specialistische zorg nodig heeft, kan het terecht op onze speciale logeergroep voor kinderen met een meervoudige complexe beperking op IJburg. 

Algemene leveringsvoorwaarden

De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en Cordaan en regelen uw rechten en uw plichten en die van Cordaan. Klik hier voor meer informatie.