Klachtenregeling en klachtenfunctionarissen

Bij Cordaan vinden we een klacht een belangrijk signaal. In de behandeling van klachten wordt iedereen serieus genomen. Het gaat er niet om of een klacht gegrond of ongegrond is, maar hoe wij u verder helpen met een oplossing voor uw probleem. Cordaan heeft een klachtenregeling en voor de uitvoering daarvan een team klachtenfunctionarissen. Het indienen van een klacht kan mondeling, telefonisch, via de mail of via een klachtenformulier.

Bij de klachtenfunctionaris kunt u ook terecht met vragen, voor informatie of advies.

Wie kan een klacht indienen?

In principe de cliënt zelf, maar ook familie, een vertegenwoordiger of een nauw bij de cliënt betrokkene kunnen een klacht indienen. Het moet altijd gaan om een klacht van of namens de cliënt.

Dit geldt ook voor mensen die niet in een locatie van Cordaan wonen, maar als inwoner van Amsterdam gebruik maken van een van onze eerstelijnsproducten zoals: fysiotherapie, ergotherapie of logopedie.

Hoe is privacy geregeld

Medewerkers van Cordaan hebben geheimhoudingsplicht. Wat u onze klachtenfunctionarissen vertelt, vertelt u in vertrouwen. Zij respecteren uw privacy, en spreken alleen met anderen over uw klacht wanneer dat nodig is om tot een goede oplossing te komen en u toestemming geeft om uw klacht te bespreken. 

Klachtenprocedure

In deze infographic ziet u in een oogopslag hoe de klachtenprocedure van Cordaan werkt.

Komt u er niet uit?
U kunt onze klachtenfunctionarissen ook bellen voor advies, met een vraag of als u niet weet bij wie u met uw klacht terecht kunt.

 • Algemene klacht: de klachtenfunctionaris

  U vindt dat er iets niet goed gaat. Dat roept onvrede op. Het verdient aanbeveling eerst zelf te proberen het probleem op te lossen door de persoonlijk begeleider of leidinggevende aan te spreken. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, neem dan contact op met een van onze klachtenfunctionaris.

  Bij de klachtenfunctionarissen kunt u ook terecht voor vragen, advies of informatie.
  Hieronder vindt u de contactgegevens van Jessie, Dorothé, Natalie en Sandra.

 • Klacht Hulp in de Huishouding (HbH)

  De dienstverlening Hulp in de Huishouding wordt uitgevoerd door Facilicom/Cordaan Thuisdiensten. Dit is een andere organisatie!

  Als u een klacht over deze dienstverlening hebt, kunt u bellen naar telefoonnummer (020) 258 35 00.

 • Klachtenregeling Vervoer

  Vervoersklachten vallen niet onder de klachtenregeling van Cordaan. Vanaf 1 september 2015 wordt het vervoer voor Cordaan geregeld door Munckhof Regie. Klachten over het vervoer kunnen het beste direct, maar in ieder geval binnen vijf dagen na de uitgevoerde rit, worden ingediend bij het Servicebureau van Munckhof. Het Servicebureau is te bereiken op werkdagen van 08:30 uur tot 17:00 uur op telefoonnummer: (077) 397 88 36. U leest hier meer over op de pagina Klachtenregeling Vervoer.

  Klachten over vervoer uitgevoerd door medewerkers of vrijwilligers van Cordaan
  Klachten over vervoer op de locaties, uitgevoerd door medewerkers of vrijwilligers, vallen wel onder de klachtenregeling van Cordaan. Deze klachten kunt u indienen bij de klachtenfunctionaris van de desbetreffende locatie.

Onze klachtenfunctionarissen

 • Niet tevreden over de afhandeling?

  Als u niet tevreden bent over de afwikkeling van de klacht, kunt u dit bespreken met de klachtenfunctionaris. Lukt het niet uw klacht naar tevredenheid op te lossen of komt u er met de klachtenfunctionaris niet uit, dan kunt u uw klacht aanbieden aan de Geschillencommissie.