Verstandelijk gehandicaptenzorg (VGZ)

Cordaan is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking: van jong tot oud, van licht tot zeer ernstig verstandelijk beperkt, met of zonder bijkomende andere beperkingen. Thuis of in een gezin, op zichzelf wonend of in een speciale woonvoorziening. Op school, in een dagcentrum of in een vrij bedrijf.

Cordaan is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking: van jong tot oud, van licht tot zeer ernstig verstandelijk beperkt, met of zonder bijkomende andere beperkingen. Thuis of in een gezin, op zichzelf wonend of in een speciale woonvoorziening. Op school, in een dagcentrum of in een vrij bedrijf.

Een waardevol leven

Omdat zorg en ondersteuning niet altijd kan worden geboden door de eigen sociale omgeving, doen deze mensen een beroep op Cordaan. Onze drijfveer is een bijdrage te leveren aan een waardevol leven. Samen creëren we kansen en mogelijkheden om het beste uit onze cliënten te halen. Dat is waar wij voor staan. Dat is onze missie.

Volwaardig burgerschap

Het leveren van een bijdrage aan een waardevol leven doen wij in de context van volwaardig burgerschap. Wij vinden dat mensen met een verstandelijke beperking met dezelfde kansen, mogelijkheden en plichten moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Het is onze uitdaging om voor iedere cliënt de voor hem of haar meest betekenisvolle plek in de samenleving te vinden. Daarbij proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de talenten van cliënten en deze waar mogelijk te versterken.

Wij zijn er voor ieder individu

Wij zijn er. Gevraagd en ongevraagd. Wij zijn er voor ieder individu. Bij mooie momenten, maar ook als het minder goed gaat. Wij luisteren naar cliënten, zien wie ze zijn en kijken wat ze nodig hebben. Niemand blijft bij ons onopgemerkt, want wij staan naast onze cliënten.

Wij begeleiden in het zelf doen Wij hebben oog voor de cliënt en zijn situatie en zoeken voortdurend naar mogelijkheden. We begeleiden cliënten om het beste uit zichzelf te halen. Wij geloven dat eigen invloed en zelf doen bijdragen aan een gelukkig leven. In sommige situaties hoort hier ook het stellen van grenzen bij.

 

Veelzijdig aanbod

Ons aanbod is veelzijdig We bieden keuze mogelijkheden die afgestemd zijn op mensen met een beperking. Het aanbod van Cordaan VGZ is veelzijdig; van wonen en werken tot welzijn, vrije tijd en leren. Wij bieden zorg, begeleiding én behandeling. Ons aanbod is er op gericht om bij te dragen aan een waardevol leven. 

Wij staan middenin de samenleving. Wij zijn kleinschalig georganiseerd. Waar je ook woont, er is altijd hulp in de buurt. Dit is bewust. Zo staan onze cliënten middenin de samenleving en zijn ze omringd door de mensen die belangrijk voor ze zijn. Én kunnen ze naar eigen vermogen mee doen.

Kleurrijk

Onze roots liggen in Amsterdam. Een stad met zeer diverse mensen en nationaliteiten. Iedereen kan bij ons terecht, wat hun achtergrond, voorliefde, kleur of beperking ook is. De diversiteit en kleurrijkheid maakt ons tot wie wij zijn.

Klantbelofte: Bij ons kun je zijn wie je bent.

Vol Lef

Doordat we lef en creativiteit combineren krijgen we veel gedaan. Noem het ondernemend, stimulerend of gedreven. Wij gaan uit van mogelijkheden en zien kansen. Wat ons kenmerkt is dat we initiatief tonen en doen. Lef hebben betekent ook keuzes durven maken tussen ruimte geven en begrenzen. En praten over dat wat niet mogelijk is.

Klantbelofte: Wij gaan ver zodat jij het beste uit jezelf haalt, en we begrenzen waar nodig.

Liefdevol

Wij werken vanuit ons hart. En vanuit veilig voelen en vertrouwen. De basis is een respectvolle en warme relatie. Voor iedereen hebben we oprechte aandacht. Zo helpen wij onze cliënten om een waardevol leven te leiden.

Klantbelofte: Wij zien jou en we staan naast je.

Vakmensen

Naast liefdevol zijn we professionals in wat we doen. We zijn betrokken vakmensen. We doen wat we zeggen. En we zijn in staat om een dialoog te voeren. Dit zien wij als voorwaarde om een passend antwoord te geven op de soms wisselende vragen van cliënten.

Klantbelofte: Onze zorg en ondersteuning is vakkundig.

Verbindend

Wij werken samen met familie. En leggen verbinding met andere mensen uit het netwerk, vrijwilligers en de buurt. We gaan in gesprek om ieders talent te benutten. En we kijken wie wat kan doen in de ondersteuning van onze cliënten. Want samen maken wij het beter!

Klantbelofte: Wij betrekken je familie, netwerk en partners in de samenleving bij de ondersteuning.

Wat we beloven

Klantbeloften geven cliënten houvast in wat ze kunnen verwachten. En ze helpen om te kiezen. Onze klantbeloften komen voort uit hoe wij werken.

Jaarlijks gaan wij met cliënten en/of familie in gesprek of wij ook echt doen wat wij beloven.

Kwaliteitsrapport Verstandelijk Gehandicaptenzorg

Sinds 2012 werkt Cordaan met zelfevaluaties in de teams en verwerkt deze uitkomsten, samen met uitkomsten van andere kwaliteitsmetingen, tot een kwaliteitsrapport.

Behandeling en expertise VGZ

Cordaan heeft een team behandeling en expertise met Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), gedragsdeskundigen, fysio-, oefen-, ergo-, hydro-, of muziektherapeuten en logopedisten. Hieronder leest u met welke vragen u bij deze behandelaren terecht kunt.

 • Fysio- en oefentherapie

  Een verstandelijke beperking kan invloed hebben op hoe iemand beweegt. Het tempo van bewegen, de concentratieboog en de manier van informatieverwerking zijn bij mensen met een verstandelijke beperking vaak anders. Daarom heeft Cordaan speciale fysiotherapeuten en oefentherapeuten voor mensen met een verstandelijke beperking.

  Meer weten over fyio- en oefentherapie

 • Ergotherapie

  Deze vorm van ergotherapie is bedoeld voor mensen die bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten worden gehinderd door lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Een ergotherapeut helpt bij het vinden van oplossingen bij het uitvoeren van deze activiteiten.

  De therapeut geeft advies, behandelt en heeft een signalerende functie.

  Meer informatie over ergotherapie

 • Logopedie

  Onze logopedisten zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van (ondersteunde) communicatie, problemen met spraak, stem of gehoor, en mensen met slikstoornissen.

  Zij ondersteunen cliënten met specifieke problemen, bijvoorbeeld moeilijk verstaanbaar gedrag, autismespectrumstoornis, ernstige meervoudige beperkingen en dementie.

  Meer informatie over logopedie

 • Sensorische informatieverwerking

  Sensorische informatieverwerking (SI) betekent dat we informatie uit de wereld om ons heen en vanuit ons lichaam via de zintuigen kunnen opnemen, stukjes informatie met elkaar kunnen verbinden en er op de juiste manier op kunnen reageren. Een verstandelijke of meervoudige beperking kan zorgen voor een verstoring binnen deze informatieverwerking en voor extra beperkingen. Hierdoor kan de kwaliteit van leven verminderen.

  Meer informatie over SI

 • Hydrotherapie

  Hydrotherapie is een vorm van fysiotherapie/oefentherapie die in het water wordt uitgevoerd. We maken gebruik van de gewichtsloosheid van het menselijk lichaam in het water en de temperatuur van het water (32 graden Celsius). Ook voor wie niet actief kan zwemmen, is hydrotherapie een geschikte behandelmethode. Onder begeleiding van een ervaren therapeut voert u verschillende oefeningen uit. Door de opwaartse druk van het water zijn veel van deze oefeningen gemakkelijker uit te voeren, andere oefeningen worden zwaarder door de extra weerstand van het water.

  Meer informatie over hydrotherapie

 • Muziektherapie

  Mensen met een verstandelijke beperking kunnen in hun dagelijks leven problemen ondervinden die te maken hebben met hun beperking(en). Muziek is een middel om met anderen te communiceren, kan aanzetten tot bewegen en invloed hebben op de stemming van mensen. Ook neurologisch onderzoek wijst uit dat muziek goed voor je is. Daarom is muziektherapie een geschikte behandeling voor mensen met een beperking.

  Meer informatie over muziektherapie

Publicaties Cordaan

Video over onze visie

Kijkduin Media maakte deze clip over de nieuwe visie van Cordaan VGZ. Ze wilden graag een stoer en aansprekend filmpje en kozen daarom voor een rap. De tekst ontstond uit gesprekken rondom de officiële visietekst en ook de muziek is deels zelfgemaakt. Nina Kok en Viresh Palthie hebben gezongen en gerapt. Hayder Ali maakte de prachtige beelden van de rappers in Amsterdam.

Zijn wie je wilt zijn