Feuerstein Centrum

Wij zijn Feuerstein mediatoren. Wat ons bindt is de overtuiging dat ieder kind wil en kan leren. Dus ook jouw kind. De kracht van ons team is dat ieder van ons daarbij een andere achtergrond heeft. Van bewegingsagoog tot pedagoog tot docent op een basisschool. Feuerstein is er voor ieder kind.

Wat doen we?

Feuerstein ziet intelligentie als een spier. Als je een spier traint ontwikkelt hij zich. En als je hem met rust laat en er niks mee doet, dan slinkt hij.

Soms zit iets de ontwikkeling in de weg. Dat kan van alles zijn. Leren door mediatie is wat dan kan helpen, het is in de kern hoe Feuerstein werkt.

Een mediator staat tussen de opdracht en het kind in. Het gaat bij (leren door) mediatie over de interactie, wat je zegt, wat je doet en hoe je je verhoudt tot een kind. Feuerstein biedt, eenvoudiger gezegd, het tegenovergestelde van instructies geven.

Bij Feuerstein werken kinderen aan opdrachten. Er is een persoonlijke route, die is opgesteld na een zeer uitgebreide intake. We observeren het kind daarin nauwkeurig. De ontwikkelingsmogelijkheden van het kind en onze inschatting van hoe de cognitieve functies (denk- en leerfuncties) aangesproken en ontwikkeld kunnen worden, brengen we in kaart. De route is uitgebalanceerd en persoonlijk. Het gaat van bewegingstaken tot taken op papier. Een opdracht kan het spelen van een spelletje zijn, maar het kan ook gewoonweg even stil zitten zijn. Of een bal vangen. 

Wanneer een kind leert hoe het leert, kan het de eigen plek met meer zelfvertrouwen vinden. Dat is waar we bij Feuerstein met elkaar aan werken.

Wie was Feuerstein?

‘Kan niet bestaat niet. Als er al plafonds zijn, dan ken ik ze niet,’ aldus Professor Reuven Feuerstein (1921-2014), grondlegger van de Feuerstein leermethodiek. Het is zijn gedachtegoed, het zijn de ideeën van Feuerstein, die aan de basis liggen van hoe wij werken. 

 

Hoe komt een kind tot een antwoord?

We leren kinderen een manier vinden die voor hen werkt. We steken onze energie niet in het antwoord dat we willen zien of horen. Hoe een kind tot een antwoord komt, houdt ons wel bezig.

We bieden geen veelheid aan oplossingen. We komen achter de manier die werkt voor je kind. Je kind krijgt vertrouwen in hoe het een opdracht kan aanpakken.

Hoe werken we verder?

Speelse inspanning is waar we in geloven en hoe we werken. Zowel fysiek als geestelijk. Ieder kind wordt tot inspanning uitgenodigd en uitgedaagd. Ieder op de eigen manier, op eigen tempo. Zo kan ieder kind goed toegerust de weg in de wereld vinden.

De manieren en middelen die we gebruiken zijn verschillend. We werken in de speelhoek of aan tafel. We koken, bakken of verven. Of we gaan boodschappen doen in de supermarkt of de markt op. We hebben de ruimte om te wisselen van setting en materiaal.

We verdiepen ons in het kind en in de omgeving van het kind. Waar nodig betrekken wij mensen die daarin belangrijk zijn.

We werken op verschillende manieren. Individueel, in groepjes, met ouders en met verschillende begeleiders. Aandacht en rust kenmerkt wat we doen.  

In het kort

Afhankelijk van de hulpvraag van het kind, bieden we op één of meer van de volgende gebieden ondersteuning:

  • vergroten van zelfvertrouwen
  • vergroten van zelfredzaamheid en zelfstandigheid
  • ondersteunen van de emotionele ontwikkeling
  • leren uitdagingen aan te gaan, open te staan voor uitdagingen.
  • vergroten van sociale vaardigheden
  • vergroten van leervaardigheden

Voor wie is Feuerstein?

Voor ieder kind vanaf vier jaar. Denk aan kinderen met het Downsyndroom, kinderen met een aandoening in het autistisch spectrum, kinderen met een verstandelijke beperking, (hoog)begaafde onderpresteerders of jongeren met andere leerachterstanden. Weet je niet zeker of Feuerstein voor jouw kind kan werken? Je bent altijd welkom met je vraag. 

Hoe werkt het na(ast) Feuerstein?

We denken graag mee over waar je kind na(ast) de behandeling bij Feuerstein gebaat is. 

Ben je geïnteresseerd?

Wil je meer weten? Neem gerust contact op.
Efeuerstein@cordaan.nl
T: (020) 312 23 66