Gespecialiseerde Verpleging (GVT)

Het Gespecialiseerd Verpleegtechnisch Thuiszorg-team (GVT-team) levert zorg aan volwassenen. Ons werkgebied bestaat uit Amsterdam en Diemen en wij komen zowel thuis als op een logeeradres langs.

Het GVT-team kan worden ingeschakeld voor:

  • Kort- of langdurige intraveneuze medicatie toedienen. 
  • Het toedienen van morfine m.b.v. een infuuspomp. 
  • Het begeleiden van pijnbestrijding. 
  • Het toedienen van medicatie en begeleiden bij continue palliatieve sedatie. 
  • Het inbrengen van een infuusnaald. 
  • Het toedienen van voeding via een centrale lijn. 
  • Het verzorgen van bloedtransfusies op verzoek. 
  • Het verzorgen van diverse centrale lijnen o.a. PICC lijnen en PAC (port a cath). 
  • Het af laten lopen en verzorgen van een pleura- en ascitesdrain 
  • Het verzorgen en wisselen van een suprapubische catheter.  

In overleg kunnen wij ook andere specialistische verpleegtechnische handelingen uitvoeren. 

Deskundig & Praktisch 
Bij ons werken deskundige mensen met een praktische instelling. De verpleegkundigen van het GVT-team zijn gespecialiseerd in het verrichten van verpleegtechnische zorg. Onze kennis en kunde stelt ons in staat om zogeheten 'risicovolle handelingen' uit te voeren. 

Daarnaast werken wij nauw samen met huisartsen, specialisten en (wijk)verpleegkundigen. Wij werken volgens de protocollen van het ziekenhuis. Deze kunnen wij desgewenst aanpassen aan de thuissituatie van de client. 

Langdurige zorg nodig? 
Heeft iemand langdurig specialistisch verpleegtechnische zorg nodig? Dan streven wij naar een situatie waarin het team wijkverpleegkundigen de zorg (gedeeltelijk) van ons kan overnemen. Daarnaast geven wij instructies aan mantelzorgers zodat zij ook een deel van de zorg op zich kunnen nemen.  

Kortom: Wij doen het zoveel mogelijk samen. 

Aanmeld- en aanvraagprocedure 
Een aanvraag voor specialistische zorg in Amsterdam en Diemen kan rechtstreeks bij het GVT-team worden ingediend. Vanuit het ziekenhuis wordt de aanvraag gedaan door de medisch specialist en transferverpleegkundige.  

Vanuit de huisarts gaat er altijd een telefonisch overleg vooraf aan de aanvraag.  
Vervolgens bespreken wij met de huisarts het vervolg van de aanvraag. Zoals uitvoeringsverzoeken, recepten, machtigingen, hulpmiddelen. 

Wij proberen de zorg zo snel mogelijk op te starten. 

T: (020) 229 02 25 
E: gvt@cordaan.nl