Verwijzers Verpleeghuiszorg en Zorg Thuis

Wilt u een cliënt aanmelden voor zorg of specialistische verpleegkundige hulp thuis of voor langdurige zorg in een verpleeghuis? Wilt u informatie, advies of zoekt u een andere vorm van ondersteuning voor uw cliënt?

Het Cliënten Servicebureau helpt u graag verder: 
T: (020) 519 13 17
E: zorgbemiddeling@cordaan.nl

 

Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam

Bent u huisarts of werkzaam op een SEH in Amsterdam, dan kunt u 24 uur per dag en 7 dagen in de week patiënten aanmelden voor tijdelijke opname in de ouderenzorg via het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amsterdam via (020) 262 81 12. Klik hier voor meer informatie over het aanmeldportaal, de voordelen en de route.

Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amstelland en Haarlemmermeer

Bent u huisarts in Amstelland en Haarlemmermeer dan kunt u 24 uur per dag en 7 dagen in de week patiënten aanmelden voor tijdelijke opname in de ouderenzorg via het Aanmeldportaal Tijdelijke Zorg Amstelland en Haarlemmermeer via (023) 555 60 04. Klik hier voor meer informatie over het aanmeldportaal, de voordelen en de route.

Wlz indicaties

Voor de meeste vormen van zorg en ondersteuning bij Cordaan heeft een cliënt een Wlz indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door het CIZ.

Gespecialiseerde Verpleging

Het Gespecialiseerd Verpleegkundig Thuiszorg Team (GVT) van Cordaan Thuiszorg is er speciaal voor mensen die ziek zijn, maar liever thuis worden behandeld dan in het ziekenhuis. Een team van deskundige verpleegkundigen van Cordaan Thuiszorg verleent specialistische verpleegkundige zorg aan huis. Gespecialiseerde Verpleging is er voor volwassenen en voor kinderen. Lees meer >>

Consult voor huisartsen

Huisartsen kunnen een consult aanvragen bij de specialist ouderengeneeskunde. Deze consulten worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De huisarts kan vragen om telefonisch overleg of een huisbezoek bij een patiënt door de specialist ouderengeneeskunde. Lees meer >>

Eerstelijnsproducten

Bij Cordaan kunnen cliënten gebruik maken van verschillende therapievormen. Cordaan heeft gespecialiseerde therapeuten in dienst naar wie u uw patiënten kunt doorverwijzen: Lees meer over ons aanbod van fysiotherapie, ergotherapie en logopedie.

Uitvoeringsverzoek voor opstarten morfine pomp

Uitvoeringsverzoek en receptbenodigdheden voor inbrengen Venflon