Verwijzers GGZ

Op deze pagina vindt u informatie over aanmelden en doorverwijzen van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Beschermd wonen

Cordaan RIBW biedt verschillende vormen van beschermd wonen. Aanmeldingen voor RIBW (cliënten met GGZ-indicaties) gaan sinds 01-01-2015 via de gemeente. Hiervoor hebt u een beschikking nodig van Gemeente Amsterdam. Wilt u een cliënt aanmelden?

U kunt contact opnemen met de CTBW (Centrale Toegang Beschermd Wonen) en u laten informeren over de aanmeldprocedure en de aanmeldingstool opvragen.

CTBW Telefoon: (020) 370 07 08
E-mail: ctbw@ggd.amsterdam.nl
Website CTBW

Wonen op een GGZ-afdeling in een verzorgings- of verpleeghuis

Als u naast ondersteuning bij de gevolgen van uw psychiatrische aandoening, ook ondersteuning nodig heeft bij somatische problemen, dan biedt Cordaan ook de mogelijkheid tot wonen op een GGZ-afdeling in een verzorgingshuis/verpleeghuis. Dat kan in d'Oude Raai en in De Buitenhof. De aanmelding hiervoor wordt door uw behandelaar bij de gemeente gedaan. Alle informatie over wonen en de aanmeldprocedure vindt u op de website van de gemeente Amsterdam.

Als u verpleeghuiszorg nodig heeft biedt Cordaan ook de mogelijkheid tot wonen op een GGZ-afdeling in een verpleeghuis. Dat kan in De Die in Noord en in De Buitenhof in Buitenveldert. Voor deze woonvorm heeft u een WLZ-indicatie nodig van het CIZ. Bel voor meer informatie naar het Client Servicebureau 088 - 267 32 26, of stuur een e-mail naar: zorgbemiddelingggz@cordaan.nl.

GGZ Thuisbegeleiding

Naast beschermde woonvormen biedt Cordaan de mogelijkheid tot ondersteuning in de eigen woonomgeving. Voor begeleiding thuis kan men contact opnemen met Cordaan Thuisbegeleiding: (020) 886 83 00. U kunt ook een e-mail sturen naar planbureauVVBthuisbegeleiding@cordaan.nl. Een begeleider van Cordaan zal samen met de cliënt onderzoeken welke ondersteuning nodig is. Soms is een beschikking van de Gemeente Amsterdam nodig. De begeleider zal deze samen met de cliënt aanvragen bij de gemeente. 

Forensische zorg

Cordaan levert sinds een aantal jaren forensische zorg. Forensische zorg is ondersteuning van cliënten die in zorg zijn als ‘straf’maatregel die hen is opgelegd door de rechter. De ondersteuning (VGZ of GGZ) voor deze cliënten wordt door Justitie betaald. We leveren deze ondersteuning ambulant of in de vorm van ondersteuning met verblijf, inclusief dagbesteding. Lees meer >>

Cliënten Servicebureau

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Cliënten Servicebureau 088 267 32 26.