Wonen voor ouderen

Voor wie niet meer zelfstandig thuis kan wonen met mantelzorg of thuiszorg, heeft Cordaan diverse woonvormen met uiteenlopende mogelijkheden in zorg en ondersteuning. U kunt wonen in een verzorgingshuis met weinig ondersteuning, in een verpleeghuis met intensieve zorg, of in een van onze huiselijke kleinschalige woonvoorzieningen. Doorgaans beschikt iedere bewoner over een eigen zitslaapkamer. De kamers kunnen naar eigen smaak worden ingericht met eigen meubels en accessoires.

Bij Cordaan wonen

Voor wie niet meer zelfstandig thuis kan wonen met mantelzorg of thuiszorg, heeft Cordaan diverse woonvormen met uiteenlopende mogelijkheden in zorg en ondersteuning. U kunt wonen in een verzorgingshuis met weinig ondersteuning, in een verpleeghuis met intensieve zorg, of in een van onze huiselijke kleinschalige woonvoorzieningen. Elk jaar komen er nieuwe locaties voor kleinschalig wonen bij. Uw individuele zorgvraag en wensen zijn de uitgangspunten voor de ondersteuning die u van ons ontvangt. Cordaan biedt zorg in 25 huizen in Amsterdam, Diemen, Huizen en Nieuw-Vennep.
 

Wachttijden

De consulenten van het Cliënten Servicebureau kunnen u meer vertellen over plaatsingsmogelijkheden en u adviseren in uw specifieke situatie. U kunt de cliëntconsulenten bereiken via: 088 267 32 26.

Kleinschalig wonen

In onze kleinschalige woongroepen bieden we zorg in een huiselijke en herkenbare omgeving. De individuele zorgvraag is het uitgangspunt, de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven hebben prioriteit. De bewoners leven zoveel mogelijk 'als thuis'. Zij vormen samen een huishouden en worden betrokken bij het bestellen van boodschappen, koken en huishoudelijke activiteiten. In de woongroep beschikt iedere bewoner over een eigen zitslaapkamer. De kamers kunnen naar eigen smaak worden ingericht met eigen meubels en accessoires. Elke woongroep heeft een gezellige, sfeervolle huiskamer en een moderne keuken die men met elkaar deelt.

Familie en vrienden zijn in onze kleinschalige woonvoorzieningen altijd welkom, en kunnen bijvoorbeeld deelnemen aan dagelijkse activiteiten in de groepswoningen, speciale dagactiviteiten en uitstapjes.

Verpleeghuizen

Een verpleeghuis is bedoeld voor mensen met een ernstige ziekte of beperking die intensieve zorg nodig hebben. Opname in een verpleeghuis kan tijdelijk of langdurig zijn. Bijvoorbeeld als u:

  • na een ziekenhuisopname tijdelijk nog veel verzorging en/of verpleging nodig heeft;
  • moet revalideren na een ongeluk, een grote operatie of een beroerte;
  • door een chronische ziekte veel zorg nodig heeft, bijvoorbeeld door MS, hersenletsel of dementie.

Mensen van alle leeftijden kunnen in een verpleeghuis terecht. In sommige verpleeghuizen wonen alleen bepaalde groepen cliënten, bijvoorbeeld mensen met dementie.

Seniorenwoningen

In Amsterdam heeft Cordaan ook seniorenwoningen, zoals vroeger de aanleunwoningen. Zie “Zelfstandig Wonen (met of zonder thuiszorg)” 

Kortdurend eerstelijns verblijf

Kortdurend eerstelijns verblijf is mogelijk als u om medische redenen tijdelijk niet thuis kunt wonen, bijvoorbeeld na ontslag uit het ziekenhuis. Ook in de laatste levensfase is tijdelijk - kortdurend - eerstelijns verblijf mogelijk, bijvoorbeeld als thuis geen terminale zorg gegeven kan worden. Meer informatie >>

Palliatieve zorg

ledereen kan in haar of zijn leven te maken krijgen met een ernstige ziekte waarvoor genezing niet mogelijk is. Speciaal voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, een korte levensverwachting hebben en die (tijdelijk) niet thuis of in het ziekenhuis kunnen of willen verblijven, heeft Cordaan hospice-units voor intensieve palliatieve zorg ingericht. Deze units zijn aangesloten bij het palliatief netwerk Amsterdam. Meer informatie >>

De Woonlocaties

Wat wordt vergoed

Voor veel vormen van zorg bij Cordaan geldt dat u een indicatie nodig heeft van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) of een beschikking van de gemeente. Als u in een verzorgingshuis of verpleeghuis woont, wordt de zorg vergoed uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch verzekerd voor Wlz-zorg. Wie zorg uit de Wlz krijgt, betaalt een verplichte eigen bijdrage. Dat heeft de overheid geregeld. Informatie over de verplichte eigen bijdrage Wlz kunt u krijgen bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) van de overheid.

Wat betaalt u zelf?

Elke bewoner van een verpleeghuis of kleinschalige woonvoorziening krijgt de zorg die past bij de zorgbehoefte. Voor sommige zaken moet u zelf betalen. Bijvoorbeeld de gewone zorgverzekering die u zelf afsluit voor ziektekosten. Of het wassen van uw eigen kleding. U kiest zelf welke aanvullende diensten u wilt hebben, naast alles wat de Wlz vergoedt. In de folder en tarievenlijst leest u alles over deze regels en de tarieven. 

Algemene Leveringsvoorwaarden VVT

De Algemene Leveringsvoorwaarden VVT zijn schriftelijke afspraken tussen u en Cordaan en regelen uw rechten en uw plichten en die van Cordaan. Klik hier voor meer informatie.