Wat is een wijkkliniek?

De wijkkliniek is een nieuw zorgconcept voor kwetsbare ouderen die normaalgesproken in het ziekenhuis worden opgenomen vanwege acute medische problemen. In de wijkkliniek krijgen ouderen naast medische zorg voor hun acute aandoening ook goede ondersteuning en begeleiding om zo fit mogelijk weer naar huis te kunnen. Zodat ze hun leven weer zo zelfstandig mogelijk kunnen oppakken. De wijkkliniek is een initiatief van Amsterdam UMC, Cordaan en Zilveren Kruis.

Integrale aanpak 
De wijkkliniek is een van de interventies om acute ouderenzorg vorm te geven en helpt heropnamen en verlies van zelfredzaamheid voorkomen of verminderen. Een interdisciplinair team van zorgprofessionals behandelt de ouderen niet alleen acuut medisch specialistisch. De behandeling richt zich ook op de geriatrische problematiek en zet het functioneren en het welzijn van de oudere centraal, door rekening te houden met de sociale, somatische, psychische en functionele aspecten van de patiënt.   

4 kerncomponenten  
De eerste resultaten in Amsterdam zijn veelbelovend en inmiddels zijn er 9 proeftuinen van de wijkkliniek actief. Omdat de regionale omstandigheden en daarmee de precieze invulling van de wijkkliniek kan verschillen, hebben de proeftuinen 4 kerncomponenten geformuleerd waaraan de geboden zorg en locatie moet voldoen om te kunnen spreken van een wijkkliniek: 

  1. De doelgroep; wie wel en niet. 
  2. Zorggericht op functioneren & terugkeer naar huis. 
  3. Integrale zorg: transmuraal en dichtbij 
  4. Vertrouwde omgeving: preventie delier & herstelgericht 

Handige links
Artikel AD -  24 januari 2023 'De WijkKliniek biedt ouderen ziekenhuiszorg en bereidt ze voor op terugkeer naar huis
Artikel ‘wijkkliniek voor de juiste zorg op de juiste plek’