Corso

Cordaan heeft toegankelijke informatie hoog in het vaandel staan. Met toegankelijke informatie kunnen cliënten in de huidige maatschappij immers beter en zelfstandiger deelnemen aan de samenleving. Voor mensen met een verstandelijke beperking vergt dit extra aandacht. Dit zie je terug in het cliëntenblad Corso. Daarin zijn de teksten eenvoudig leesbaar. Ze worden zoveel mogelijk ondersteund met beeldmateriaal.

Cliëntenblad

Corso is het blad voor mensen met een verstandelijke beperking en biedt een schat aan informatie over Cordaan. Het blad is bestemd voor Amsterdammers met een verstandelijke beperking. Het komt vier keer per jaar uit. Corso bestaat uit een aantal vaste rubrieken, die vooral gaan over wonen, werken en vrije tijd.
Ook is er ruimte voor artikelen over onderwerpen die op dat moment actueel of belangrijk zijn.

Bij het maken van Corso houden we zoveel mogelijk rekening met de Europese Richtlijnen voor eenvoudige en leesbare teksten voor mensen met een verstandelijke beperking.

Contact

Wilt u ook elk kwartaal Corso ontvangen?
Stuur dan een mail met uw naam en postadres naar: corso@cordaan.nl

Kijk voor de meest recente Corso's op de downloads hieronder.

Corso 2024