Het Ambulant Geriatrisch Team (AGT) van Cordaan

Het Ambulant Geriatrisch Team (AGT) heeft als missie om een waardevolle bijdrage te leveren aan de zorg voor hoog-complexe, kwetsbare ouderen in de 1e lijn in Amsterdam/Diemen. Het team biedt oa advies, consultatie en/of medebehandeling en is daarnaast intensief betrokken bij landelijke en stedelijke innovatieve ontwikkelingen in de 1e lijn. Het AGT bestaat uit 2 specialisten ouderengeneeskunde en 3 verpleegkundig specialisten. Het team werkt nauw samen met paramedici, wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie.

Het Ambulant Geriatrisch Team van Cordaan kan huisartsen ondersteunen bij de volgende zaken:

  • Brede geriatrische screening o.a. na vallen, cognitieve achteruitgang, medicijngebruik
  • Proactieve zorgplanning, schetsen van scenario's voor de toekomst (ACP);
  • In kaart brengen probleemgedrag (onbegrepen gedrag) bij dementie en opstellen/regie voeren op het behandelplan;
  • In kaart brengen psychiatrische problematiek en opstellen/regie voeren op het behandelplan,
  • Tijdelijke opvolging van kwetsbare ouderen na ontslag uit revalidatiesetting (GRZ);
  • Participeren in medebehandeling van ouderenzorg, follow-up samen met Specialist Ouderengeneeskunde (SO);
  • Participeren in multidisciplinair overleg.

Het AGT maakt in de meeste gevallen gebruik van het SFMPC-model waarbij problemen op de domeinen Somatisch, Functioneel, Maatschappelijk, Psychisch en Communicatie in kaart worden gebracht. Deze brede inventarisatie onderscheidt de dienstverlening van het AGT met die van bijvoorbeeld de ouderenpsychiater.

Het AGT biedt de volgende diensten: 

  • Intercollegiaal advies, bijvoorbeeld via telefoon overleg met bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde;
  • Consultatie door middel van huisbezoek bij patiënt;
  • Triage revalidatiemogelijkheden vanuit huis.

Verwijzen
Verwijzing naar het AGT gebeurt in alle gevallen door de huisarts. De huisarts kan daarbij gebruik maken van deze checklist. De verwijzing verloopt via het Cordaan Clienten Servicebureau (CSB). Huisartsen kunnen mailen of faxen naar: 

F: (020) 887 00 00
E: zorgbemiddeling@cordaan.nl

Het CSB is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur via:
T: (020) 229 06 02

Binnen 2 werkdagen krijgt de huisarts bericht over de verdere afhandeling van uw vraag of verzoek voor ondersteuning.