Op zoek naar betaald werk?

Is jouw wens betaald werken, maar is dat voor jou nog lastig om dat voor elkaar te krijgen? Cordaan biedt op verschillende manieren ondersteuning naar betaald werk voor mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen met een verstandelijke beperking.

Betaald werken

Cordaan vindt het belangrijk dat er voor iedereen werk is. Ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom zorgt Cordaan zelf voor werk en werkt Cordaan samen met andere bedrijven om werkplekken te maken. Daarnaast kan je doorstromen naar betaald werk vanuit de verschillende leerwerkbedrijven van Cordaan, waar je werkervaring kan opdoen. Kortom, er zijn vele manieren om aan betaald werk te komen. Maar altijd met IPS (Individuele Plaatsing en Steun) als methodiek en de wensen van de deelnemer als vertrekpunt.

Mogelijkheden voor een betaalde baan

 1. Kosten

  De IPS-coach kan je uitleggen hoe het traject gefinancierd wordt.

 2. Vragen

  Bel of mail naar:
  T: 06 507 45 097 (M. Kamstra)
  T: 06 507 450 49 (J. Arts)
  E: ipsjobcoaching@cordaan.nl

 3. Aanmelden

  U meldt zich aan voor IPS bij onze afdeling Instroom via (020) 229 00 88 of werk-dagbesteding@cordaan.nl