Leveringsvoorwaarden VGZ

Op deze pagina vindt u de Algemene Leveringsvoorwaarden die behoren bij uw zorgovereenkomst met Cordaan. Mocht u eventueel een papieren versie wensen, dan kunt u dit bij de locatiemanager kenbaar maken.

Deze leveringsvoorwaarden bevatten informatie over onder andere het zorgplan, uw en onze verplichtingen en hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

Algemene leveringsvoorwaarden VGN

Cordaan is lid van de branche organisatie VGN en heeft deze algemene voorwaarden zorg- en dienstverlening (september 2018 VGN) overgenomen. Deze algemene voorwaarden en de bijzondere leveringsvoorwaarden maken deel uit van de zorgovereenkomst Cordaan.

Algemene leveringsvoorwaarden VGN

Voorbeeld Zorgovereenkomst

Hier ziet u een voorbeeld van een zorgverleningsovereenkomst van Cordaan. Deze overeenkomst tekent u op het moment dat u zorg ontvangt van Cordaan.