Begeleiding & behandeling in en buiten school

Extra hulp en specialistische begeleiding en behandeling op school, dagopvang of peuterspeelzaal.

Jouw kind moet zich kunnen ontwikkelen en leren, zoals alle kinderen. Cordaan Jeugd zorgt ervoor dat je kind mee kan blijven doen.