Een illustratie van een groot geel poppetje en klein roze poppetje die hun handen naar elkaar uitreiken.

Specialistische jeugdhulp speciaal onderwijs

Jeugdhulp aan leerlingen in het speciaal basis- en voortgezet onderwijs in de regio Amsterdam.

In samenwerking met ouders en school helpen wij leerlingen om tot leren te komen en mee te kunnen doen aan het programma in de klas.

Ons doel is kinderen een goede basis bieden door zorg en onderwijs op elkaar af te stemmen. Vaste hulpverleners zijn op school dichtbij, en makkelijk en snel te bereiken.

Aanmelden

 1. 1 Aanmelden

  Neem voor vragen of aanmelding contact op met het Zorgloket Cordaan Jeugd. Samen brengen we in kaart wat je nodig hebt en bespreken we de mogelijkheden. Ook kijken we wat er nog nodig is om dit te regelen. We gaan op zoek naar een passende vorm van ondersteuning en houden zoveel mogelijk rekening met je wensen.

 2. 2 Kennismaking

  Als we een passende vorm van ondersteuning hebben gevonden, ontvang je een uitnodiging voor een kennismaking, het verdere verloop van de aanmelding wordt nog met je besproken.

Goed om te weten

 • Om leerlingen een ononderbroken schoolloopbaan te bieden, werkt Cordaan jeugd intensief samen met het speciaal onderwijs en andere zorgaanbieders.

  Wij leveren jeugdhulp individueel en in groepsverband, in - en buiten de klas. De jeugdhulp die het SJSO-team van Cordaan verleent, is altijd ondersteunend aan de doelen die op school zijn vastgesteld.

  Het jeugdhulptraject wordt samen met school, ouders en als het kan met de leerling zelf vormgegeven. 

 • Naast een laagdrempelig jeugdhulptraject, bieden de SJSO-teams van Cordaan Jeugd preventieactiviteiten aan op scholen voor (basis- en voortgezet-) speciaal onderwijs. 

  Deze activiteiten bestaan uit incidentele en kortdurende begeleiding van leerlingen en/of de ouders en pedagogische ondersteuning in de klas.

  Het SJSO-team geeft eveneens consultatie en advies binnen het schoolteam en doet observaties in - en om de klas of het schoolplein. 

 • Ons doel is kinderen een goede basis bieden door zorg en onderwijs op elkaar af te stemmen.

  Vaste hulpverleners zijn op school dichtbij en makkelijk te bereiken. Waarbij snelle inzet van jeugdhulp, vanuit een gezamenlijk doel mogelijk is.

 • Het schoolteam informeert ouders/verzorgers over de werkwijze binnen de school en bespreekt of aanvullende inzet van SJSO wenselijk is. Bij leerlingen uit de gemeente Amsterdam en Diemen die in aanmerking komen voor specialistische jeugdhulp op het speciaal (voortgezet) onderwijs vindt de vergoeding plaats vanuit de Gemeente Amsterdam. Je hoeft hier zelf niks voor te doen.  

  Voor leerlingen woonachtig buiten Amsterdam of Diemen is afstemming met de eigen gemeente noodzakelijk. Als er een hulpvraag vanuit school is voor jouw kind, bemiddelt school en het SJSO-team hierbij. Het Ouder- Kindteam bij jou in de buurt maakt met samen jou, de school van jouw kind en de betrokken hulpverleners, een perspectiefplan. Dit plan is nodig voor de aanmelding.  

  Heeft jouw kind een Wlz-indicatie? Dan kun je in overleg met het schoolteam en het SJSO-team van Cordaan, bespreken welke extra inzet er mogelijk is wanneer dit wenselijk is voor jouw kind. 

Een illustratie van een blauwe vorm met oogjes en daaronder twee gele handen.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag over wonen, dagbesteding, werken, behandeling of begeleiding? Bel of mail ons:

Zorgloket Jeugd

We zijn te bereiken op telefoonnummer

(020) 630 62 62

Kunnen we de telefoon niet opnemen? Stuur dan een e-mail naar zorgloketjeugd@cordaan.nl.