Begeleiding in de wijk of bij u thuis

Heeft u behoefte aan individuele begeleiding? Begeleiding bij het omgaan met uw psychiatrische problemen? Of begeleiding bij zelfstandig wonen als u een verstandelijke beperking heeft? Ook begeleiding van uw gezin behoort tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld als u een ziek kind heeft. Of een zware periode achter de rug heeft en de regie weer over uw leven probeert terug te krijgen.

Begeleiding voor mensen met psychische problematiek

Cordaan heeft gespecialiseerde verzorgenden in dienst om mensen met psychische problematiek te ondersteunen en te begeleiden. We kijken samen met u wat u nodig hebt om weer zo snel mogelijk de draad van uw gewone leven op te pakken. We helpen u bijvoorbeeld bij de organisatie van het huishouden. We ondersteunen bij uw administratie bij opvoeden en verzorgen van uw kinderen. Het opbouwen of onderhouden van een sociaal netwerk hoort daar ook bij. Ook geven we vaardigheidstrainingen. Bijvoorbeeld in persoonlijke verzorging of het leren leven met een beperking of chronische ziekte. We richten ons vooral op wat u zelf kunt en vullen aan waar u hulp nodig heeft.

Zelfstandig wonen met een verstandelijke beperking

U heeft een verstandelijke beperking maar woont zelfstandig. Daarbij kunt u wel wat ondersteuning gebruiken. Cordaan helpt u hierbij. In overleg wordt gekeken op welke gebieden ondersteuning noodzakelijk is. Bijvoorbeeld bij de organisatie van het huishouden, administratieve hulp, ondersteuning bij sociale contacten, persoonlijke verzorging of vaardigheidstrainingen. Uitgangspunt bij de ondersteuning is: u doet wat u zelf kunt, u leert wat u wilt leren en wij nemen over wat u moeilijk vindt. Een vaste medewerker begeleidt u en schakelt waar nodig andere hulpverleners in.

Roze Loper

Teams Ambulante begeleiding Centrum/ Zuid, Noord, West, Nieuw West, Oost en Zuid Oost hebben een Roze Loper Certificaat.

Wat is een Roze Loper? Roze Lopers geven aan dat de begeleiders van ambulante teams bewust en accepterent omgaan met seksuele diversiteit én dat die inclusiviteit is verwerkt in de kwaliteit van zorg en in het beleid. Mooie woorden, die eigenlijk betekenen dat in bij Cordaan iedereen mag zijn wie hij of zij is of wil zijn.

Meer informatie en aanmelden

Voor begeleiding kunt u terecht bij het buurtteam in uw buurt als u woont in de Gemeente Amsterdam. Woont u in Diemen dan kunt u bij De Brede Hoed een beschikking voor Ambulante Ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen.

Voor meer informatie over begeleiding bij u thuis kunt u contact opnemen met onze teamondersteuners via mail: sup@cordaan.nl