Wonen met Dementie

Als u of uw naaste niet meer zelfstandig kan blijven wonen, vanwege de gevolgen van dementie, kunt u bij een van de woonlocaties van Cordaan terecht. De woonlocaties zijn kleinschalig in een veilige en huiselijke omgeving. Uw individuele zorgvraag en wensen zijn uitgangspunt voor de ondersteuning.

Cordaan biedt zorg in 25 woonlocaties in Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep.

Kleinschalig

U woont bij ons met maximaal 7 medebewoners in een huiselijke groep. U heeft een eigen slaapkamer die u kunt inrichten met persoonlijke spullen. Op veel locaties heeft u eigen sanitair. De huiskamer en keuken deelt u met de andere bewoners. In de huiskamer vindt het dagelijks leven plaats, u wordt daar zoveel mogelijk bij betrokken. Uw partner of familie wordt hierbij van harte uitgenodigd.
Er is alle ruimte voor u eigen hobby’s en dagindeling, wilt u vroeg of laat naar bed? De medewerkers houden hier rekening mee. Wij hebben oog voor wat voor u belangrijk is om een prettige dag te hebben. Vrijwilligers kunnen u daar ook bij ondersteunen.

Vrijheid, mits veilig

Uw vrijheid staat bij ons hoog in het vaandel. Hoewel de woonlocaties  vaak 'gesloten’ zijn, bent u alleen in uw vrijheid beperkt als het echt niet anders kan. Ons uitgangspunt is altijd: geen beperking in uw vrijheid, tenzij. Als dat aan de orde is, dan wordt altijd gezocht naar de voor u best passende oplossing. U en uw partner of familie wordt betrokken in het zoeken naar de deze oplossing. Elkaar leren kennen en in gesprek zijn en blijven is daarbij een vanzelfsprekende voorwaarde.

Deskundig

De medewerkers zijn 24 uur per dag aanwezig. Zij zijn opgeleid om eventuele gezondheidsrisico’s te herkennen. Zij hebben ervaring met mensen met geheugenproblemen en weten wat dat betekent voor u en uw partner en familie. We werken in teams met onder andere een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden.

Meer informatie

Wilt u meer informaties over onze woonlocaties voor mensen met dementie? Neem dan contact op met het Cliënten Servicebureau:

T: 088 267 32 26
E: zorgbemiddeling@cordaan.nl

De kosten

Voor het verblijf op een woon afdeling is een indicatie van het CIZ nodig. Het CIZ indiceert op aanvraag van de huisarts of specialist. Het verblijf op een afdeling wordt vergoed via de Wlz. Iedere bewoner betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage.