Verwijzers Jeugd

Zoekt u hulp bij de zorg voor een kind met een verstandelijke beperking? Cordaan Jeugd kan u helpen.

Kinderen met een verstandelijke beperking hebben recht op een zo normaal mogelijk leven. En op speciale zorg waar dat nodig is. Cordaan Jeugd levert die gespecialiseerde hulp. Samen met ouders, verwijzers, begeleiders en leerkrachten.

Cordaan Jeugd

Lees meer over de mogelijkheden bij Cordaan Jeugd.

Expertisecentrum Kinderwens en Ouderschap & Kennisnetwerk Seksualiteit

Het expertisecentrum en kennisnetwerk wisselt kennis en ervaring uit rondom de thema’s kinderwens, ouderschap en seksualiteit bij mensen met een beperking. Het doel is een kwalitatieve verbetering van ondersteuning aan cliënten en medewerkers die met deze thema's te maken hebben. Lees meer >>>

Contact

Zorgloket van Cordaan Jeugd
(020) 630 62 62
e-mail: zorgloketjeugd@cordaan.nl

Algemeen telefoonnummer Cordaan Jeugd
(020) 630 62 60
e-mail: cordaanjeugd@cordaan.nl