Gezinscoaching en begeleiding thuis

Kinderen groeien het liefst thuis op in een warme, liefdevolle omgeving waarin zij zich veilig voelen. Een thuis waar zij gezien worden en zich kunnen ontwikkelen. Kunnen rekenen op opvoeders die ze ondersteunen bij het opgroeien.   
Soms loopt de ontwikkeling of opvoeding van een kind anders dan verwacht, bijvoorbeeld als het kind of de ouders een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking hebben. Dat zet het leven van alle gezinsleden op zijn kop.  
Cordaan Jeugd kan dan helpen met gezinscoaching en begeleiding. 

Opgroeien gaat anders

Opgroeien gebeurt in fases. Deze fases verlopen bij een kind met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking vaak anders dan bij andere kinderen. Iedere fase kan leiden tot nieuwe vragen en dilemma’s. Voor jou als opvoeder kan iedere nieuwe fase een confrontatie zijn dat de ontwikkeling van jouw kind anders verloopt dan verwacht of gehoopt. Je moet je dromen en wensen voor de toekomst van je kind continu aanpassen. 

Wat in de opvoeding van andere kinderen in het gezin goed werkte, werkt voor jouw kind met een ontwikkelingsachterstand misschien helemaal niet of anders. Dat kan verwarrend en confronterend zijn en jou als opvoeder onzeker maken. Misschien heb je vragen over hoe je goed kunt aansluiten bij jouw kind, hoe je met jouw kind kunt communiceren of wil je meer weten over hoe jij jouw kind verder kunt stimuleren in haar ontwikkeling?

Zo werkt de gezinscoach

De gezinscoach van Cordaan Jeugd komt bij jou thuis en ondersteunt je bij de opvoeding, het opgroeien en ouderschap.  Samen kijken jullie naar jouw kind, en bespreken waar mogelijk samen met je kind, wat er goed gaat en wat moeilijk gaat of lastig is. Samen maken jullie een plan. Daarin staat wat jij graag wil voor je kind, wat jou daarbij helpt en hoe jullie dat samen gaan doen. Zodat jullie straks weer met vertrouwen verder kunnen.

Soms heeft een gezin ook andere problemen , bijvoorbeeld schulden, relatieproblemen, trauma of middelenmisbruik. In zo’n situatie bespreekt de gezinscoach met jullie wat de juiste volgorde van behandeling is en wie je bij iedere stap kan helpen. 

Zo werkt begeleiding thuis

Naast gezinscoaches heeft Cordaan Jeugd ook begeleiders die je kind ondersteunen in de thuissituatie.  De begeleider doet activiteiten met je kind, en leert je kind  nieuwe vaardigheden die aansluiten bij haar  behoefte. De begeleider kan ook helpen bij lichte opvoedvragen, zoals zindelijkheidstraining.   

Wij werken doelgericht en stap voor stap, aan de hand van de Houvast-methode en Triple C-methode.   

Kinderwens

Heb je de wens om moeder of vader te worden? En heb je vragen of hulp nodig? Dan kan de gezinscoach jou ondersteunenn. Eerst krijg je een kinderwenstraining. In deze training bespreek je jouw wensen en ideeën over het ouderschap en opvoeden. Samen met de gezinscoach denk je na over wat het ouderschap voor jou in jouw situatie betekent.     

De gezinscoach ondersteunt je in de voorbereiding op het moeder of vader worden. Je leert hoe jij je kindje kunt verzorgen en hoe jij met jouw kindje kunt spelen. Bij vragen over bijvoorbeeld slapen kan de gezinscoach je advies geven.   

Gezinscoaches hebben veel ervaring, maar jij als ouder kent jouw kindje het best. Daarom gaat de gezinscoach met jou samen op zoek naar wat bij jou en jouw kindje past. Zodat jij straks weer met zelfvertrouwen verder kunt.    

Samenwerken

Onze begeleiders en gezinscoaches werken samen met de arts verstandelijk gehandicapten (AVG), gedragsdeskundige of psycholoog, Infant Mental Health specialist (een zorgverlener die is geschoold in de ontwikkeling van kinderen van 0-6 jaar en hun ouders) en teammanager in een multidisciplinair team. Ook hebben zij contact met  begeleiders van het kinderdagcentrum (KDC) en speciaal onderwijs(, logopedisten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten en werken ze samen met ervaringsdeskundigen. Dat zijn mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als jij, en de problemen waar jij tegenaan loopt goed kennen.   

Om de begeleiding voor jou en je kind zo goed mogelijk te regelen, werken wij nauw samen met  het OKA, de buurtteams, gecertificeerde instellingen, (speciaal) onderwijs, kinderopvang en andere partijen in de keten. 

Kosten

Je kunt ambulante gezinsondersteuning aanvragen als jij of je kind een indicatie heeft van Wet langdurige zorg (Wlz) of uit Jeugdwet. Als het nodig is, kan Zorgloket Jeugd je helpen bij het aanvragen van deze indicatie. 

Meldcode Veilig Thuis

Cordaan Jeugd werkt met de
Meldcode Veilig thuis en MultiSignaal.