Verpleging thuis

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis als u verpleging of verzorging nodig heeft. Bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis, na een ongeval of bij ziekte.

De wijkverpleegkundige biedt verpleegkundige hulp en geeft ondersteuning thuis. Afhankelijk van uw vraag schakelen wij passende hulp in. Wij werken nauw samen met de huisarts en met specialisten uit het ziekenhuis.

Wat is het?

We gaan uit van uw vraag. Uw zelfstandigheid staat hierbij voorop, wij vullen aan waar u ondersteuning nodig heeft. De afspraken over deze ondersteuning staan in de zorgovereenkomst die we samen opstellen. U krijgt een vast contactpersoon.

De wijkverpleegkundige werkt samen met uw huisarts, uw apotheek en met specialisten. Zij kan u ook doorverwijzen naar de fysiotherapeut, de diëtist of andere hulp bij u in de buurt. Ook werken zij samen met vrijwilligers.

Wat doen we voor u?

U kunt bij onze wijkverpleegkundigen terecht voor:

 • Hulp of advies bij medicatie;
 • Wondverzorging;
 • Verpleegtechnische handelingen, o.a. injecties, stoma verzorging of sondevoeding;
 • Ondersteuning en zorg in de laatste levensfase;
 • Hulp bij revalideren of herstellen na ziekte;
 • Advies en/of hulp na opname in het ziekenhuis.

Wat kost het?

De kosten voor verpleegkundige hulp hangen af van uw persoonlijke situatie. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u de mogelijkheden en helpt u bij de aanvraag van de vergoeding(en).

U kunt direct contact opnemen met het Cliënten Servicebureau 088 267 32 26 of de wijkverpleegkundige bij u in de buurt om zorg aan te vragen.

Het Kinderteam: verpleegkundige hulp aan kinderen

Het Kinderteam verleent medisch-technische verpleegkundige zorg aan kinderen van 0 tot en met 18 jaar in Amsterdam en omstreken. 
Lees meer >>

De Gespecialiseerde Verpleging

De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie (GVT) van Cordaan Thuiszorg is er speciaal voor mensen die ziek zijn, maar liever thuis worden behandeld dan in het ziekenhuis. Een team van deskundige verpleegkundigen van Cordaan Thuiszorg verleent specialistische verpleegkundige zorg aan huis. Gespecialiseerde Verpleging is er voor volwassenen en voor kinderen.
Lees meer >>

De diabetesverpleegkundige

De diabetesverpleegkundige in de thuiszorg kan extra advies, instructie en voorlichting geven aanvullend op de zorg van huisarts, praktijkondersteuner, collega diabetesverpleegkundige in de tweede lijn of internist. Zij kan daarvoor op huisbezoek gaan bij de patiënt.
Lees meer >>

Wondverpleegkundige

De wondverpleegkundige in de Thuiszorg komt bij u thuis wanneer sprake is van complexe wondzorg. We spreken van complexe wondzorg als wond na 2 à 3 weken niet genezen is. De wondverpleegkundigen zijn iedere werkdag bereikbaar op telefoon (020) 229 02 15 en e-mail: wondzorg@cordaan.nl.
Lees meer >>

  Astma/COPD verpleegkundigen

  De Astma/COPD verpleegkundige begeleidt en ondersteunt volwassenen en kinderen met astma en/of COPD. Zij geeft advies, informatie en voorlichting over onder andere de inhalatiemedicijnen, gezond wonen en zuurstof thuis. u kunt de Astma/COPD verpleegkundigen bereiken op (020) 229 02 10.
  Lees meer >>

  Casemanager dementie

  Een casemanager dementie is een onafhankelijke en vaste hulpverlener die mensen met dementie en hun naasten met raad en daad terzijde staat in de thuissituatie. 
  Lees meer op de pagina Zorg thuis bij dementie >>