Verblijf op een palliatieve afdeling

ledereen kan in haar of zijn leven te maken krijgen met een ziekte die zo ernstig is, dat genezing niet mogelijk is. Speciaal voor mensen met een korte levensverwachting, ongeveer drie maanden, hebben wij een aantal kamers voor intensieve zorg ingericht. Deze kamers bevinden zich in de huizen Hof van Sloten en De Die. De zorg wordt volledig op de persoonlijke wensen en behoeften afgestemd. Cordaan is aangesloten bij het palliatief netwerk Amsterdam en Diemen.

Wat is palliatieve zorg

Zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen, noemen we palliatieve zorg. Deze zorg richt zich op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. De palliatieve fase kan jaren duren. We spreken van palliatieve terminale zorg wanneer iemand nog maar heel kort te leven heeft (gemiddeld 3 maanden). De zorg wordt intensiever en richt zich vooral op comfort en afronding van het leven. Er is aandacht voor psychische, sociale en/of spirituele aspecten. Het wordt daarom weleens 'totale zorg' genoemd: zorg voor lichaam, geest en ziel. Euthanasie is bespreekbaar met de behandelend arts.

Het team

De zorg wordt geleverd door een multidisciplinair team dat kan bestaan uit verzorgenden, verpleegkundigen, een specialist ouderengeneeskunde, een praktijkverpleegkundige, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een activiteitenbegeleider, een logopedist, een geestelijk verzorgende en een psycholoog. Er is - ook voor mantelzorgers - ondersteuning mogelijk van een speciaal getrainde Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg van Markant. Vrijwilligers kunnen één of enkele dagdelen per week komen. Dit kan overdag, ’s avonds en in het weekend. In principe houdt u dezelfde vrijwilliger(s).

Uw kamer en de omgeving

In de zorgcentra Hof van Sloten en De Die is een palliatieve unit aanwezig met een centrale huiskamer en keukenfaciliteiten. Uw kamer is voorzien van een in hoogte verstelbaar bed, een nachtkastje, televisie en een linnenkast. Persoonlijke spullen kunt u meenemen om de kamer verder in te richten. Familie en vrienden zijn 24 uur per dag welkom en kunnen eventueel blijven logeren. Huisdieren kunnen meekomen, mits de volledige verzorging door u of uw familie wordt gedaan en er geen overlast voor medebewoners en medewerkers wordt veroorzaakt.

Tijdens uw verblijf op één van onze palliatieve afdelingen kunt u gebruik maken van alle faciliteiten die het zorgcentrum u biedt. Zo is er een tuin en op de begane grond een restaurant of Grand Café. Onze activiteitenbegeleiders bieden een gevarieerd programma voor bewoners en familie.

Nazorg

Als een bewoner is overleden, is er natuurlijk gelegenheid om afscheid te nemen van de overledene. We proberen ook in deze fase de wensen van de overledene en de familie zoveel mogelijk te respecteren en te ondersteunen. Indien gewenst geven wij de laatste zorg, eventueel samen met de familie. In overleg behoort opbaren op de kamer tot de mogelijkheden.

Een aantal keer per jaar houden we een herdenkingsbijeenkomst waarin we de bewoners herdenken die het afgelopen half jaar overleden zijn. Hiervoor worden familie en vrienden van de overledenen uitgenodigd. We noemen de namen van hen die zijn overleden en branden voor hen een kaars. Ook is er de mogelijkheid voor de familie om zelf een bijdrage te leveren aan deze bijeenkomst in de vorm van een persoonlijk woord of een gedicht. Ter afsluiting is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten.

De kosten

Voor het verblijf op een palliatieve afdeling is een indicatie van het CIZ nodig. Het ziekenhuis vraagt deze indicatie voor u aan na uw opname. Meldt uw huisarts u aan? Dan regelen wij de indicatie. 

Het verblijf op een palliatieve afdeling wordt vergoed via de Wet landurige zorg (Wlz). Iedere bewoner betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze palliatieve afdelingen kunt u contact op nemen met het Cliënten Servicebureau
T: 088 267 32 26
E: zorgbemiddeling@cordaan.nl