Verwijzers GGZ

Op deze pagina vindt u informatie over aanmelden en doorverwijzen van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Beschermd wonen

Aanmeldingen voor mensen met een Wlz GGZ indicatie gaan vanaf 01-01-2021 via het Cliënten Servicebureau GGZ. 
Alle informatie over de Wlz vindt u op de website van het CIZ

Aanmeldingen voor mensen met een GGZ Beschermd wonen beschikking lopen via de Gemeente Amsterdam.
Voor aanmelden kunt u kunt contact opnemen met de CTBW (Centrale Toegang Beschermd Wonen) en u laten informeren
over de aanmeldprocedure en de aanmeldingstool opvragen. Alle informatie over wonen en de aanmeldprocedure vindt u op
de website van Gemeente Amsterdam.

CTBW Telefoon: (020) 370 07 08
E-mail: ctbw@ggd.amsterdam.nl
Website CTBW

CSB GGZ/VGZ Telefoon: (088) 267 32 26 / keuze 1

Wonen op een GGZ-afdeling in een verzorgings- of verpleeghuis

Als u naast ondersteuning bij de gevolgen van uw psychiatrische aandoening, ook ondersteuning nodig heeft bij somatische problemen, dan biedt Cordaan ook de mogelijkheid tot wonen op een GGZ-afdeling in een verzorgingshuis/verpleeghuis. Dat kan in d'Oude Raai en in De Buitenhof. De aanmelding hiervoor wordt door uw behandelaar bij de gemeente gedaan. Alle informatie over wonen en de aanmeldprocedure vindt u op de website van de gemeente Amsterdam.

Als u verpleeghuiszorg nodig heeft biedt Cordaan ook de mogelijkheid tot wonen op een GGZ-afdeling in een verpleeghuis. Dat kan in De Die in Noord en in De Buitenhof in Buitenveldert. Voor deze woonvorm heeft u een WLZ-indicatie nodig van het CIZ. Bel of mail voor meer informatie naar het Cliënten Servicebureau
T: (020) 519 13 17
E: zorgbemiddeling@cordaan.nl

GGZ Thuisbegeleiding

Naast beschermde woonvormen biedt Cordaan de mogelijkheid tot ondersteuning in de eigen woonomgeving. Voor thuisbegeleiding kunnen wij een beschikking aanmaken voor inwonders van in de Gemeente Amsterdam. Inwoners van Diemen kunnen bij De Brede Hoed een beschikking voor AO aanvragen.

Voor meer informatie over begeleiding bij thuis kunt u contact opnemen met onze teamondersteuners via nummer (020) 886 83 00. 

Voor aanmelding kunt een mail sturen naar begeleiding@cordaan.nl om een aanmeldformulier aan te vragen. Een ambulantondersteuner uit de wijk neemt dan binnen een week contact op. 

Expertisecentrum Kinderwens en Ouderschap & Kennisnetwerk Seksualiteit

Het expertisecentrum en kennisnetwerk wisselt kennis en ervaring uit rondom de thema’s kinderwens, ouderschap en seksualiteit bij mensen met een beperking. Het doel is een kwalitatieve verbetering van ondersteuning aan cliënten en medewerkers die met deze thema's te maken hebben. Lees meer >>>

Forensische zorg

Cordaan levert sinds een aantal jaren forensische zorg. Forensische zorg is ondersteuning van cliënten die in zorg zijn als ‘straf’maatregel die hen is opgelegd door de rechter. De ondersteuning (VGZ of GGZ) voor deze cliënten wordt door Justitie betaald. We leveren deze ondersteuning ambulant of in de vorm van ondersteuning met verblijf, inclusief dagbesteding. Lees meer >>

Cliënten Servicebureau

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Cliënten Servicebureau
T: 088 267 32 26.
E: zorgbemiddeling@cordaan.nl