Het Ambulant Geriatrisch Team (AGT) van Cordaan

Het Ambulant Geriatrisch Team (AGT) heeft als missie om een waardevolle bijdrage te leveren aan de zorg voor hoog-complexe, kwetsbare ouderen in de 1e lijn in Amsterdam/Diemen. Het team biedt onder andere telefonisch advies, deelname aan een MDO en doet thuisconsulten. Daarnaast is het AGT intensief betrokken bij landelijke en stedelijke innovatieve ontwikkelingen in de 1e lijn. Het AGT bestaat uit 2 specialisten ouderengeneeskunde en 3 verpleegkundig specialisten. Het team werkt nauw samen met paramedici, wijkverpleegkundigen en casemanagers dementie. Het AGT is onderdeel van het Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam eerste lijn (NOA), zie verderop voor meer informatie.

Het Ambulant Geriatrisch Team van Cordaan kan huisartsen ondersteunen bij de volgende zaken:

 • Brede geriatrische screening o.a. na vallen, cognitieve achteruitgang, medicijngebruik;
 • Proactieve zorgplanning, schetsen van scenario's voor de toekomst (ACP);
 • In kaart brengen probleemgedrag (onbegrepen gedrag) bij dementie en opstellen/regie voeren op het behandelplan;
 • In kaart brengen psychiatrische problematiek en opstellen/regie voeren op het behandelplan,
 • Tijdelijke opvolging van kwetsbare ouderen na ontslag uit revalidatiesetting (GRZ);
 • Participeren in medebehandeling van ouderenzorg, follow-up samen met Specialist Ouderengeneeskunde (SO);
 • Participeren in multidisciplinair overleg.

Het AGT maakt in de meeste gevallen gebruik van het SFMPC-model waarbij problemen op de domeinen Somatisch, Functioneel, Maatschappelijk, Psychisch en Communicatie in kaart worden gebracht. Deze brede inventarisatie onderscheidt de dienstverlening van het AGT met die van bijvoorbeeld de ouderenpsychiater.

Het AGT biedt de volgende diensten: 

 • Intercollegiaal telefonbisch advies
 • Deelname aan een MDO
 • Thuisconsult
 • Triage revalidatiemogelijkheden vanuit huis

AGT is onderdeel van het NOA

Om aan de toenemende vraag naar complexe medische zorg voor ouderen in de thuissituatie te kunnen blijven voldoen, hebben de specialisten ouderengeneeskunde (SO) van zeven Amsterdamse zorgorganisaties (waaronder Cordaan) hun krachten gebundeld in het Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam eerste lijn, het NOA. Klik hier voor meer informatie over het NOA. Het AGT van Cordaan is namens Cordaan onderdeel van het NOA. 

Verwijzen

Huisartsen kunnen verwijzen naar het NOA als er sprake is van een complexe zorgvraag bij een thuiswonende oudere, idealiter voordat er een acute situatie ontstaat. Verwijzen gebeurt eenvoudig via Zorgdomein. Het NOA is te vinden onder ‘NOA eerstelijn, regio Amsterdam’. Via Zorgdomein komt de verwijzing centraal binnen, waarna deze wordt doorgezet naar het betreffende wijkteam waar oa ook de zorgverleners van het AGT werkzaam zijn. Wij geloven in wijkgericht werken en een goede relatie met de huisartsenpraktijk. 

De route van verwijzen naar het AGT via zorgbemiddeling@cordaan.nl komt per 1 sept te vervallen, TENZIJ het om een triage-GRZ vraag gaat. Verzoeken rond triage-GRZ vanuit de thuissituatie kunnen als vanouds via zorgbemiddeling@cordaan.nl worden aangevraagd na 1 september. Deze vragen vallen nl buiten het NOA.

Contact

Kijk voor meer informatie en contactgegevens op onze website www.noaeerstelijn.nl of mail naar info@noaeerstelijn.nl.

Voor contact met het AGT, neem contact op met zorgbemiddeling@cordaan.nl of (020) 229 06 02.