Een illustratie van vier gekleurde vormen waarvan één met een gezichtje.

Team ambulante ondersteuning

Ondersteuning voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand of verstandelijke beperking in de kinderopvang, het reguliere onderwijs en thuis.

Team Ambulante Ondersteuning (TAO) observeert kinderen in de kinderopvang, binnen het regulier basisonderwijs en thuis. We geven adviezen aan pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders.

Ons streven is dat jouw kind, net als andere kinderen, in zijn eigen omgeving naar de opvang of school kan gaan. 

Aanmelden

 1. 1 Aanmelding

  Aanmelding voor de ondersteuning op de kinderopvang gaat via Okido. Aanmelding voor ondersteuning binnen het onderwijs gaat via de school of het samenwerkingsverband. Aanmelding voor thuis gaat via het Ouder Kind Team bij jou in de buurt.

 2. 2 Doorverwijzing naar TAO

  Na aanmelding volgt de doorverwijzing naar jouw contactpersoon binnen het Team Ambulante Ondersteuning. Samen bespreken jullie wensen, behoeften en de mogelijkheden.

 3. 3 Meer informatie

  Voor informatie voor onder andere aanmeldingen kun je contact opnemen met het Zorgloket van Cordaan Jeugd.

Wat biedt het Team Ambulante Ondersteuning?

 • TAO kinderopvang biedt ondersteuning op reguliere voorscholen en kinderdagverblijven bij verschillende hulpvragen voor het kind. De vragen kunnen van ouders maar ook van pedagogisch medewerkers van de opvang komen. 

  De ontwikkelingsondersteuner brengt de ontwikkeling van het kind in kaart door observaties en gesprekken. Naar aanleiding hiervan wordt er een begeleidingsplan geschreven. Met dit plan kunnen pedagogisch medewerkers aan de slag. De ontwikkelingsondersteuner zal hen hierin coachen en heeft regelmatig overleg met ouders en andere betrokkenen.  

  Ook kan de ontwikkelingsondersteuner zelf met het kind aan het werk om de gehele ontwikkeling te stimuleren. 

  De ontwikkelingsondersteuner denkt mee met wat er eventueel nog meer nodig is; zoals onderzoeken, therapieën, (extra) gespecialiseerde begeleiding. 

 • TAO onderwijs biedt ondersteuning op reguliere scholen bij verschillende hulpvragen voor het kind. Deze vragen kunnen vanuit school of ouders komen. 

  De ontwikkelingsondersteuner kan met het kind werken aan (schoolse) vaardigheden, aan zelfstandig werken en aan de sociale ontwikkeling van het kind zodat het mee kan doen in de groep.  

  Ook kan de ontwikkelingsondersteuner het kind observeren en aangeven wat het kind met haar/zijn gedrag aangeeft.    

  De ontwikkelingsondersteuner werkt samen met alle betrokkenen rondom het kind en denkt mee met wat er eventueel nog meer nodig is, bijvoorbeeld aangepast schoolmateriaal, onderzoeken, therapieën en (extra) gespecialiseerde begeleiding. 

 • TAO Thuis biedt ondersteuning in de thuissituatie bij verschillende hulpvragen voor het kind of bij lichte opvoedvragen van de ouders.

  De ontwikkelingsondersteuner doet activiteiten met het kind en leert het kind nieuwe vaardigheden die aansluiten bij zijn/haar behoefte.

  Ouders worden betrokken bij het werken aan de doelen. Daarnaast kan TAO Thuis voor een periode ontlasting bieden, zodat ouders ruimte/draagkracht ervaren om voor hun kind te zorgen. De zorg wordt niet overgenomen. 

 • In onze ondersteuning en begeleiding maken we gebruik van Totale Communicatie, o.a. door het inzetten van gebaren. 

  Ook werken we veel met de methode Early Intervention (kleine stapjes). Daaropvolgend werken we in het onderwijs met de CED-leerlijnen.  
   
  We kunnen spelbegeleiding en rekenlijn (stichting Scope) aanbieden. 

  In ons team werken ook gespecialiseerde Leespraat begeleiders van Stichting Scope.   

Samenwerkingen

Team Ambulante Ondersteuning van Cordaan Jeugd is onderdeel van Okido en werkt samen met Ouder- en Kindteams, het samenwerkingsverband en andere zorgorganisaties. 

Verpleegkundige en kind zitten op een bank en kijken naar elkaar
Een illustratie van een blauwe vorm met oogjes en daaronder twee gele handen.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag over wonen, dagbesteding, werken, behandeling of begeleiding? Bel of mail ons:

Zorgloket Jeugd

We zijn te bereiken op telefoonnummer

(020) 630 62 62

Kunnen we de telefoon niet opnemen? Stuur dan een e-mail naar zorgloketjeugd@cordaan.nl.