Begeleiding in de wijk of bij u thuis

Heeft u behoefte aan individuele begeleiding? Begeleiding bij het omgaan met uw psychiatrische problemen? Of begeleiding bij zelfstandig wonen als u een verstandelijke beperking heeft? Ook begeleiding van uw gezin behoort tot de mogelijkheden. Bijvoorbeeld als u een ziek kind heeft. Of een zware periode achter de rug heeft en de regie weer over uw leven probeert terug te krijgen.

Begeleiding voor mensen met psychische problematiek

Cordaan heeft gespecialiseerde verzorgenden in dienst om mensen met psychische problematiek te ondersteunen en te begeleiden. We kijken samen met u wat u nodig hebt om weer zo snel mogelijk de draad van uw gewone leven op te pakken. We helpen u bijvoorbeeld bij de organisatie van het huishouden. We ondersteunen bij uw administratie bij opvoeden en verzorgen van uw kinderen. Het opbouwen of onderhouden van een sociaal netwerk hoort daar ook bij. Ook geven we vaardigheidstrainingen. Bijvoorbeeld in persoonlijke verzorging of het leren leven met een beperking of chronische ziekte. We richten ons vooral op wat u zelf kunt en vullen aan waar u hulp nodig heeft.

Zelfstandig wonen met een verstandelijke beperking

U heeft een verstandelijke beperking maar woont zelfstandig. Daarbij kunt u wel wat ondersteuning gebruiken. Cordaan helpt u hierbij. In overleg wordt gekeken op welke gebieden ondersteuning noodzakelijk is. Bijvoorbeeld bij de organisatie van het huishouden, administratieve hulp, ondersteuning bij sociale contacten, persoonlijke verzorging of vaardigheidstrainingen. Uitgangspunt bij de ondersteuning is: u doet wat u zelf kunt, u leert wat u wilt leren en wij nemen over wat u moeilijk vindt. Een vaste medewerker begeleidt u en schakelt waar nodig andere hulpverleners in.

Roze Loper

Teams Ambulante begeleiding Centrum/ Zuid, Noord, West, Nieuw West, Oost en Zuid Oost hebben een Roze Loper Certificaat.

Wat is een Roze Loper? Roze Lopers geven aan dat de begeleiders van ambulante teams bewust en accepterent omgaan met seksuele diversiteit én dat die inclusiviteit is verwerkt in de kwaliteit van zorg en in het beleid. Mooie woorden, die eigenlijk betekenen dat in bij Cordaan iedereen mag zijn wie hij of zij is of wil zijn.

Meer informatie en aanmelden

Voor begeleiding kunt u terecht bij het buurtteam in uw buurt als u woont in de Gemeente Amsterdam. Woont u in Diemen dan kunt u bij De Brede Hoed een beschikking voor Ambulante Ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen.

Voor meer informatie over begeleiding bij u thuis kunt u contact opnemen met onze teamondersteuners via mail: planbureauvvbthuisbegeleiding@cordaan.nl 

Diagnostiek & behandeling

 • AVG-poli: Artsen voor Verstandelijk gehandicapten

  Iedereen met een verstandelijke beperking of vermoeden hiervan kan terecht bij de AVG-poli. Vragen die de AVG kan beantwoorden zijn uiteenlopend en staan altijd in verband met de verstandelijke beperking. De AVG kijkt met een brede blik en stelt de behoeften van de cliënt daarin centraal. Zo nodig werkt de AVG multidisciplinair met een gedragsdeskundige, een praktijkverpleegkundige of een paramedicus.

  Meer informatie over de AVG-poli

 • Diagnostiek & behandeling

  Diabe is het expertisecentrum van Cordaan voor mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers. Diabe is multidisciplinair en biedt consultatie, advies, diagnostiek en behandeling. Heeft u vragen waarom u bent zoals u bent? Voelt u zich niet goed in uw vel, maar weet u niet waarom? Wilt u advies omdat u vastgelopen bent in een bepaalde situatie? Heeft u een probleem waar u van af wilt? Neem dan contact op met Diabe.

  Meer informatie over Diabe

 • Psychomotorische therapie (PMT)

  Psychomotorische therapie (PMT) is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten en problemen. Klachten zoals somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen, spanningen, eetstoornissen of burn-out.

  Meer informatie over PMT

 • Fysio-& oefentherapie

  Een verstandelijke beperking kan invloed hebben op hoe iemand beweegt. Het tempo van bewegen, de concentratieboog en de manier van informatieverwerking zijn bij mensen met een verstandelijke beperking vaak anders. Daarom heeft Cordaan speciale fysiotherapeuten en oefentherapeuten voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer informatie over fysio- & oefentherapie

 • Ergotherapie

  Deze vorm van ergotherapie is bedoeld voor mensen die bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten worden gehinderd door lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Een ergotherapeut helpt bij het vinden van oplossingen bij het uitvoeren van deze activiteiten.

  De therapeut geeft advies, behandelt en heeft een signalerende functie.

  Meer informatie over ergotherapie

 • Logopedie

  Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van (ondersteunde) communicatie, problemen met spraak, stem of gehoor, en mensen met slikstoornissen.

  Zij ondersteunen cliënten met specifieke problemen, bijvoorbeeld moeilijk verstaanbaar gedrag, autismespectrumstoornis, ernstige meervoudige beperkingen en dementie.

  Meer informatie over logopedie

 • Sensorische informatieverwerking

  Sensorische informatieverwerking (SI) betekent dat we informatie uit de wereld om ons heen en vanuit ons lichaam via de zintuigen kunnen opnemen, stukjes informatie met elkaar kunnen verbinden en er op de juiste manier op kunnen reageren. Een verstandelijke of meervoudige beperking kan zorgen voor een verstoring binnen deze informatieverwerking en voor extra beperkingen. Hierdoor kan de kwaliteit van leven verminderen.

  Meer informatie over SI

 • Hydrotherapie

  Hydrotherapie is een vorm van fysiotherapie/oefentherapie die in het water wordt uitgevoerd. We maken gebruik van de gewichtsloosheid van het menselijk lichaam in het water en de temperatuur van het water (32 graden Celsius). Ook voor wie niet actief kan zwemmen, is hydrotherapie een geschikte behandelmethode. Onder begeleiding van een ervaren therapeut voert u verschillende oefeningen uit. Door de opwaartse druk van het water zijn veel van deze oefeningen gemakkelijker uit te voeren, andere oefeningen worden zwaarder door de extra weerstand van het water.

  Meer informatie over hydrotherapie

 • Muziektherapie

  Muziek is een middel om met anderen te communiceren, kan aanzetten tot bewegen en invloed hebben op de stemming van mensen. Ook neurologisch onderzoek wijst uit dat muziek goed voor je is. Daarom is muziektherapie een geschikte behandeling voor mensen met een beperking. Muziektherapie is geschikt voor mensen met concentratieproblemen, depressie, spanningsklachten, gedragsproblemen, rouwverwerking, negatief zelfbeeld, trauma, angst. Voor muziektherapie hoeft u geen muzikale vaardigheden te hebben. Plezier hebben in muziek is het uitgangspunt.

  Meer informatie over muziektherapie