Zorg thuis bij Dementie

Als bij u of bij uw naaste de diagnose dementie is gesteld, of er een sterk vermoeden is van dementie en u zelfstandig woont, kunt u hulp krijgen van een casemanager dementie. Een casemanager dementie is een onafhankelijke hulpverlener die mensen met dementie en hun naasten met raad en daad terzijde staat in de thuissituatie.

Het gaat om emotionele en praktische begeleiding. De casemanager heeft kennis van de zorg- en hulpmogelijkheden, houdt nauwe contacten met hulpverleners en schakelt deze zo nodig in.

Casemanager dementie

U komt in aanmerking voor een casemanager dementie wanneer bij u of uw naaste  de diagnose dementie is gesteld, of er een sterk vermoeden is van dementie en u zelfstandig woont.

Wat doet de casemanager

Een casemanager dementie informeert, denkt mee, adviseert, helpt keuzes maken en regelt zorg. De casemanager begeleidt u en mantelzorgers bij het ziekteproces. Dit gebeurt in nauw overleg met de huisarts en andere betrokken hulpverleners.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 6 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder zorg krijgt. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Wat kost het?

In principe vergoedt de zorgverzekering de kosten uit de basisverzekering. Hiervoor heeft u een indicatie nodig. Onze wijkverpleegkundige vraagt deze indicatie voor u aan. Deze zorg valt niet onder het eigen risico. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen.