Verwijzers Jeugd

Zoekt u hulp bij de zorg voor een kind met een verstandelijke beperking? Cordaan Jeugd kan u helpen.

Kinderen met een verstandelijke beperking hebben recht op een zo normaal mogelijk leven. En op speciale zorg waar dat nodig is. Cordaan Jeugd levert die gespecialiseerde hulp. Samen met ouders, verwijzers, begeleiders en leerkrachten.

Cordaan Jeugd

Lees meer over de mogelijkheden bij Cordaan Jeugd.

Contact

Zorgloket van Cordaan Jeugd
(020) 630 62 62
e-mail: zorgloketjeugd@cordaan.nl

Algemeen telefoonnummer Cordaan Jeugd
(020) 630 62 60
e-mail: cordaanjeugd@cordaan.nl