Klachten Wet zorg en dwang

Heb je als cliënt of vertegenwoordiger van een cliënt te maken met de Wet zorg en dwang (Wzd)? Dan heb je recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang. Zorgstem voert deze taak uit voor Cordaan. De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang is onafhankelijk en niet in dienst bij Cordaan. Zorgstem behandelt jouw vraag of klacht vertrouwelijk. Deze ondersteuning is gratis.

Heb je te maken met zorg of begeleiding waar je niet zelf voor gekozen hebt? Heb je het gevoel dat je minder vrijheid hebt dan je wilt? Heb je een vraag of klacht over bovenstaande onderwerpen? En wil je hier over praten? Of heb je een probleem dat je aan niemand durft te vertellen?

Als cliëntenvertrouwenspersoon staan wij voor je klaar! We zijn er voor jou. Je kunt in vertrouwen met ons praten. We delen deze informatie met niemand. Behalve als je daarvoor toestemming geeft. We luisteren aandachtig naar wat je vertelt en helpen je bij het vinden van een oplossing.

Wij zijn in dienst van Zorgstem, een onafhankelijke organisatie. Dat betekent dat we niet in dienst zijn van Cordaan.

Overzicht onafhankele cliëntenvertrouwenspersonen

 • Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd Amsterdam
  M: 06 409 87 249
  T:  088 678 10 00 
  E: i.awondatu@zorgstem.nl

 • Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd Amsterdam
  M: 06 36 52 49 15
  T: 088 678 10 00
  E: a.bonenkamp@zorgstem.nl

 • Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd Diemen
  M: 06 364 94 895
  T: 088 678 10 00
  E: s.houben@zorgstem.nl

 • Cliëntenvertrouwenspersoon Huizen
  M: 06 388 41 271
  T: 088 678 10 00
  E: a.mezgouri@zorgstem.nl

 • Cliëntenvertrouwenspersoon Nieuw-Vennep
  M: 06 388 41 274
  T: 088 678 10 00
  E: v.vermeer@zorgstem.nl

Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ)

De KCOZ is een klachtencommissie die als taak heeft om klachten te behandelen ten behoeve van zorgaanbieders die, blijkens hun klachtenregeling, de KCOZ met deze taak hebben belast.

Brochure Wet zorg en dwang

Hieronder vind je de digitale brochure Wet zorg en dwang voor cliënten en vertegenwoordigers.

Brochure Wet zorg en dwang in eenvoudige taal

Hieronder vind je de digitale brochure Wet zorg en dwang in eenvoudige taal.